De Ethiopische sibille

Ze voorspelde de
Trojaanse oorlog

Ga naar het hoofdmenu

Ga naar de lijst van de 10 sibilles
De sibille van Eritrea

De sibille van Eritrea

Attribuut: ze droeg een witte roos en een getrokken zwaard.

Not an advertisement, but looks like it

(Not an advertisement) 
Exdomos

Over de vijfde van de tien sibilles:

Gewijd aan Apollo. Eigennaam: Herophile/Herophyle. Men moet er voor oppassen haar niet te verwarren met de sibille van Cumae, die werd nl. ook in sommige gevallen "Herophile" genoemd.
Over haar afkomst doen verschillende verhalen de ronde; dan weer is zij de dochter van Poseidon en Afrodite, volgens andere overleveringen dochter van Zeus en Lamia (de Lybische sibille) én zuster van Apollo (ze werd daardoor ook wel eens Artemis genoemd) en weer volgens andere overleveringen de dochter van Theodorus en een nimf (én de tweede sibille van Delfi). Ook over haar geboorteplaats zijn onduidelijkheden, dán weer was dit Marpessos, dán weer Ethiopië. Ook wordt beweerd dat zij oorspronkelijk kwam uit Chaldea, in het zuiden van Babylonië en was de dochter van Berossus. Zij voorspelde de Trojaanse oorlog en de vernietiging van Troje en beweerde dat Homeros niet altijd even eerlijk was.

Haar heiligdom

Haar heiligdom was gelegen in een stad in Ionië tegenover Chios/Khios, gebouwd door Neleus, zoon van Codrus. Ze had een grote reputatie in de oude wereld, bij Ildiri is een gebouw blootgelegd dat haar heiligdom zou kunnen zijn geweest. Op dit gebouw zijn inscripties gevonden die aanwijzingen bevatten voor het feit dat zij de Ethiopische sibille moet zijn geweest.

Acrostichon

Zij schreef haar profetiën op bladeren en rangschikte deze zódanig dat de beginletters van ieder blad tezamen weer een geheel woord vormden, dit noemen we nú nog steeds een "acrostichon".

De Ethiopische koning

De Ethiopische koning Sabacos, liet zich door het orakel aldaar eens vertellen dat hij 50 jaar koning van Egypte zou zijn en trachtte het land te bezetten, echter hij was te laat en de 50 jaren waren reeds verstreken. In een droom zag hij dat een man naar hem toe kwam en hem aanraadde alle priesters uit Egypte in tweeën te hakken, echter kon hij met dat idee niet leven; hij was bang voor represailles van de goden aangezien hij dacht dat deze droom hem eveneens door de goden gezonden was en verdween voorgoed uit Egypte.

Een andere afbeelding

De Ethiopische sibille, een ander schilderij
De Ethiopische sibille: de dochter van Poseidon?
 

Sociale (en andere) dingen: