Gedetailleerde informatie (af)

Dudu

Koning van Akkad in het oude Mesopotamië, 21e eeuw v.C. Na een onrustige periode van 3 jaar, waarin 4 koningen heersten en het rijk te lijden had onder aanvallen van de Gutaeërs uit het Zagros-gebergte, herstelde Dudu de orde en regeerde nog 21 jaar. Werd opgevolgd door Shudurul.

Duitsland

De huidige bevolking van Duitsland is 85 miljoen (eind 2021)
De bevolkingsdichtheid in Duitsland is 240 per km2.
Het totale landoppervlak is 348.560 Km2.

Duitsland is een democratische, federale parlementaire republiek, waar de federale wetgevende macht berust bij de Bondsdag (het parlement van Duitsland) en de "Bundesrat".
De politiek wordt gedomineerd door de Christen-Democratische Unie (CDU) en de Sociaal-Democratische Partij van Duitsland (SPD).
De rechterlijke macht van Duitsland is onafhankelijk van de uitvoerende en de wetgevende macht, terwijl het gebruikelijk is dat leidende leden van de uitvoerende macht ook leden van de wetgevende macht zijn.
Het politieke systeem is vastgelegd in de grondwet van 1949, die na de Duitse hereniging in 1990 van kracht bleef met kleine wijzigingen.
Na het verliezen van de Tweede Wereldoorlog lag Duitsland in puin. West-Duitsland herstelde zich en werd het rijkste land van Europa, maar Oost-Duitsland, onder communistische controle, bleef ver achter. Na de hereniging in 1989 gaf Duitsland miljarden dollars uit om het Oosten te moderniseren.

De centrale en zuidelijke regio's van Duitsland hebben beboste heuvels en bergen die worden doorkruist door de rivierdalen van de Donau, de Main en de Rijn. In het noorden vlakt het landschap af tot een brede vlakte die zich uitstrekt tot aan de Noordzee. Tussen deze uitersten is Duitsland een land van ongelooflijke variëteit.
De ligging van Duitsland in het hart van Europa heeft zijn geschiedenis zowel ten goede als ten kwade gevormd. Het grenst aan negen buren, meer dan enig ander Europees land.
Het grootste beboste gebied van Duitsland, en het meest bekende, ligt in het zuidwesten, vlakbij de Zwitserse grens. Dit is het Zwarte Woud, een bergachtig gebied vol dennen en sparren. Dit bos bevat de bron van de Donau, een van de langste rivieren van Europa.

Tegenwoordig komt bijna een op de tien Duitsers uit het buitenland. Dat is meer dan ooit in de geschiedenis. De grootste minderheid zijn Turken, die in de jaren vijftig kwamen werken. Ongeveer tweederde van de Duitsers is christen.

De Duitse regering werkt hard om de natuur in het land te beschermen. Er zijn 97 natuurreservaten in Duitsland, waarvan het Zwarte Woud de grootste is. Ondanks deze inspanningen worden echter veel soorten met uitsterven bedreigd, waaronder bepaalde soorten walvissen, bevers en nertsen.
De belangrijkste ongerepte habitats van Duitsland bevinden zich in twee hoofdregio's. De vlakke noordkust herbergt zeeleven en waadvogels, terwijl de beboste heuvels en bergen in het zuiden de beste plek zijn om wilde katten, zwijnen, steenbokken en andere grote zoogdieren te vinden.
De meren en natte gebieden langs de Duitse kusten zijn belangrijke tussenstops voor veel trekvogels. De overheid heeft reservaten aangelegd voor de bescherming van de vogels.

Mensen vestigden zich ongeveer 10.000 jaar geleden in Noord-Europa, na het einde van de laatste ijstijd. De eerste mensen die een taal spraken die vergelijkbaar was met het moderne Duits, woonden waarschijnlijk ongeveer 5000 jaar geleden in het gebied. Het duurde echter nog duizenden jaren voordat Duitsland ontstond.
Het vroege Duitsland was een lappendeken van kleine staten geregeerd door hertogen en koningen. Maar in 1871 werd het land door geweld en allianties verenigd door een politicus genaamd Otto von Bismarck.
Aan het einde van de 19e eeuw begon Duitsland te concurreren met andere Europese landen om kolonies te stichten in Afrika en Azië. Deze spanningen leidden in 1914 tot de Eerste Wereldoorlog. Duitsland en zijn bondgenoten verloren de oorlog aan Groot-Brittannië, Frankrijk, de Sovjet-Unie (nu Rusland genoemd) en de Verenigde Staten.
Adolf Hitler en zijn nazi-partij kwamen in 1933 aan de macht en beloofden Duitsland weer groot te maken. In 1939 viel Hitler Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog creëerde Hitler concentratiekampen waar miljoenen joden en anderen werden vermoord. De oorlog eindigde in 1945 met de nederlaag van de Duitsers en het plegen van zelfmoord door Hitler.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in West en Oost. Het land werd het middelpunt van een impasse tussen de Sovjet-Unie en de westerse mogendheden. Deze confrontatie, die 44 jaar duurde, werd de Koude Oorlog genoemd. In 1989 opende Oost-Duitsland zijn grenzen en kwam er een einde aan de Koude Oorlog.

Tijdlijn van de geschiedenis van Duitsland:

 • 500v.C.: Germaanse stammen trekken naar Noord-Duitsland.
 • 113v.C.: Germaanse stammen beginnen te vechten tegen het Romeinse Rijk.
 • 57v.C.: Een groot deel van de regio is veroverd door Julius Caesar en het Romeinse rijk tijdens de Gallische oorlogen.
 • 476: de Duitse Goot Odoacer wordt koning van Italië en initieert een einde aan het West-Romeinse rijk.
 • 509: De koning van de Franken, Chlothar I, nam de controle over een groot deel van Duitsland.
 • 800: Karel de Grote wordt gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Hij wordt beschouwd als de vader van de Duitse monarchie.
 • 843: Het Verdrag van Verdun verdeelt het Frankische rijk in drie afzonderlijke regio's, waaronder Oost-Francië, dat later het Koninkrijk Duitsland zou worden.
 • 936: Otto I wordt gekroond tot koning van Duitsland. Het Heilige Roomse Rijk is gecentreerd in Duitsland.
 • 1190: De Teutoonse Ridders worden gevormd.
 • 1250: Keizer Frederik II sterft en Duitsland wordt een aantal onafhankelijke gebieden.
 • 1358: De Hanze, een machtige groep koopmansgilden, wordt opgericht.
 • 1410: De Teutoonse Ridders worden verslagen door de Polen in de Slag bij Grunwald.
 • 1455: Johannes Gutenberg drukt voor het eerst de Gutenbergbijbel af. Zijn drukpers zal de geschiedenis van Europa veranderen.
 • 1517: Maarten Luther publiceert zijn 95 stelling die het begin markeert van de protestantse reformatie.
 • 1524: Duitse boeren komen in opstand tegen de aristocratie.
 • 1618: De Dertigjarige Oorlog begint. Het wordt grotendeels in Duitsland uitgevochten.
 • 1648: De Dertigjarige Oorlog komt tot een einde met het Verdrag van Westfalen en het Verdrag van Munster.
 • 1701: Frederick I wordt de koning van Pruisen.
 • 1740: Frederik de Grote wordt koning. Hij breidt het Duitse rijk uit en ondersteunt de wetenschap, kunst en industrie.
 • 1756: De Zevenjarige Oorlog begint. Duitsland bondgenoten met Groot-Brittannië tegen Frankrijk, Oostenrijk en Rusland. Duitsland en Groot-Brittannië winnen.
 • 1756: De beroemde componist Wolfgang Amadeus Mozart wordt geboren.
 • 1806: Het Franse rijk onder Napoleon verovert een groot deel van Duitsland.
 • 1808: De Vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven wordt voor het eerst uitgevoerd.
 • 1812: Duitse schrijvers de gebroeders Grimm publiceren hun eerste verzameling volksverhalen.
 • 1813: Napoleon wordt verslagen in de slag bij Leipzig in Duitsland.
 • 1848: De Duitse filosoof Karl Marx publiceert Het Communistisch Manifest, dat de basis zou vormen voor het marxisme en het communisme.
 • 1862: Otto von Bismarck wordt gekozen tot premier van Pruisen.
 • 1871: Duitsland verslaat Frankrijk in de Frans-Pruisische oorlog. De Duitse staten zijn verenigd en het nationale parlement, de Reichstag genaamd, wordt opgericht.
 • 1882: De Triple Alliance wordt gevormd tussen Duitsland, Oostenrijk en Italië.
 • 1914: Eerste Wereldoorlog begint. Duitsland maakt deel uit van de Centrale Mogendheden met Oostenrijk en het Ottomaanse Rijk. Duitsland valt Frankrijk en Rusland binnen.
 • 1918: De Eerste Wereldoorlog eindigt en Duitsland wordt verslagen.
 • 1919: Het Verdrag van Versailles wordt ondertekend en dwingt Duitsland herstelbetalingen te betalen en grondgebied op te geven.
 • 1933: Adolf Hitler wordt kanselier van Duitsland.
 • 1934: Hitler roept zichzelf uit tot Führer.
 • 1939: De Tweede Wereldoorlog begint wanneer Duitsland Polen binnenvalt. Duitsland maakt deel uit van de As-alliantie, waaronder Duitsland, Italië en Japan.
 • 1940: Duitsland verovert een groot deel van Europa.
 • 1941: Duitsland verklaart de oorlog aan de Verenigde Staten na Pearl Harbor.
 • 1945: De Tweede Wereldoorlog in Europa eindigt wanneer het Duitse leger zich overgeeft aan de geallieerden.
 • 1948: De blokkade van Berlijn vindt plaats.
 • 1949: Duitsland wordt opgesplitst in Oost- en West-Duitsland.
 • 1961: De Berlijnse Muur wordt gebouwd.
 • 1973: Oost- en West-Duitsland treden beide toe tot de Verenigde Naties.
 • 1989: De Berlijnse muur wordt afgebroken. President Reagan bij de Berlijnse Muur.
 • 1990: Duitsland wordt herenigd tot één land.
 • 1991: Berlijn wordt de hoofdstad van het nieuwe verenigde land genoemd.
 • 2002: De euro vervangt de Duitse mark als officiële munteenheid.
 • 2005: Angela Merkel wordt verkozen tot de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland.

Dumuzi

Ook wel: Dumuzid. Vijfde koning die genoemd wordt op de Sumerische koningslijst. Volgens deze lijst regeerde hij 36.000 jaren lang, maar zijn regeerperiode wordt geschat rond 4.900 v.C. of rond 2.800 v.C. te hebben plaatsgevonden. In de Uruk-lijst van koningen en sagen wordt hij gekoppeld aan de Apkallu met de naam "Anenlilda (An-Enlilda)".

Dûr-ilu / Dur-ilu

ook: Der, Durum. Stad in het oude Mesopotamië tegen het Zagros gebergte aan. Zéér oude stad en zéér voornaam in diverse oorlogen. Vaak vechtende aan de zijde van de Elamieten.
Bewoond vanaf de vroeg-Dynastische periode tot aan de neo-Assyrische tijd. De beschermgodin van de stad was Ishtaran die zich op aarde liet vertegenwoordigen door de slang-god Nirah. In het late 3e millennium wordt "Der" twee keer genoemd tijdens de regeerperiode van Sulgi van de derde dynastie van Ur. Een tablet ontdekt bij Mari, verstuurd door Yarim-Lim I van Yamhad bevat een opmerking aan Yasub-Yahad, koning van Der inzake de militaire hulp die hij 15 jaar lang kreeg van Yarim-Lim en waarin deze aankondigt Der te zullen verwoesten vanwege bepaalde "slechte" activiteiten die Yasub-Yahad moet hebben uitgevoerd, het was een regelrechte oorlogverklaring.
Rim-Sin van Larsa noemt het door hem verwoesten van Der in zijn 20ste regeringsjaar, Ammi-Ditana van Babylon meldt hetzelfde uit zijn 37ste regeringsjaar. Volgens hem was het gebouwd door Damqi-ilishu van de dynastie van de zeevolken. In 720 v.C. trok de grote Sargon II ten strijde tegen Elam, maar verder dan Der kwam hij niet, hij werd daar verslagen door de samengevoegde legers van koning Humban-Nikash I van Elam en koning Marduk-apla-iddina II van Babylon.
Opgravingen zijn niet gedaan van Der, in de buurt zijn wel wat artefacten gevonden die haar bestaan en naam bewijzen, maar regen en water heeft de stad dusdanig doen eroderen dat opgraven niet zinvol wordt geacht.
 

Sociale (en andere) dingen: