De Grieken en Romeinen

De geschiedenis
voorgoed veranderd

Ga naar het menu
De oude Grieken en Romeinen, een collage

Op zoek naar verklaringen:

In de verhalen en onderwerpen over de oude Griekse en Romeinse tijd, komen we veel personen en gebeurtenissen tegen die in onze huidige tijd nog steeds doorleven.
Onze taal bijvoorbeeld, maar ook onze bouwstijlen, onze staatsinrichting, onze economie enz.: te veel om hier even op te noemen.
De onderwerpen in de lijst hieronder gaan over deze oude tijd, misschien is het mogelijk hier een verklaring te vinden voor vraagstukken die ons heden ten dage bezighouden...

Not an advertisement, but looks like it

(Not an advertisement) 
Exdomos

Griekenland en Rome:

Startmenu oudheid
Menu met hoofdcategorieën van de oudheid

De 7 wereldwonderen van de oudheid
Gebaseerd op de oorspronkelijke lijst van Herodotos

De 10 Sibilles
Genoemd in vele geschriften uit de oudheid

Orakels
Diverse (soorten) toekomstvoorspellers hadden soms een grote invloed

De Trojaanse oorlog
Een beschrijving van het verloop van begin tot einde

Jason en de Argonauten
In hun zoektocht naar het gulden vlies

Herakles en de twaalf werken
Twaalf zware opdrachten te vervullen om zijn ziel te reinigen

De race van Appolodoros
De atleet die het te verduren kreeg van Zeus

De "Laterculus Veronensis" oftewel "Verona-lijst"
De Verona-lijst: het Romeinse rijk rond 314 a.D. met kaart en Nederlandse vertaling

 

Sociale (en andere) dingen: