De beschaving

Van het mesolithicum naar
het huidige neolithicum

Ga naar de Exdomo beginpagina

Ga naar het snelmenu
Collage van foto's m.b.t. de oudheid

De uitgangspositie

12.000 jaar geleden was het bestaan vol onzekerheden: de mensen leefden in kleine groepen en moesten jagen en verzamelen voor voedsel en drinkwater. De natuur was vijandig: er liepen nog veel predatoren rond en de meeste gebieden waren slecht bereikaar. De laatste ijstijd liep ten einde, wat nieuwe kansen betekende: dorre steppes werden groen en bebosd en het waterniveau in de rivieren en oceanen steeg door de smeltende ijskap.

Not an advertisement, but looks like it

(Not an advertisement) 
Exdomos

Naar het neolithische boerenleven

Maar tesamen met de ontwikkeling van de natuur groeide de menselijke soort in aantal eveneens, wat steeds meer concurrentie tot gevolg had: Homo Sapiëns deed het goed en werd talrijk: de groepen groeiden en de behoefte aan voedsel en water steeg daarmee eveneens, waardoor de territoria groter werden en er regelmatig conflicten ontstonden tussen de aangrenzende samenlevingen.

De behoefte aan meer zekerheid werd groter en groter en de mens ging steeds vaker proberen zelf voedsel in het eigen gebied te produceren: men begon groentesoorten en granen te verbouwen en dieren te domesticeren zoals schapen en geiten. Dit had tot gevolg dat men zich niet meer zo eenvoudig kon verplaatsen waardoor de eerste (redelijk permanente) nederzettingen ontstonden.

De mens ging langzaam over naar wat we een "sedentair" bestaan noemen, dit nieuwe tijdperk heet het neolithicum, hiertoe behoort ook onze huidige tijd.

De eerste economieën

Langzamerhand verspreidde de mens zich steeds verder over de aarde, veelal levende in wat we noemen een Oikos-economie, diverse taalgroepen ontstonden en nog weer later ontwikkelde het schrift zich en deed het geld zijn intrede. De basis voor onze huidige staatsvormen en (wereld)economie(ën) was gelegd.

Beschaving

Wat we hedentendage "beschaving" noemen komen we voor het eerst tegen in het oude Sumerië (een gebied in tweestromenland / Mesopotamië).

Hoofdonderwerpen over de oudheid:

- Onze Blog
Blogartikelen in de categorie "oudheid". Reacties mogelijk!

- Tweestromenland
Sumerië, Babylonië en meer zeer oude geschiedenis

     - Mesopotamie:
     De bakermat van de beschaving; de overgang van 'oermens' naar 'moderne' mens

     - De codex van Hammoerabi:
     Één van de allereerste wetboeken, gemaakt door koning Hammoerabi

     - De Sumerische koningslijst:
     Van generatie op generatie werd elke Sumerische koning vastgelegd in een lijst

     - Enki en de wereldorde:
     Gedicht over de God Enki, die de mens leerde het land te bewerken en vee te hoeden

- De Grieken en Romeinen
Wetenwaardigheden en interessante artikelen en verzamelingen uit de Griekse en Romeinse tijd

     - De zeven wereldwonderen:
     Volgens de originele lijst van Herodotos, met inleidende pagina

     - De 10 sibilles:
     Waarzegsters uit de oudheid, door vele grote namen geraadpleegd

     - Orakels:
     Over allerlei soorten waarzeggers en zieners

     - De Trojaanse oorlog:
     Chronologisch uitgewerkt naar de kroniek (Ilias) van Homeros

     - Jason en de Argonauten:
     Hoe Jason en zijn bemanning op zoek ging naar het Gulden Vlies

     - De werken van Herakles:
     Twaalf opdrachten die Herakles moest vervullen om Hera tevreden te stemmen

     - Apollodoros:
     De atleet die het te verduren kreeg van Zeus

     - De laterculus Veronensis:
     De Verona-lijst: het Romeinse rijk rond 314 a.D. met kaart en Nederlandse vertaling

- Europa
Er gebeurde van alles in Europa, een inleiding

     - Croesus en de sibille:
     Hoe de steenrijke koning Croesus van Lydië in de fout ging door te veel naar het orakel te luisteren

     - De Macedonische phalanx:
     Alexander de grote gebruikte dit eeuwenoude legeronderdeel nog steeds en had er veel succes mee

     - De Hunnen:
     Ze werden door de Romeinen onderschat, dat was een cruciale fout tegen dit volk uit het Oosten

     - De Usipeten en de Tencteri:
     Twee Germaanse stammen die het flink aan de stok kregen met Julius Caesar

 

Sociale (en andere) dingen: