Gedetailleerde informatie (no)

Noach / Noë

Oudtestamentische figuur, de vrome man in het boek Genesis, die met zijn gezin (Sem, Cham en Jafet) uit de zondvloed gered is, door het bouwen van een ark waarin hij van alles wat leeft 2 exemplaren (vrouwtje en mannetje) verzamelde en waarmee hij de vloed kon overleven en een stamvader werd van de nieuwe mensheid. Volgens het bijbelverhaal is Noach de eerste wijnplanter (Gen. 5-10, Ez. 14). Bij de Babyloniërs heet hij "Oetnapisjtim": hij, die het leven heeft gevonden.
 

Sociale (en andere) dingen: