Gedetailleerde informatie (eg)

Egypte (Arabisch: Misr)

Land in Noord-Oost Afrika, hoofdstad: Kaïro. Het belangrijkste deel is het Nijldal dat tussen de Libische en de Arabische woestijn gelegen is. In het noordoosten bevindt zich het schiereiland Sinaï, dat Egypte verbindt met het Aziatische werelddeel. De geschiedenis van Egypte ziet er in het kort als volgt uit (data onder enig voorbehoud):

Resumerende tijdlijn van Egypte

Pre-dynastische tijd

Tijdperk Dynastie Opmerkingen
5000-3400 v.C Neolithicum en bronstijd Einde van deze periode: hiërogliefenschrift

Oude rijk

Tijdperk Dynastie Opmerkingen
3400-2778 v.C Dynastie I + II Opper- en Neder-Egypte verenigd onder Menis en zijn opvolgers
2778-2432 v.C
Dynastie III - VI
Dynastie III: 2778-2650 v.C. Zoser bouwt trappenpiramide van Sakkara
Dynastie VI: 2650-2500 v.C. Organisatie beambtenstaat. Cheops, Chefren en Micerinos bouwen de grote piramiden van Gizèh. Bloeitijd van de koningsmacht. Grote culturele ontplooiïng die zich voortzet onder de 5e dynastie en vervalt onder de 6e.
2423-2160 v.C. Dynastie VII - X Ineenstorting oude rijk. Egypte valt uiteen in lokale vorstendommen. Invallen van Aziatische nomaden.

Middenrijk, hoofdstad: Thebe

Tijdperk Dynastie Opmerkingen
2160-1730 v.C. Dynastie XI - XIII XI : Hereniging van het rijk onder de vorsten van Thebe. Amenemhat I herstelt beambtenstaat. Centralisatie. Zijn opvolgers vernietigen de macht der lokale potentaten volkomen. Handelsverkeer met Kreta, Cyprus, Phoenicië. Bloeiperiode cultuur.
XIII: Verval middenrijk, binnendringen Hyksos.
1730-1580 v.C. Dynastie XIV - XVII Heerschappij der leenmannen en van de Hyksos. Aziatische veroveringen.
1600-1580 v.C.: Strijd tegen de Hyksos.

Nieuwe rijk, hoofdstad: Thebe

Tijdperk Dynastie Opmerkingen
1580-1090 v.C.
Dynastie XVIII - XX
Dynastie XVIII: 1580-1557 v.C. Amasis I verdrijft de Hyksos. De tijd der grote veroveringen breekt aan. Thoetmes I (1536-1520 v.C.) dringt via Palestina en Syrië door tot aan de Eufraat. Thoetmes III (1501-1447 v.C.) verovert Palestina, Syrië en Phoenicië. Wereldheerschappij. Culturele bloei. Onder Achnaton (Amenofis IV, 1370-1352 v.C.) godsdiensthervorming die het rijk verzwakt en die na zijn dood ongedaan gemaakt wordt.
Dynastie XIX Horemheb (1350-1315 v.C.) herstelt de orde in het binnenland, zijn opvolger Sethos (1313-1292 v.C.) leidt omvangrijke expedities tegen Syrië, Libië en de Hettieten. Ramses II (1292-1225 v.C.) voert strijd tegen de Hettieten, maar leidt een nederlaag. Onder zijn regering bereiken kunst en cultuur weer een hoogtepunt.
Dynastie XX Onder de opvolgers van Ramses II (de Ramessieden), gaat het snel bergafwaarts met Egypte en de macht der Thebaanse Amon-priesters neemt toe.
1090-663 v.C. Dynastie XXI - XXV Aanvankelijk heerschappij der opperpriesters van Amon; later grote wanorde. Libische soldaten-vorsten bezetten de troon, zonder dat de toestand overzichtelijker wordt. Van 945-745 v.C. is Bubastis de hoofdstad van Egypte. De dynastieën XXIII-XV bestaan uit Ethiopische vorsten. In 671 v.C. veroveren de Assyriërs Egypte.
663-525 v.C. Dynastie XXVI Restauratie > Hoofdstad: Saïs.
Psammetichus I (663-609 v.C.) verdrijft de Assyriërs en Griekse handelaren vestigen zich in de delta. Necho II (609-593 v.C.) lijdt een nederlaag tegen Nebukadnezar II. Onder Amasis (568-525 v.C.) vindt een korte bloeiperiode plaats.
525-332 v.C.
Perzische overheersing.
Dynastie XXVII - XXX 525 v.C. Egypte door Perzië veroverd. Einde van de zelfstandigheid. Tot 404 v.C. is de Perzische overheersing volledig, daarna maken inheemse heersers zich soms zelfstandig, dit is echter niet blijvend.
332 v.C. Alexander de Grote verovert Egypte. Na diens dood Egypte onder de Ptolemeeën.

Post-dynastische tijd

Tijdperk Periode Opmerkingen
332 v.C. -395 : Egypte deel van het Romeinse rijk, korenschuur van Rome.
395-642 : Egypte deel van het Byzantijnse rijk (= afsplitsing van Rome)
642-1517
Egypte veroverd door de Arabieren
640-969 Arabische stadhouders (v/a 868 onafhankelijk van het kalifaat.
969-1171 Fatimieden
1171-1250 Ejoebieden
1250-1517 Mamelukken
1517-1882
Turken
1517 Turkije verovert Egypte
1798-1801 Egypte-expeditie van Napoleon
1805-1849 Mohammed Ali. Egypte maakt zich nagenoeg onafhankelijk van de Turken.
1859-1869 Bouw van het Suez-kanaal
1882-1922
Engeland
1882 Bezetting door Engeland
1883 Sudan onafhankelijk
1898 Sudan onder Engels-Egyptisch condominium
1883-1907 Lord Cromer consul-generaal
1911-1914 Lord Kitchener consul-generaal. De welvaart neemt toe, het nationalisme wordt onderdrukt.
1914-1922 Officieel Engels protectoraat
1922-1953
Koninkrijk
1922-1936 Engeland verklaart Egypte onafhankelijk, Ahmed Foead, tot dusver Sultan neemt de koningstitel aan.
1923 Afkondiging van de grondwet
1936-1953 Faroek wordt koning. Verdrag met Engeland, Engelse troepen blijven alleen nog ter bescherming van het Suez-kanaal.
1945 Egypte treedt toe tot de Arabische liga
1953 Faroek door het leger afgezet
1953-heden
Republiek
1953 Naguib president, wordt in 1954 weer afgezet. Nasser wordt premier.
1956 Nasser wordt president.
1970 Nasser overlijdt, Sadat wordt president.
1981 Mubarak wordt president.
2011 Mubarak wordt afgezet (Egyptische revolutie).
8-6-2014 Abdul Fatah al-Sisi wordt president.
 

Sociale (en andere) dingen: