Gedetailleerde informatie (af)

Afghanistan

Republiek in Voor-Azië, ca. 700.000m2. Hoofdstad: Kaboel / Kabul. Talen: vnl. Perzisch en Pushtu. Het grootste deel wordt ingenomen door hoge bergketens (Hindu-Kush, Bend-i-Baba enz.). In het Zuiden grote woestijnen (zoutmoerassen) en steppen. In het Noorden zeer vruchtbare dalen. In het Noorden en Oosten zijn de bergen met bossen bedekt. De oude cultuur van Afghanistan werd in de 13e en 14e eeuw door de Mongolen geheel verwoest. Tot voor kort heeft Afghanistan niet aan een stabiele geschiedenis en cultuur kunnen werken, voortdurend is het politieke roer volledig omgegooid. De laatste grote verandering was aan het einde van de 20e eeuw het afzetten van de streng Islamitische Taliban-regering door het Amerikaanse leger, waarna democratie werd ingevoerd.

Afrika

Ga naar:

Algemeen

Het op één na grootste continent met de Middellandse Zee in het Noorden, de Atlantische Oceaan in het Westen en de rode zee, de golf van Aden en de Indische Oceaan in het Oosten. De Sahara-woestijn verdeelt het land onevenredig in twee delen: Noord-Afrika (een vroeg centrum van "beschaving") en het Afrika ten Zuiden van de Sahara. In de 18e en 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Europese landen.
Het grootste meer is het Victoriameer en de belangrijkste rivieren zijn de Nijl, de Niger, de Congo en de Zambezi.
Er wonen ca. 1,1 miljard (meting 2013) mensen en het continent beslaat ruim 30 miljoen vierkante kilometer.
Terug naar begin

Cultuur

De rijke en zeer diverse Afrikaanse cultuur, varieert niet alleen van land tot land: binnen de landsgrenzen zelf zien we eveneens een grote verscheidenheid aan culturen tot aan familie-niveau, zich uitdrukkende in gebruiken, taal, voeding, kunst, muziek en orale overleveringen. Door heel Afrika heen worden verschillende talen gesproken en zien we diverse religies en bouwstijlen.
Het overgrote deel van de bevolking is autochtoon, maar van over de hele wereld hebben immigranten zich in Afrika gevestigd: vanaf de zevende eeuw kwamen Arabieren vanuit het Midden Oosten noord-Afrika binnen, zij brachten de Islam met zich mee. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw begonnen Europeanen zich in het zuidelijke deel van het continent te vestigen, alsmede zuid-Aziaten die neerstreken in vooral Oeganda, Kenia, Tanzania en Zuid Afrika.
Door de eeuwen heen hebben Afrikaanse culturen zich met allerlei andere culturen vermengd, maar tegelijkertijd zien we ook een grote hoeveelheid originele culturen gehandhaafd blijven.
Terug naar begin

Godsdienst

In Afrika is geen religieuze hoofdstroming aan te wijzen, in een onderzoek uit 2002 wordt melding gemaakt van 45% Christendom en 40% Islam. Daarnaast zien we Hindoeisme, Boeddhisme en vele andere geïmporteerde en oorspronkelijke religies. De oorspronkelijke religies worden veelal mondeling overgedragen en bevatten geen centrale godheid zoals bij het Christendom en de Islam. Er is een gemeenschappelijk verschil tussen enerzijds west-Afrika en anderzijds oost-Afrika en hoorners, maar ook daar wemelt het van de uitzonderingen.
Terug naar begin

Kunst

Er kan niet gesproken worden over een Afrikaanse eenheid van kunst; in grote lijnen zien we de authentiek-Afrikaanse (zuidelijke) kunstvormen naast de diverse Arabisch/Islamitische kunstvormen.
Vóór het jaar 1.000 zijn vooral Arabië en het oude Tweestromenland van belang, in het tweede millennium zien we een sterke opkomst van Mongoolse, centraal-Aziatische en Turkse/Osmaanse kunstuitingen. Vanaf de 14e eeuw overheerst de Turks-/Osmaanse kunst. Binnen de Islamitische kunst is godsdienst bepalend; zie bijvoorbeeld de architectuur, heel duidelijk herkenbare zaken zoals minaretten en andere specifiek Arabische bouwvormen zien we verschijnen bij de vele moskeeën die er zijn (geweest). De andere kunsten zoals schilderkunst, beeldhouwkunst en vooral de kunstnijverheid betreffen veelal de aankleding van de (gebeds)gebouwen. Vanwege het beeldenverbod bevat de Islamitische kunst overigens weinig figuraties. Ook wetenschap is van grote invloed op de Islamitische kunst, in de architectuur zien we dat terug in bijvoorbeeld scholen en overheids- / handelsgebouwen alsmede in het grote aantal wetenschappelijke werken.
De autochtoon-Afrikaanse kunst en handwerk bestaat voornamelijk uit weven, knopen, schilderen, aardewerk, juwelen, werktuigen en kleding. De kunstvormen bevatten diverse karakteristieken die gerelateerd zijn aan de verschillende overtuigingen, waarden en gebruiken per regio/dorp/familie. De algemene thema's in de kunst zijn: vrouwen, stellen, kinderen, dieren, mannen met wapens en/of een combinatie hiervan. Maskers zijn veelal een uiting van religieuze en spirituele gedachtes en worden gebruikt voor traditionele ceremonies om goden en voorouders te eren.
Terug naar begin

Literatuur

De Afrikaanse literatuur kunnen we grofweg onderverdelen in: orale literatuur, pre-koloniale, koloniale en post-koloniale literatuur. De orale literatuur heeft vaak een mythologisch of historisch onderwerp, veelal vergezeld gaande met muziek en spelelementen. Poëzie komt ook veelvuldig voor.
Terug naar begin

Muziek

Een zeer goede beschrijving is te vinden op deze site: Worldwidebase
Een citaat: "De Amerikaanse etnomusicoloog A.P. Merriam deelde in 1959 het werelddeel in in zeven hoofdgebieden, te weten: 1. Het gebied van de Bosjesmannen en Hottentotten, waar de schietboog tevens als muziekinstrument wordt gebruikt; de melodievorming berust op reeksen bovenharmonischen (zie harmonischen). Ook stilistisch vormt dit gebied een hechte eenheid. 2. Oost-Afrika. Speciale vormen van muziekinstrumenten, een eigen trommelstijl, islamitische invloed en afwezigheid van ‘hot rhythm’ zijn kenmerkend. 3. De ‘Hoorn’, waar de muziek vnl. wordt gekenmerkt door sterke invloed van de islamitische muziek. 4. Midden-Afrika, dat zich onderscheidt van de omliggende gebieden door veel ruimer gebruik van slaginstrumenten, echter minder dan in West-Afrika. 5. West-Afrika, waar in de meeste muziekvormen de slaginstrumenten overheersend zijn. Hier wordt bij voorkeur ‘hot rhythm’ toegepast. 6a. Soedan dat een algehele muzikale vermenging van zwart-Afrikaanse en islamitische stijlen vertoont; 6b. het woestijngebied dat vnl. van de Arabische muziek afgeleide stijlen kent. 7. Noord-Afrika dat zuiver Arabisch is wat muziekstijl betreft."
Terug naar begin

Taal en schrift

In grote lijnen kunnen we de in Afrika gesproken talen in 3 hoofdgroepen indelen:
 • Arabische talen
 • Kolonistentalen
 • Endogeen-Afrikaanse talen

Veel goede informatie is te vinden op deze site: Stemmen van Afrika
Naar schatting worden er ca. 2000 talen in Afrika gesproken. In sommige landen 3-5, in andere landen wel meer dan 100.
Citaat :"Afrika kent ook een flink aantal 'isolaten': talen die niet aan een bestaande familie gerelateerd kunnen worden en die dus wellicht de laatste vertegenwoordigers zijn van families die ooit meer talen kenden. Alle isolaten hebben weinig sprekers (vaak minder dan 5000) en worden met uitsterven bedreigd. Hoewel de meeste talen van Afrika in kaart zijn gebracht worden er nog sporadisch onontdekte talen gevonden."
Terug naar begin

Resumerende tijdlijn:

(Jaartallen vóór heden)
 • -/- 162.000 jr.: Ontwikkeling van de moderne mens in Ethiopië en Somalië
 • -/- 132.000 jr.: Eerste verplaatsingen naar het Noorden (ze kwamen niet ver)
 • -/- 117.000 jr.: Noord Afrika werd een woestijn
 • -/- 92.000 jr.: Mensen staken de rode Zee over en trokken richting India
 • -/- 87.000 jr.: Mensen bereikten Zuid China
 • -/- 77.000 jr.: Massa-extinctie: de uitbarsting van de Toba (mogelijk bleven maar ca. 10.000 mensen in leven)
 • -/- 67.000 jr.: Herpopulatie. De mens bereikt Australië
 • -/- 52.000 jr.: Opwarming van het klimaat, Europa wordt bereikbaar
 • -/- 47.000 jr.: Na een korte ijstijd kreeg Europa een zeer gunstig klimaat
 • -/- 42.000 jr.: Bevolking van de rest van Azië
 • -/- 32.000 jr.: Bevolking van het Noorden en Oosten van Azië
 • -/- 24.000 jr.: Mensen trokken Noord Amerika binnen via de bevroren Bering-straat
 • -/- 22.000 jr.: De laatste ijstijd drijft de mensen verder over de wereld
 • -/- 17.000 jr.: Bevolking van Zuid Amerika
 • -/- 14.000 jr.: Het klimaat warmt langzaam weer op
 • -/- 12.000 jr.: Begin van het neolithicum, sedentair leven in Noord Afrika
 • -/- 5.500 jr.: Ontstaan van het schrift in Mesopotamië
Terug naar begin

Afrodite

Romeinse naam: Venus. Afrodite was de godin van de liefde. De Romeinen noemden haar Venus (vandaar het beroemde armloze standbeeld bekend als de Venus van Milo). Afrodite leefde op de berg Olympus met de andere hooggeplaatste Goden en was getrouwd met de huiselijke ambachtsman-god, Hephaestus. Ze werd geboren uit het schuim van de zee (vandaar Botticelli's schilderij van de godin, drijvend op een zeeschelp).
Aphrodite bemoeide zich opmerkelijk vaak met de zaken van sterfelijke helden. Toen Jason toestemming vroeg aan koning Colchis om het Gulden vlies te mogen pakken, was de koning duidelijk niet bereid. Dus vroeg de godin Hera, die de zoektocht van Jason gesteund had aan Afrodite om in te grijpen. De godin van de liefde maakte dat de koningsdochter Medea verliefd werd op Jason, Afrodite bleek later nog meer de basis voor zijn succes te zijn.
Van Afrodite kan ook worden gezegd dat zij de Trojaanse oorlog heeft veroorzaakt. Dit gebeurde toen de held Peleus trouwde met de zee-nimf Thetis, alle de goden werden uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen. De Godin is een specialiste in het zaaien van tweedracht en met kwade bedoelingen legde zij een gouden appel op de feestzaal-tafel. De vrucht was gegraveerd met de woorden: "voor de schoonste". Onmiddellijk begonnen alle de Godinnen te redetwisten over wiens schoonheid het grootste was en wie dus recht had op die gouden appel. Ten slotte werd besloten dat het geschil voorgelegd moest worden aan een arbitragecommissie. De aangewezen rechter was de knapste sterveling in de wereld: de nobele Trojaan Paris, die op dat moment als herder door het leven ging. Dus zochten de drie finalisten Afrodite, Hera en Athena hem in de velden waar hij zijn schapen aan het hoeden was op. Omdat de Godinnen niet tevreden waren over het feit dat 1 persoon alles zou bepalen boden zij hem allerlei steekpenningen aan. Hera, koningin van Olympus, nam Paris mee wandelen en vertelde hem dat ze hem zou helpen de wereld te regeren. Athena, de godin van de oorlog, zei dat ze hem zegevierend in elke strijd zou maken. Afrodite echter besloot dat Paris de man moest worden van de mooiste vrouw op de wereld: Helena, die "toevallig" getrouwd was met de koning van Sparta.
De gouden appel werd door Paris meteen aan Afrodite toegekend, Helena verliet haar man om met Paris verder door het leven te gaan, zij werd hierdoor berucht als "Helena van Troje". Helena's man en zijn broer stelden een groot leger op de been om Helena te gaan halen, zij voelden zich gesteund door Hera en Athena, die verbolgen waren over de uitslag van de wedstrijd, dit was het begin van de Trojaanse oorlog.
 

Sociale (en andere) dingen: