De Sumerische koningslijst

Een uitgebreide bron
van kennis

Ga naar het menu
Collage van de koningslijst

Voorwoord en 5 koninkrijken vóór de vloed:

Er zijn 16 versies van de koningslijst bekend. Waarschijnlijk stamt de eerste tekst uit het derde millenium v.C. Onderstaande tekst bevat de eerste 8 koningen van vóór de vloed (eveneens genoemd in de koningslijst):

 • Nadat het koningschap neerdaalde uit de hemel, bevond het koningschap zich in Eridu.
  In Eridu werd Alulim koning; hij heerste 28.800 jaren.
  Alalgar heerste 36.000 jaren.
  Twee koningen; ze heersten 64.800 jaren.
 • Toen viel Eridu en het koningschap werd overgebracht naar Bad-tibira.
  In Bad-tibira heerste Enmen-lu-ana 43.200 jaren.
  Enmen-gal-ana heerste 28.800 jaren.
  De goddelijke Dumuzi, de herder, heerste 36.000 jaren.
  Drie koningen; ze heersten 108.000 jaren.
 • Toen viel Bad-tibira en het koningschap werd overgebracht naar Larak.
  In Larak heerste En-sipad-zid-ana 28.800 jaren.
  Één koning; hij heerste 28.800 jaren.
 • Toen viel Larak en het koningschap werd overgebracht naar Sippar.
  In Sippar werd Enmen-dur-ana koning; hij heerste 21.000 jaren.
  Één koning; hij heerste 21.000 jaren.
 • Toen viel Sippar en het koningschap werd overgebracht naar Šuruppak.
  In Šuruppak werd Ubara-Tutu koning; hij heerste 18.600 jaren.
  Één koning; hij heerste 18.600 jaren.

Vijf steden; acht koningen heersten 241.200 jaren.
Toen overstroomde de vloed alles.

Not an advertisement, but looks like it

(Not an advertisement) 
Exdomos

De Sumerische koningslijst:

No. Plaats Koningsnaam Duur in jaren Org. duur Extra tekst
1 Eridu Alulim 28800    
2 Eridu Alaljar 36000    
3 Bad-Tibira En-men-lu-ana 43200    
4 Bad-Tibira En-men-gal-ana 28800    
5 Bad-Tibira Dumuzid 36000   de schaapherder
6 Larag En-sipad-zid-ana 28800    
7 Zimbir En-men-dur-ana 21000    
8 Curuppag Ubara-Tutu 18600    
9 Kish Jucur 1200    
10 Kish Kullassina-Bel 960    
11 Kish Nanjiclicma 670    
12 Kish Entarah-Ana 420    
13 Kish Babum 300    
14 Kish Puannum 840    
15 Kish Kalibum 960    
16 Kish Kalumum 840    
17 Kish Zuqaqip 900    
18 Kish Atab 600    
19 Kish Macda 840   Zoon van Atab
20 Kish Arwium 720   Zoon van Macda
21 Kish Etana 1500   De herder die opsteeg naar de hemel en alle buitenlanden consolideerde
22 Kish Balih 400   Zoon van Etana
23 Kish En-me-nuna 660    
24 Kish Melem-Kish 900 1560 Zoon van En-me-nuna.
25 Kish Barsal-nuna 1200   Zoon van En-me-nuna
26 Kish Zamug 140   Zoon van Barsal-nuna
27 Kish Tizqar 305   Zoon van Zamug
28 Kish Ilku 900    
29 Kish Iltasadum 1200    
30 Kish En-men-barage-si 900   die het land van Elam onderwierp
31 Kish Aga 625 1525 zoon van En-men-barage-si.
32 E-ana Mec-ki-aj-gacer 324   zoon van Utu, werd heer en koning. Mec-ki-aj-gacer ging de zee in en verdween
33 E-ana Enmerkar 420 745 zoon van Mec-ki-aj-gacer. De koning van Uruk, die Uruk bouwde, werd koning.
34 E-ana Lugalbanda 1200   de schaapherder
35 E-ana Dumuzid 100   De visser, wiens stad Kuara was. Hij ving En-me-barage-si in zijn eentje.
36 E-ana Gilgamec 126   wiens vader een geestverschijning(?) was. De heer van Kulaba
37 E-ana Ur-Nungal 30   zoon van Gilgamec
38 E-ana Udul-Kalama 15   zoon van Ur-Nungal
39 E-ana La-ba'cum 9    
40 E-ana En-nun-tarah-ana 8    
41 E-ana Mec-he 36   de smid
42 E-ana Melem-ana 6    
43 E-ana Lugal-kitun 36    
44 Ur Mec-Ane-pada 80    
45 Ur Mec-ki-aj-Nanna 36   de zoon van Mec-ane-pada. Werd koning
46 Ur Elulu 25    
47 Ur Balulu 36    
48 Awan ? ?    
49 Awan ? ?    
50 Awan ? 36    
51 Kish Susada 201+X   de wolbewerker. Werd koning
52 Kish Dadasig 81    
53 Kish Mamagal 360   de vletterman (jolleman = iemand die met een jol vaart, meestal een veerpont)
54 Kish Kalbum 195   zoon van Mamagal
55 Kish Tuge 360   ?
56 Kish Men-nuna 180   zoon van Tuge
57 Kish ? 290    
58 Kish Lugalju 360    
59 Hamazi Hadanic 360    
60 Uruk En-cakanca-ana 60   werd koning
61 Uruk Lugal-ure 120    
62 Uruk Argandea 7    
63 Ur Nani 120+X    
64 Ur Mec-ki-aj-Nanna 48   zoon van Nani
65 Ur ? 2   zoon van ?
66 Adab Lugal-Ane-mundu 90   werd koning
67 Mari Anbu(?) 30    
68 Mari Anba(?) 17   zoon van Anbu(?)
69 Mari Bazi 30   leerbewerker
70 Mari Zizi 20   wolbewerker
71 Mari Limer 30   "gudu" priester
72 Mari Carrum-iter 9    
73 Kish Kug-Bau 100   de vrouwelijke herbergier die de funderingen van Kish versterkte, werd koning
74 Akcak Unzi 30    
75 Akcak Undalulu 6    
76 Akcak Urur 6    
77 Akcak Puzur-Nirah 20    
78 Akcak Icu-Il 24    
79 Akcak Cu-Suen 7    
80 Kish Puzur-Suen 25   zoon van Kug-Bau. Werd koning
81 Kish Ur-Zababa 400   zoon van Puzur-Suen
82 Kish Zimudar 30    
83 Kish UßÑi-watar 7   zoon van Zimudar
84 Kish Ectar-muti 11    
85 Kish Icme-Camac 11    
86 Kish Cu-ilicu 15    
87 Kish Nanniya 7   de juwelier
88 Uruk Lugal-zage-si 25    
89 Akkad Sargon 56   wiens vader een tuinman was. De schenker (wijn-inschenker voor de koning) van Ur-Zababa. Werd koning, de koning van Akkad, die Akkad gebouwd heeft
90 Akkad Rimuc 9   zoon van Sargon
91 Akkad Man-icticcu 15   oudere broer van Rimuc, zoon van Sargon
92 Akkad Naram-Suen 56   zoon van Man-icticcu
93 Akkad Car-kali-carri 25 161 zoon van Naram-Suen. Wie was er toen koning ? Wie was de koning ?
94 Akkad Irgigi ?    
95 Akkad Imi ?    
96 Akkad Nanûm ?    
97 Akkad Ilulu ?    
98 Akkad Dudu 21    
99 Akkad Cu-Durul 15   zoon van Dudu
100 Uruk Ur-nijin 7    
101 Uruk Ur-gigir 6   zoon van Ur-nijin
102 Uruk Kuda 6    
103 Uruk Puzur-ili 5    
104 Uruk Ur-Utu 6    
105 Gutium Gutium [3]   In het begin was daar geen beroemde koning, ze waren hun eigen koningen en regeerden al doende 3 jaar.
106 Gutium InKishuc 6    
107 Gutium Zarlagab 6    
108 Gutium Culme 6    
109 Gutium Silulumec 6    
110 Gutium Inimabakec 5    
111 Gutium Duga 6    
112 Gutium Igecauc 6    
113 Gutium Yarlagab 15    
114 Gutium Ibate 3    
115 Gutium Yarla 3    
116 Gutium Kurum 1    
117 Gutium Apil-kin 3    
118 Gutium La-Ebarum(?) 2    
119 Gutium Irarum 2    
120 Gutium Ibranum 1    
121 Gutium Hablum 2    
122 Gutium Puzur-Suen 7   zoon van Hablum
123 Gutium Yarlaganda 7    
124 Gutium ? 7    
125 Gutium Tiriga(?) 0    
126 Uruk Utu-hejal 427    
127 Ur Ur-namma 18   werd koning
128 Ur Culgi 46   zoon van Ur-namma
129 Ur Amar-Suena 9   zoon van Culgi
130 Ur Cu-Suen 9   zoon van Amar-Suena
131 Ur Ibbi-Suen 24   zoon van Cu-Suen
132 Isin Icbi-Erra 33    
133 Isin Cu-ilicu 20   zoon van Icbi-Erra
134 Isin Iddin-Dagan 21   zoon van Cu-ilicu
135 Isin Icme-Dagan 20   zoon van Iddin-Dagan
136 Isin Lipit-Ectar 11   zoon van Icme-Dagan
137 Isin Ur-Ninurta 28   zoon van Ickur. Dat hij jaren van overvloed moge hebben, een goede heerschappij en een fijn leven
138 Isin Bur-Suen 21   zoon van Ur-Ninurta
139 Isin Lipit-Enlil 5   zoon van Bur-Suen
140 Isin Erra-imitti 8    
141 Isin ? ?6    
142 Isin Enlil-Bani 24    
143 Isin Zambiya 3    
144 Isin Iter-pica 4    
145 Isin Ur-dul-kuga 4    
146 Isin Suen-magir 11    
147 Isin Damiq-ilicu 23   zoon van Suen-magir

Bron: http://www.piney.com/BabKingList.html (site is verdwenen)
Alternatieve bron: livius.org

 

Sociale (en andere) dingen: