Gedetailleerde informatie (me)

Medea

Helpster en latere vrouw van Jason, leider van de Argonauten die op zoek was naar het gulden vlies. Ze was van goddellijke afkomst en had de gave te kunnen voorspellen. Ze huwde Jason en gebruikte haar magische krachten om hem te helpen. In enkele overleveringen waren ze op de vlucht voor Aeëtes, vader van Medea en hakte Jason haar broer Apsyrtus in stukjes waarna hij hem in zee gooide, om de achtervolgers te vertragen. Bij Euripides komt Medea in een later stadium pas naar voren, pas nadat Jason mét het gulden vlies van Colchis wegvluchtte. Dit verhaal speelt zich af in Korinthe waar het paar woonde. Jason verliet Medea voor de dochter van koning Pelias van Iolcos, die Jason voor het vlies had weggestuurd. Uit wraak vermoordde Medea Creon, Jasons' dochter en haar eigen twee zoons die ze bij Jason had en vluchtte naar koning Aegeus van Athene in een wagen getrokken door draken die haar gestuurd waren door haar grootvader helios. Ze werd de vrouw van Aegeus die haar later wegjaagte nadat ze geprobeerd had zijn zoon Theseus te vergiftigen. Volgens Herodes vertok ze naar het oosten waar ze zich vestigde in het gebied dat later medië genoemd zou worden, thuisplaats van de Meden.

Medië

Oud rijk in West-Azië, waarvan de grenzen niet geheel kunnen worden vastgesteld. Het betreft ongeveer het gebied in het westen van Iran en het zuiden van Azerbaïdjan. Het strekte zich uit van de Kaspische zee tot aan het Zagros-gebergte. De Meden waren een Indo-Europeaans volk dat een Iraanse taal sprak dat sterk leek op het oud-Perzisch. Aangezien er geen overleveringen bestaan van de Meden zelf, gebruiken voor hun geschiedenis vooral Griekse en Assyrische bronnen. Gedurende de regeerperiode van Sargon (vóór 705 v.C.) breidden de Meden hun heerschappij over Perzië verder uit, in 612 v.C., onder Cyaxares werd Ninevé veroverd. Zij waren het eerste volk dat zich los kon maken van de ijzeren greep van de Assyriërs. Het Medische rijk zette zich voort tot de regeerperiode van Astyages, toen het in 550 v.C. door Cyrus de Grote werd verenigd met het Perzische rijk. In de 2e eeuw v.C. werd Medië een gedeelte van het Parthische rijk en werd later geregeerd door de Romeinen. Met betrekking tot de tijd nadien is er van de Meden niets meer gevonden.

Medon

Zoon van de laatste koning van Athene: Kodros. Hij wedijverde met zijn broer Nelius om de titel, maar kreeg hem niet, de Atheners zouden alleen nog maar de God Jupiter tot hun Koning dulden. Hij stichtte evenals zijn broers Androclus en Neleus kolonieën op de peleponnessos. Door de Romeinen werden hun kolonies "Medontidum" en "Nelidum" genoemd.

Medusa / Medousa.

1. In de Griekse mythologie was Medusa een monsterlijk vrouwspersoon wiens aanstaring mensen in steen kon veranderen. Vele klassieke overleveringen beschrijven haar als één van de Gorgon-zusters. Medusa, Shteino en Euryale waren monsters met koperen handen, gouden vleugels, en haren van levende, giftige slangen. Tesamen met hun andere zusters, de Graeae en mogelijk ook de Hesperides, waren dochters van Phorkys en Keto. In de meest bekende versie van de mythe, was Medusa aanvankelijk een mooie vrouw, die verkracht werd door Poseidon in Athene's tempel. Poseidon was een aartsrivaal van Athene sinds hij zich inzette voor het behoederschap van deze stad, echter: de Atheners zélf kozen voor Athene en niet voor Poseidon. Als reactie op de ontheiliging van haar tempel (na de verkrachting van Medusa door Poseidon), veranderde Athene haar voor straf in een Gorgon, waardoor ze dus zo lelijk werd zoals we haar nu kennen. Terwijl Medusa zwanger was, werd ze door Perseus onthoofd met hulp van Athena en Hermes. Uit de bloeddruppels van haar nek kwamen haar nakomelingen Pegasus en Chrysaor. Perseus gebruikte het hoofd van Medusa (waarvan de blik mensen kon verstenen) om Andromeda te redden, Polydectes te doden en de Titaan Atlas de stuipen op het lijf te jagen. Daarna gaf hij het aan Athena.
2. Medusa wordt veelal grotendeels gelijkgesteld met Lamia, hun verhalen lopen vrijwel volledig doorelkaar heen; Lamia wordt gezien als de dochter van Poseidon en Lybië, met de zelfde uiterlijke kenmerken als Medusa. Beweerd wordt dat Hera degene was die haar veranderde in een monsterlijk wezen (i.p.v. Athena) en mogelijk eveneens haar kinderen doodde. Het sterven van haar kinderen wordt vaak aangehaald als reden dat Lamia een verbitterde vrouw is geworden die het vooral op kinderen gemunt had. Tegenwoordig nóg worden kinderen wel bang gemaakt door hun ouders met de aankondiging dat "Lamia" ze anders komt halen (als ze niet lief zijn).

Megara

Megara was de eerste vrouw van de Griekse held Herakles (beter bekend als Herakles). Ze was de dochter van koning Creon van Thebe die haar ten huwelijk gaf aan Herakles uit dankbaarheid voor zijn hulp bij het terugwinnen van Creons koninkrijk van de Miniërs. Het verhaal van Megara is vooral bekend door het werk van de Griekse toneelschrijver Euripides (480-406 v.C.) en de latere Romeinse toneelschrijver Seneca (4v.C.-65), die beiden toneelstukken schreven over Herakles en Megara. Haar verhaal was echter al bekend lang voordat Euripides zijn toneelstuk schreef, en verschillende versies van haar korte leven met Herakles verschillen in detail en chronologie, maar hebben hetzelfde basisverhaal.
Er is niets bekend van Megara over de tijd vóór haar huwelijk met Herakles. Megara en Herakles hadden 3 zonen (hoewel sommige bronnen 8 beweren): Therimachos, Deicoon en Creontiades. Het paar was gelukkig met hun gezin totdat Herakles werd weggeroepen voor een avontuur en het koninkrijk weerloos werd achtergelaten. In Euripides' toneelstuk voert hij de laatste van zijn beroemde 12 werken uit en probeert hij in de onderwereld de driekoppige hond Cerberus te onderwerpen. Hetzelfde verhaal wordt verteld in Seneca's "Hercules Furens" (de woede van Herakles). In de oudere versie van de mythe begint Herakles echter pas met zijn werk na de dood van Megara en hun kinderen. In de werken van Euripides en Seneca heeft een usurpator genaamd Lycus de troon van Thebe ingenomen in afwezigheid van Herakles, koning Creon vermoord en Megara gedwongen tot een huwelijk. De spanning van deze toneelstukken komt van de personages die hopen dat Herakles op tijd zal arriveren om hen te redden van Lycus en zijn plannen. Wanneer Herakles eindelijk thuiskomt, verslaat en doodt hij Lycus en dankt hij de goden voor zijn tijdige komst en de veiligheid van zijn familie. Terwijl hij aan het bidden is, wordt hij echter door Hera getroffen met een waanzin waarin hij gelooft dat zijn zonen die van Lycus zijn en dat Megara zijn tegenstander Hera is, en hij doodt ze allemaal.
In de oudere versies van de mythe is er geen staatsgreep in Thebe en geen personage van Lycus. Megara en Herakles en hun zonen leven gelukkig in Thebe wanneer Hera Herakles waanzinnig maakt waardoor hij zijn kinderen vermoordt. In sommige versies doodt hij ook Megara, terwijl in andere versies haar lot niet wordt genoemd (hoewel het lijkt alsof ze wordt gedood of op de een of andere manier kort daarna sterft, omdat ze nooit meer in zijn verhalen wordt genoemd). Net als in de toneelstukken is Herakles suïcidaal van verdriet, maar zijn neef Theseus zegt hem dat hij beter voor zijn zonden moet boeten in plaats van de lafaard door de dood te laten ontsnappen. Herakles gaat naar het Orakel in Delphi om te vragen wat hij moet doen en wordt naar zijn neef, de koning Eurystheus, gestuurd, die hem de 12 werken tot taak stelt om voor zijn zonden te boeten.
De tweede vrouw van Herakles, Deianira, zou een soortgelijke rol spelen in zijn verhaal, maar zij had in ieder geval een hand in haar eigen dood. Megara wordt in de mythen altijd afgeschilderd als de onschuldige die met haar kinderen een zinloze en wrede dood sterft.

Melampus/Melampos

Melampus was in de Griekse mythologie een waarzegger, bekend vanwege zijn vermogen met dieren te kunnen praten. Er wordt beweerd dat hij zijn krachten gekregen heeft van twee jonge slangen die hij tot volwassen leeftijd verzorgd heeft, nadat hun ouders gedood waren door zijn dienaren. Toen hij sliep likten ze aan zijn oren, hij werd daarvan wakker en realiseerde zich dat hij de taal kon begrijpen van de overvliegende vogels die hij hoorde.
Door Herodotus, in zijn "Historiae", wordt de Dyonisosverering aan Melampus toegeschreven. Hij zou ook zijn broer Bias geholpen hebben te kunnen trouwen met Pero, dochter van koning Neleus van Pylos. Dat ging niet zomaar, nee: koning Neleus wilde maar op 1 voorwaarde de hand van zijn vrouw aan een man geven: die man zou het vee van Koning Phylakos/Phylacus van Phylace (Thessalië) moeten wegnemen. Alhoewel Melampus op heterdaad werd betrapt, kreeg hij later tóch het vee vrijwillig van de koning omdat hij de zoon van Phylakos genas van impotentie. Volgens een andere legende weer, heeft Melampus de dochters van Proetus, prins van Tiryns, genezen van krankzinnigheid. Volgens Pausanias heeft in Aegosthena een heiligdom voor Melampus (Megara) gestaan en werd daar een jaarlijks festival ter ere van hem gehouden.

Memfis

Oude hoofdstad van Egypte ten zuiden van het huidige Caïro. Gesticht door Menes, 1e koning van het verenigde Egypte die er ook de tempel voor de god Pthah zou hebben gebouwd (de resten zijn te vinden bij het huidige dorp Mitrahina). Tijdens het oude rijk was het de residentie, in de Romeinse tijd was het belangrijk door vestiging van (beroemde) buitenlanders.

Menelaos

Koning van Sparta, zoon van Atreus en Aerope en broer van Agamemnon. Kreeg de hand van Helena, wat de aanleding was tot de Trojaanse oorlog, Helena was nl. al aan Paris uitgehuwelijkt. Leidde de Spartaanse militie in de oorlog tegen Troje. Volgens de bronnen werd Atreus vermoord door Aegistus, de zoon van zijn broer Thyestes, vanwege het koningsschap over Mycene. Agamemnon en Menelaos waren gedwongen in ballingschap te leven en zochten toevlucht bij koning Polyphides van Sicyon, later bij koning Oeneus van Calydon. Toen de tijd rijp was om de troon van Mycene op te eisen keerden de broers terug naar Mycene en verdreven Thyestes, die zich tot een wreed heerser had ontpopt. Agamemnon besteeg de troon van Mycene. Na zijn huwelijk met Helena en het aftreden van koning Tyndareos, werd Menelaos koning van Sparta. Met Helena kreeg hij een dochter "Hermione". Volgens sommige overleveringen kregen ze ook drie zonen: Aithiolas, Maraphius en Pleisthenes. In Pellana (laconië) zijn opgravingen gaande waarvan beweerd wordt dat dit het paleis van Menelaos en Helena zou zijn, volgens anderen echter ligt het te ver weg van het oude Sparta en klopt dit niet.
Zijn vrouw Helena liet zich door Paris (aan wie ze aanvankelijk was uitgehuwelijkt) verleiden mee te gaan naar Troje, Menelaos zweerde Paris te doden en zijn vrouw terug te halen, toen hij daar bijna in slaagde werd Paris door Afrodite gered en binnen de veilige muren van troje gebracht, dat was voor Menelaos genoeg om Troje aan te vallen. In de Trojaanse oorlog was Menelaos een belangrijke persoon die grote heldendaden verrichtte zoals het redden van het lijk van Patroclus uit handen van de Trojanen. Hij doodde 8 tegenstanders in de oorlog en was 1 van de Grieken die zich verstopt hadden in het paard van troje. Menelaos doodde eveneens Deïphobus, die met Helena getrouwd was na de dood van Paris. Menelaos die er op uit was om Helena eveneens te doden, werd bij het zien van haar aanblik op slag weer verliefd op haar, vergat het verleden en nam haar mee terug naar troje.

Mercurius

De Romeinse God Mercurius wordt vaak vereenzelvigd met de Griekse Hermes. Mercurius, die oorspronkelijk vooral de god van de reizigers ,handel en verkeer was nam steeds meer van de oorspronkelijke betekenis van Hermes over. Mercurius draagt de attributen van Hermes. (Het Latijnse "merx" (handelswaren) of "mercator" (koopman met geldbuidel in de hand)).
In de Griekse mythologie echter werd Hermes veel minder vereerd als god van de handel dan in de Romeinse. Bij de Grieken was hij vooral de boodschapper der goden en de god van de reizigers. Mercurius/Hermes werd geboren als zoon van Zeus uit een relatie die deze had met een dochter van de god Atlas, Maia genaamd. Mercurius was een vroeg wijs kind dat zich in zijn wieg al verveeld schijnt te hebben. Al op de dag van zijn geboorte kroop hij er uit op zoek naar interessantere bezigheden. Hij schijnt van veel goden iets gestolen te hebben zoals het vee van Apollo en de gordel van Aphrodite. Vandaar dat hij de goddelijke bedrieger werd genoemd en de god der dieven en struikrovers werd. Zeus had de hulp van Mercurius regelmatig nodig om boodschappen door te geven aan zijn minnaressen, die op de woede van zijn echtgenote Hera konden rekenen. Mercurius bracht ook boodschappen van de goden over aan de gewone mensen en werd zo een bemiddelaar tussen hemel en aarde. Daarnaast begeleidde hij de zielen van de doden naar de veerman, die hen over moest zetten naar de overkant. Door mensen aan te raken met de caduceus, een staf omwonden met slangen, kon hij ze in slaap laten vallen en weer doen ontwaken. Zo werd hij ook de god van de slaap.
Mercurius staat niet alleen door zijn vele reizen bekend als patroon van de reizigers, de wegen, de kudde en de herders, de god van verkeer, handel en (de) lier, maar ook als patroon van atleten en sport. Hij werd door zijn welsprekendheid de god van de taal. Ook trad hij nog op als boodschapper in dromen.

Meshanepadda

Oude Sumerische koning, volgens geschriften zoon van Meskalamdug. Leefde tussen 2600 en 2400 v.C. Overwon Mesilim van Kish en werd op hoge leeftijd koning van Kish en Nippur.

Mesilim (van Kish)

Oude Sumerische koning, stichter en eerste heerser van de dynastie van Lagash. Tevens heerser van Kish, noemde zich: "koning van Kish". Is bekend om een geschrift waarin verteld wordt van een stèle die werd neergezet door Mesilim om de grens af te bakenen, waarna een langdurige strijd ontstond die uiteindelijke resulteerde in de verovering van Lagash door Mesilim.

Mesopotamië (Grieks: mesos = tussen, potamoi = rivieren, dus: tweestromenland)

Gebied in Voor-Azië tussen de rivieren Eufraat en Tigris. Ca. 350.000 km2. Ca. 5000 v.C. waren hier diverse Sumerische staatjes waaruit later Babylon en Assyrië ontstonden.
Zie ook: Irak
Zie ook: Mesopotamië-pagina
 

Sociale (en andere) dingen: