Gedetailleerde informatie (ly)

Lybië / Libië / Lybia / Libica.

Al Jamhuriya al Arabiya al Libiya. Republiek sinds 1969 in Noord-Afrika aan de Middellandse Zee. Ca. 1.800.000 km2. Hoofdstad: Tripoli. Godsdienst: Islam (staatsgodsdienst, wél vrijheid van godsdienst). Lybië vormt het aan zee grenzende deel van de woestijn in N.O.-Afrika. Langs de kust steppen en weideland die voor ontginning in aanmerking komen. In de woestijn hier en daar oasen. Langs de kust een Middellandse-Zeeklimaat, in het woestijngebied tropisch met grote verschillen tussen dag en nacht. Ca. 95% van de bevolking woont in het kustgebied.
Geschiedenis: De oude Egyptenaren noemden het plateau van Barka (tussen Egypte en Grote Syrt) Lybië. De daar wonende stammen vielen van de 13e tot de 8ste eeuw v.C. regelmatig Egypte binnen. Later vestigden de Grieken er kolonies. In 128 geannexeerd door de Romeinen, in 641 werd Lybië Arabisch en in 1551 Turks. In de Italiaans-Turkse oorlog (1911-1912) kwamen Tripoli en Cyrenaica aan Italië, in 1934 verenigd tot de Italiaanse kolonie Lybië. Van '42-'43 bezet door de Engelsen (Fezzan door de Fransen). In 1947 moest Italië van Lybië afzien, dat in 1951 op besluit van de V.N. een koninkrijk werd. In 1970 vond de uitroeping van de republiek plaats door de militaire junta o.l.v. kolonel Khadaffi. In 2011 wordt Khadaffi afgezet en gedood na een volksopstand. 16-1-2015, na een lange periode van onrust wordt er tussen de strijdende partijen afgesproken dat er een regering van nationale eenheid moet komen.

Lycomedes

Koning van de Dolopiërs op het eiland Scyros nabij Euboea. Vader van Deidameia en grootvader van Pyrrhus ofwel Neoptolemus. Achilles verborg zich aan zijn hof om aan de Trojaanse oorlog te ontsnappen alwaar hij vader werd van neoptolemus wiens moeder de dochter van Lycomedes was.
Volgens Plutarchos doodde Lycomedes Theseus die naar zijn eiland was gevlucht als banneling, door hem van een klip te duwen vanwege zijn angst dat Theseus hem van de troon zou werpen aangezien deze erg geliefd was onder de bevolking van Scyros.

Lydië

In de oudheid een staat in het westen van Klein-Azië in het stroomgebied van Hermus en Meander. Oorspronkelijk afhankelijk van Frygië, bewoond door Indogermaanse en andere stammen. Van 687 - 546 v.C. onder het geslacht der Mermnaden. De hoofdstad was Sardes. Het omvatte onder Gyges (685 - 652 v.C.) het gebied tot Taurus en Halys. Lydië ging ten onder toen Cyrus, koning der Perzen, de laatste Lydische koning, Croesus, onderwierp in 546 v.C. Opgravingen hebben de nekropolis blootgelegd en verschillende tempels. De Lydiërs waren de eersten die munten gebruikt hebben (ca. 600 v.C.). De taal behoorde niet tot de Indogermaanse groep.

Lysimachus (Ca. 355-281 v.C.)

Thessalische generaal van Alexander de Grote. Commandant van Alexanders' vloot op de Hydaspes (rivier in het Oosten) alsmede diens lijfwacht. Na Alexanders' dood nam Lysimachus de heerschappij over Thracië op zich. Sloot zich in 314 v.C. aan bij de andere diadochen Kassandros, Ptolemaeus I en Seleucus in de strijd tegen Antigonos en na de overwinnig op Antigonos bij Ipsus nam Lysimachus het westen van Klein-Azië als zijn aandeel over. In 286 voegde hij Macedonië aan zijn grondgebied toe door Pyrrhus te verslaan. 5 jaar later werd Lysimachus door Seleucus verslagen en in de strijd bij Magnesia en Sipylum gedood. Een legende zegt dat de vrouw van Lysimachus: Arsinoë (dochter van Ptolemaeus) hem overreedde zijn zoon uit een eerder huwelijk te vermoorden en dat diens weduwe wraak nam met hulp van Seleucus en de definitieve en beslissende oorlog veroorzaakte.

Lysippos (Latijn: Lysippus) (Laat 4e eeuw v.C.)

Grieks beeldhouwer. Hellenistische beeldhouwwerken zijn grotendeels op zijn stijl gebaseerd. Van de meer dan vijftienhonderd beelden die hij maakte zijn slechts kopieën bewaard gebleven. De onderwerpen waren goden, helden en atleten. Verder ook Alexander de Grote en een groot beeld van Zeus. Leermeester van Chares van Lindos.
 

Sociale (en andere) dingen: