Gedetailleerde informatie (ni)

Nicanor

Grieks grammaticus, zoon van Hermeieas van Alexandrië (Hiërapolis). Leefde tijdens de regeerperiode van Hadrianus. Wijdde zichzelf volledig aan de studie van "interpunctie" en het verschil van betekenis dat daaruit voortkwam. Zijn bijnaam was daardoor: "de punctuator". Bekend om zijn werken betreffende het gebruik van interpunties door Homerus en Callimachus. Mogelijk de schrijver van een gedeeltelijk overgebleven werk genaamd: "de verandering der namen van plaatsen".

Nigeria

De Federale Republiek Nigeria nigeria ligt in het westen van Afrika aan de Zuid-Atlantische Oceaan. Het land wordt vermoedelijk bewoond vanaf de tiende eeuw na Christus door de Joruba. Deze vestigden zich in het zuidwestelijke deel van het land en stichten hier het koninkrijk Benin met de stad Benin als hoofdstad. In de eeuwen die volgden kwamen er meer stammen en volkeren in dit gebied wonen. Tegenwoordig wonen er ongeveer tweehonderdvijftig verschillende stammen verdeeld over het land.
Aan het einde van de vijftiende eeuw waren het de Portugezen die als eerste Europeanen hier voet aan wal zetten. Later volgden de Engelsen die hier handel dreven in Peper en ivoor en later ook hier zijn slaven ging halen.
Na het verbod op de slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw ging men hoofdzakelijk in palmolie handelen.
Het zou nog duren tot halverwege de negentiende eeuw voordat Engeland Nigeria zou koloniseren. Eerst in twee aparte delen die later samengevoegd zouden worden tot de Kolonie en Protectoraat Nigeria. Na de tweede wereldoorlog werd er nog een deel van Kameroen aan deze kolonie toegevoegd. Enkele decennia later werden de eerste stappen gezet naar een onafhankelijk Nigeria dat ondanks zijn grote verschillen door de eeuwen heen toch één land was geworden.
In 1960 werd uiteindelijk een onafhankelijk Nigeria uitgeroepen. Dit leidde in de eerste jaren tot bloedige burgeroorlogen en een hevige machtsstrijd. het zou nog duren tot halverwege de jaren zeventig voordat de rust in het land wedergekeerd was.
Het bestuur van Nigeria is lange tijd in handen geweest van verschillende militaire leiders. Ook was er veel corruptie. Sinds 1999 is er een democratisch regime onder leiding van president Olesegun Abasanjo. Zijn herverkiezing in 2003 was niet zonder controverse. Hij werd toen beschuldigd van fraude. In april 2007 is president Umaru Yar'Adua, voor de PDP, gekozen als president voor een termijn van 4 jaar. Toen hij plotseling in 2010 stierf volgde vicepresident Goodluck Jonathan, ook voor de PDP, hem op.

Nike (Grieks voor overwinning, Latijn: Victoria)

Sedert Hesiodos godin van de overwinning. Had een tempeltje op de Akropolis van Athene, ook te Olympia, te Ilion, andere steden van Klein-Azië en te Rome op de Palatinus. Verschijnt overal waar een strijd of wedkamp plaats heeft. Wordt meestal gevleugeld afgebeeld en vaak met een lauwerkrans of palmtak in de hand. Wordt soms een dochter van de Titan Pallas en de Styx genoemd.

Nimf

De nimfen zijn vrouwelijke geesten van de natuurlijke wereld, godinnen van de bossen, rivieren, meren, weiden, bergen en zeeën. Zij waren verantwoordelijk voor de schoonheid van de wilde natuur, voor het ecosysteem en voor de groei van de planten, bloemen en bomen, ze koesteren de wilde vogels en dieren, en zijn de makers van grotten, meren, moerassen en beken. Nimfen waren ook de metgezellen van de Goden. Dionysos had zijn Mainades en Bakkhai, Artemis werd begeleid door een groep nimfen, Hecate door de donkere Lampaden (nimfen van de onderwereld). Poseidon werd bijgewoond door Nereides en de zeenimfen. Andere nimfen waren verpleegkundigen van de Goden, ze verpleegden Zeus en Dionysos.

Nimrud / Kalah / Kalkhu

Stad in het noorden van Mesopotamië, gelegen aan de oostoever van de Tigris, tussen Ninivé en Ashur en tussen Syrië en het Zagros-gebergte, ten zuiden van Mosoel. Nimrud is gesticht door Salmanasser I. Opgravingen hebben aangetoond dat de stad reeds in het derde millennium v.C. bewoond was en geschreven overleveringen beweren dat in de dertiende eeuw v.C. Nimrud een belangrijke plaats was. De archeologische resten van Nimrud van vóór de 9e eeuw v.C. zijn onaangeroerd gebleven, evenals de nog oudere overblijfselen uit de millennia ervóór, de opgravingen richten zich op de gebouwen en artefacten die stammen uit de tijd van Assurnasirpal II tot aan de val van het Assyrisch rijk vanaf 612 v.C. In totaal is een gebied van ruim 3,5 km.2 blootgelegd, dat omgeven was door een stadsmuur van 8 km. lang. In de Assyrische periode in de eerste helft van het 1e millennium v.C. was de stad bekend onder de naam Kalkhu (Kalah in het oude testament). Nimrud werd door Assurnasirpal II tot hoofdstad gemaakt i.p.v. Ninivé, gedurende deze periode werden vele nieuwe paleizen en andere vooraanstaande gebouwen geconstrueerd. De belangrijkste gebouwen bevinden zich op een citadel van ongeveer 1/10km.2, gelegen op een verhoging aan de zuidwestkant van de stad. Het paleis van Assurnasirpal in het noordwesten van de stad is gemaakt uit kleibaksteen, waarvan sommige muren zijn afgezet met gipsen reliëfs en beschilderingen. Aan de zuidoostkant van de stad lag het koninklijk arsenaal, vandaag de dag bekend als "fort Salmanasser". Recente opgravingen door de Irakezen hebben ongeschonden graftombes van enkele Assyrische koninginnen blootgelegd waarbij diverse schatten zijn gevonden, maar de belangrijkste opgravingen zijn verricht door Henry Layard van 1945 tot 1951, alsmede door Max Mallowan van 1949 tot 1957 en door David Oates van 1958 tot 1962.

Ningal

Sumerische godin wiens naar "Grote dame" betekent. Vrouw van de maangod Nanna-Sin. Ze is de dochter van Enki en Ningikuga, de dame van het zuivere graan. Van Enki kreeg ze de godin Inanna en volgens sommige overleveringen ook Ishkur.
Ze is 1 van de oudste goden, haar verband met riet maakt dat zij reeds bekend was in het derde millennium v.C. toen de mensen in rieten huizen woonden die veelal dreven op het water en in de moerassen.
Ze werd in Ur geëerd, vooral gedurende de derde dynastie. Haar tempel "E-karzida" heeft daar gestaan alsmede diverse beelden en stèles.
Ze was vooral voor de vrouwen een voorbeeld-god, een role-model voor het geluk van de liefde, we lezen over hoe ze "verleid wordt door de maangod, de dapperste van alle Anunna-goden, de toorts van de nacht, de eerstgeborene van Enlil en Ninlil, de prins van de goden".
Ze wordt verder ook als droomuitlegster beschreven en bepaalt ook de dromen die de mensen hebben. Haar dochter Inanna wordt nog beroemder dan zijzelf. Doordat deze de godin van de liefde en de voortplanting is, is zij natuurlijk een geliefd onderwerp voor allerlei uitingen van kunst. In ieder geval kunnen we aan de teksten over deze dames zien dat de Sumeriërs de kunst van het bedrijven van de liefde al zeer hoog aansloegen en vooral door vrouwen werden de godinnen als voorbeeld gezien van een gelukkig liefdesleven en in niet mindere mate waren de beide godinnen eveneens een voorbeeld van het belang van een goede moeder-dochterrelatie.
Aan het einde van haar periode zien we een geschrift over de val van Ur waarin Ningal zelf de ondergang van haar stad aanschouwt. Via Harran is ze later in Syrië tercht gekomen en in Ugarit was ze bekend als Nikkal.

Ningirsu

Oude Sumerische god van oorlog en landbouw. Helper en held/strijder van Enlil. Echtgenoot van de godin Baba uit een geheim huwelijk.

Ninhursag

De moedergodin. Ook bekend als Damgalnunna, Mami, Mama, Mammitum, Ninmah, Nintud en Belet-Ili. Godin in het Babylonische heldendicht Atra-Hasis, komt ook in ekele andere scheppingsverhalen voor. Ze was betrokken bij het maken van mensen uit klei en bloed. In een verhaal maakte ze 14 goden uit stukjes klei die samen 7 paar menselijke embryo's maakten. Naderhand werd ze mogelijk Belet-Ili genoemd, toen door toedoen van Enki de goden elkaar begonnen af te slachten en zij het bloed van de goden met klei mengde en daarvan de eerste mensen maakte. In het Sumerische verhaal van Enki en Ninmah strijden de twee goden in een wedstrijd schepsels maken welke uiteindelijk resulteert in het maken van de mens. Zoals de kleitabletten vertellen komt de klei van de top van de Abzu, de ondergrondse oceaan.
Ninhursag stond midden in de hoogste orde van de goden en wordt vaak genoemd samen met An, Enlil en Enki. In de loop van de 2e eeuw v.C. begon ze iets meer naar de achtergrond te verdwijnen ten gunste van de genezende godin Gula en de godin van Liefde en oorlog Ištar. 1 van haar belangrijkste functies was dat ze regeerde over zwangerschap en geboorte, ze begeleid kinderen al in de baarmoeder en voedt ze na hun geboorte.
Waar ze vandaan komt is niet bekend, An, Enlil, Enki en Šulpae worden genoemd als haar echtgenoot. Haar nakomelingen zijn talrijk.
Ze werd vooral sterk geëerd in Keš, dat tot heden ten dage niet is gevonden (het mag niet verward worden met Kisj). Uit een inscriptie van de Babylonische koning Nabonidus lezen we dat Keš in het eerste millenium v.C. nog steeds bestond. Andere steden waar we haar cultus terugvinden zijn: Adab, Assur, Babylon, Lagaš, Larsa, Malgium, Mari, Nippur, Sippar-Aruru, Susa, Umma en Ur.
Haar symbool de letter "O" die volgens sommigen een baarmoedermond voorstelt, soms ook een mes wat bedoeld werd als werktuig om de navelstreng mee door te snijden.

Ninive

Oude Assyrische hoofdstad, één van de belangrijkste archeologische sites van het oude Mesopotamië, gelegen ca. 400 km. Ten noorden van Bagdad te Irak, aan de Tigris tegenover Mosul. De site bestaat uit verschillende heuvels, waarvan de belangrijkste Kuyunjik is. Ninivé was vanaf de 6e eeuw v.C. bewoond (een opgraving onder de Ishtar-tempel, produceerde Hassuna-type materialen), totdat het door de Meden aan het einde van de 7e eeuw v.C. werd vernietigd. Zelfs na die tijd bleef het bewoond, maar dan een stukje meer aan de zijkant, totdat het langzamerhand een buitenwijk van Mosul ging worden. In de 7e eeuw v.C. beleefde Ninivé zijn hoogtepunt, nadat Sennaherib het hoofdstad van het Assyrische rijk maakte. De meeste overblijfselen stammen uit deze periode. O.a. gevonden zijn de 12 kilometer lange stadsmuur en het grote paleis van Sennaherib met zijn fantastische reliëfs. Sommige van deze reliëfs, alsmede de archieven met tabletten in spijkerschrift van Sennaherib zelf en van zijn kleinzoon Assurbanipal, zijn overgebracht naar het Louvre en het "British Museum, gedurende de 19e eeuw.

Ninlil

Oude Sumerische godin van de lucht en het graan, dochter van Haia en Ninsebargunnu. Meerdere malen door Enlil in verschillende gedaantes bevrucht (verkracht) waar uit geboren zijn: Nanna/Sin, Nergal, Ninazu en Ninurta.

Ninsun

Ook: Gula, Ninsuna, Rimat-Ninsun, Dingir-nin-gul, Amalthea, Hathor. Heiligdom: Uruk, Isin. Symbool: Koe.
Echtgenoot: Lugalbanda. Ouders: Anu en Uras. Kinderen: Gilgamesh
Haar functie is chaos en zonnegod.
In de Sumerische mythologie is ze een godin (Dame wilde koe), beter bekend als de moeder van de held Gilgamesj. Ze hielp haar zoon tijdens zijn gevecht met Humbaba.
In een Sumerisch verhaal trouwt ze met Pabilsag die onderweg was naar Nibru en krijgen een kind Damu.

Ninurta

Oude Sumerische god, strijdgod en god van de zuidenwind. Zoon van Enlil en Ninlil. Wordt soms ook wel weergegeven als Adad of Ishkur.

Niobe

In de Griekse mythologie was zij een dochter van Tantalos, gemalin van koning Amfion van Thebe, bij hem kreeg zij zes zoons en zes dochters. Zij stelde zich boven Leto (vrouw van Zeus en moeder van Apollo en Artemis), die dus "slechts" twee kinderen had. Apollo en Artemis doodden daarop al haar kinderen met hun pijlen en bogen, waarop Niobe door smart verstijfde en een rots werd in klein Azië.

Nippur

Oude stad van Babylonië, gelegen aan een oude bedding van de Eufraat op 1/3 afstand van Bagdad naar Basra. Ten zuidwesten van Nippur liggen o.a. de archeologische sites van Currupag en Umma. Het was de zetel van de beroemde god Enlil. Opgravingen hebben resten van gebouwen blootgelegd die dateren uit het derdem millennium v.C. Deze zijn later vele malen opnieuw opgebouwd / opnieuw bebouwd. Meer dan 40.000 kleitabletten zijn in Nippur gevonden, deze zijn één van de belangrijkste informatiebronnen omtrent het leven in die tijd. Assurbanipal heeft een ziggurat in Nippur laten bouwen. Ook zijn er resten gevonden uit de Perzische en uit de Partische periodes.
 

Sociale (en andere) dingen: