Gedetailleerde informatie (ci)

Cimmerium

Oude plaats in Italie, bewoond door de Kimmeriers. Van hen werd gezegd dat ze onder de grond woonden, Homerus spreekt ook over Cimmerium als "land in het Westen" waarvan hij niet wist hoe ver het was. Dit wordt echter ook weer tegengesproken, volgens vele bronnen betrof het hier niet Cimmerium in Italie maar een gebied wat we tegenwoordig kennen als de Krim. We kunnen niet veel vinden over de Kimmeriers (Cimmeriers), er wordt gesproken over oorlogen met de Scythen. In het Phoenicisch heet het "Cimrire" wat zoveel betekent als "land van de duisternis". We lezen elders dat ze in een vallei woonden, begrensd door twee bergketens die de zon volledig blokkeerden, waarschijnlijk wordt hier dus voortdurende schaduw bedoeld. In de Bijbel in Job 38:9 wordt gesproken over het einde van de zee dat begrensd wordt door een dikke band van mist, daarachter ligt het land van de duisternis. In ieder geval moet we een duidelijk onderscheid maken tussen Kimmerie en Cumae, beiden gelegen bij het meer van Avernus, de Kimmerische sibille woonde daar aan de rand terwijl de sibille van Cumae in een grot woonde die aan de overkant op het meer uitkwam.

Circe / Kirke

Griekse godin die leefde op het eiland Aiaia (Aeaea). Haar vader was Helios en haar moeder Perse. Ze was een zuster van Aietes (koning van Colchis), Pasiphaë en Aga. Ze veranderde haar vijanden in dieren middels het gebruik van toverdrankjes en was berucht om haar kennis van kruiden. Ook in de "Odyssee" komt zij voor: zij veranderde Odysseus' mannen in varkens, later wist Odysseus haar te overreden dit ongedaan te maken en ze kregen zelfs een verhouding, waardoor Odysseus een jaar lang bij haar bleef. Nadien hielp ze hem de weg terug naar huis (Ithaca) te vinden. Van Hesiodos kunnen we lezen dat Circe van Odysseus 3 zonen heeft gekregen: Agrius, Latinus en Telegonus. Dionysius van Halikarnassos citeert Xenagoras de geschiedschrijver en beweert hiermee dat Odysseus en Circe eveneens 3 zonen hadden genaamd: Romus, Anteias en Ardeias, die achtereenvolgens de 3 steden: Rome, Antium en Ardea stichtten. In later verhalen veranderde Circe Picus in een specht omdat hij haar liefde weigerde te aanvaarden en Scylla in een monsterlijk wezen met 6 hondenkoppen toen Glaucus haar zijn eeuwige liefde verklaarde. Circe had 1 dochter genaamd "Aega", alhoewel van haar eveneens wordt beweerd dat zij de moeder is van de Perzische sibille "Sambethe".

Citadel

(Meestal) ommuurd binnengedeelte van een stad, bedoeld om bij een belegering te kunnen terugtrekken binnen de muren van de citadel, teneinde een beslissende nederlaag te kunnen voorkomen en het beleg te kunnen rekken. Vanuit de citadel kunnen dan weer offensieve acties worden ondernomen.
 

Sociale (en andere) dingen: