Gedetailleerde informatie (ir)

Irak (Al Joumhouriya al Iraqia)

Republiek in Voor-Azië, 441.839 km2. Hoofdstad: Bagdad (stad van de vrede). Het oude tweestromenland (Mesopotamië), later Babylonië. Bakermat van de oudste beschavingen (Sumerië, Babylonië, Assyrië). Vanaf 10.000 v.C. zijn er bewijzen van beschaving, eerst in het noorden Nomadenvolken en landbouwers, later in het zuidelijke deel, bij en tussen de twee rivieren Eufraat en Tigris, dichtbij de Perzische golf, zien we vanaf 5000 v.C. het ontstaan van het oude Sumerische rijk. Later werd dat gevolgd door het oude Assyrische rijk, daarna het oud-Babylonische rijk, dan een korte periode Kassieten en Elamieten waarna weer het Assyrische rijk heerst, wat op zijn beurt weer gevolgd wordt door het nieuw-Babylonische rijk. De bekendste hoofdstad van Irak was Babylon. Het maakte verder deel uit van respectievelijk: Perzië, het rijk van Alexander de Grote, het rijk der Seleuciden en het rijk der Sassanieden. Na een lange periode van Romeinse overheersing werd het in 637 a.D. veroverd door de Arabieren. Werd kernland van het kalifaat met Bagdad als bloeiende hoofdstad. Daarna verval en talloze malen veroverd; 1534 onder de Turken die het land sterk verwaarloosden, in 1917 veroverd door de Engelsen (1920 mandaatgebied). In 1921 werd Feisal koning van Irak, dat in 1932 definitief zelfstandig werd, het bleef wel sterk aan Engeland verbonden. Van 1932 tot 1941 zeven staatsgrepen en opstanden van de Koerden. In de tweede wereldoorlog stond Irak aan de kant van Engeland. Het was in 1945 medestichter van de Arabische liga en in 1955 van het Bagdadpact. Door een revolutie onder leiding van generaal Kassem werd in 1958 de monarchie ten val gebracht en de koninklijke familie gedood (ook koning Feisal II). In 1959 verliet Irak het Bagdadpact en sloeg een neutralistische koers in. Conflicten met Egypte, de Koerden en de communisten brachten Kassem ten val in 1963, waarna Irak een bewind kreeg dat Egypte gunstig gezind was en toetrad tot de Verenigde Arabische Republiek. Later werd dit weer ongedaan gemaakt. In 1967 nam Irak deel aan de oorlog tegen Israël. In 1968 vond een staatsgreep plaats door het leger, Bakr werd president van de revolutionaire commandoraad en in 1973 alleenheerser van Irak. In 1979 kwam de Baath-partij aan de macht met als leider Saddam Hoessein, kort nadien oorlog met Iran (1980-1988) en in 1990 bezette Irak het buurlandje Koeweit waarvan het snel verdreven werd door de Verenigde Naties (Golfoorlog). Amerikaanse machtsovername begin 2003, Saddam Hoessein met regime gevlucht. Zijn twee zoons kort nadien overleden. Op 13 december 2003 (rond 20.00 uur) werd Saddam Hoessein gearresteerd door Koerdische troepen van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en Amerikaanse speciale eenheden. De operatie heette Red Dawn (Rode Dageraad). Op 6 april 2005 werd door het Iraakse volk "Jalal Talabani", van Koerdische afkomst, op democratische wijze, gekozen tot president van Irak. Op 15-12-2011 verlieten de Amerikanen Irak, einde van de tweede golfoorlog. Sinds 2014 is Muhammad Fuad Masum (Koerd) president van Irak.
Voor meer informatie: Mesopotamië-pagina.
 

Sociale (en andere) dingen: