De Perzische sibille

De oudste
van de tien

Ga naar het hoofdmenu

Ga naar de lijst van de 10 sibilles
De Perzische sibille

Over de eerste van de tien sibilles:

Ze was gezeteld te Thyatira. Het heiligdom was gewijd aan Apollo. De Perzische sibille werd ook wel de Hebreeuwse, Chaldese, Babylonische, Egyptische of Palestijnse sibille genoemd. Haar eigennaam was Sambethe, ze stamde af van Noach, de Hebreeërs noemden haar Sabbe (de godin van Sabbath, ze was zelfs mogelijk een creatie van de Hebreeërs), de Babylonirs Zalbeth en de Sumeriërs en Akkadiërs Sabitu (de zevende).

Not an advertisement, but looks like it

(Not an advertisement) 
Exdomos

De oudste?

Volgens Berossus was zij de oudste sibille van de tien, daarom zijn veel verhalen van totaal uiteenlopende aard over haar bekend. Volgens sommige verhalen was haar moeder Circe en haar zuster Isis. Ook kennen we geschriften waarin beweerd wordt dat zij de dochter is van Zeus Sabazius en de Phrygische god-moeder Cybele. Eveneens kennen we haar als vrouw van één van de zonen van Noach: Cronus/Kronos (equivalent van Saturnus), beter bekend als Shem/Sem. Zij zou eveneens in de ark van Noach de vloed hebben overleefd, zélfs zou zij vóór de vloed in contact hebben gestaan met de goden en van hen hebben vernomen wat te doen om de vloed te overleven en hoe ze uit Sippar de boeken moest redden die de toekomst van het menselijke ras beschreven.

Enkele van haar voorspellingen

Van haar wordt gezegd dat zij de veroveringstochten van Alexander de Grote voorspelde, alsmede de bouw van de toren van Babylon. Nicanor, die over het leven van Alexander de Grote schreef noemde haar in zijn werken, maar Pausanias was de eerste die melding van haar maakte. Ze is oud genoeg om bijvoorbeeld de "vloed" en de "plagen over Egypte" te hebben meegemaakt. Net zoals de bijbelse Jeremia, doet ze voorspellingen aan de hand van gebeurtenissen uit haar eigen tijd, maar ze boekstaaft haar uitspraken door te beweren dat ze wel duizend jaar oud is. In haar boodschappen spreekt ze zich uit tegen polytheïsme en beweert dat maar één God de enige ware is.

Haar heiligdom

Haar orakelplaats Thyatira was een kleine stad in het noorden van Lydië, nabij de grens met Mysië, aan de rivier de "Lycas", gesticht door Seleucus I (Nicator) in de derde eeuw v.C. (voorheen was het slechts een klein onbeduidend plaatsje), in de (latere) Romeinse provincie Asia. Het stond bekend om haar georganiseerde handelsgilden, met name een paarse kleurstof was erg populair en een belangrijke handelsroute liep naar Thyatira. Deze gilden hielden zich op met heidense, zwarte feesten en andere immorele praktijken. In Thyatira bevond zich een tempel, hierin huisde zich een zieneres (de sibille) die de woorden van de god doorgaf. Van haar wordt wel verondersteld dat zij de Jezebel/Izebel is uit de bijbel (Nieuwe Testament), het boek apokalyps (openbaringen) 2:20; "Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zich profetes noemt, maar door haar leer mijn dienstknechten verleidt om ontucht te bedrijven en afgodenoffers te eten" (passage uit de zeven brieven en wel: de brief aan Thyatira).

Een ander schilderij

De Perzische sibille, een ander schilderij
De Perziche sibille, een ander schilderij
 

Sociale (en andere) dingen: