Tweestromenland

Ook wel Mesopotamië
de bakermat van de beschaving

Ga naar het menu
Tweestromenland, een collage

Op zoek naar de beweegreden van onze voorouders:

Nog vóórdat de Grieken hun eerste grote bouwwerken gingen vervaardigen ontstonden al de eerste stadstaten in tweestromenland.
De mens ging over van een bestaan als jager-/verzamelaar tot een bestaan als landbouwer, soldaat, handwerker enz. In deze tijd zien we de eerste koninkrijken ontstaan met hun tempels, zoals de ziggurat van Ur. Iets later ontstond het spijkerschrift en weer later deed het geld zijn intrede.

Not an advertisement, but looks like it

(Not an advertisement) 
Exdomos

Tweestromenland, waar de beschaving begon

Startmenu oudheid
Menu met hoofdcategorieën van de oudheid

Mesopotamië
Uitgebreide pagina over de bakermat van onze beschaving

De codex Hammurabi
Één van de eerste wetboeken, door Hammoerabi

De Sumerische koningslijst
De Sumeriërs hielden alles bij, dus ook hun koningen

Enki en de wereldorde
Een Sumerisch gedicht over de rol van god Enki, leider van de Annunaki, bij het ontstaan van de beschaving

 

Sociale (en andere) dingen: