Gedetailleerde informatie (ho)

Hoerrieten

Volk ten tijde van het oude Midden-Oosten, diverse millennia v.C. Volgens de bijbel afstammelingen van Jafet, zoon van Noach, die het noorden en westen van Voor-Azië bewoonden. Aanvankelijk bewoonden de Hoerrieten het gebied tussen Noord-Mesopotamië, Oost-Anatolië en Kanaän. Één van de Hoerritische kasten (alhoewel hun afkomst wordt betwist), een Arische groep genaamd de Mittani, stichtten en beheersten het rijk Hanigalbad. Andere bronnen indiceren dat de Hoerrieten niet Indo-Europees van oorsprong waren, maar nauw verwant aan de Sumeriërs, doch slechts een Indo-Europese taal spraken. Er zijn aanwijzingen dat de Arische groep die migreerde en zich vestigde in India een Hoerritische groep waren, maar het is eveneens mogelijk dat deze Ariërs slechts de voorouders van de heersende Mittani waren en niet die van de Hoerrieten (die wél gaandeweg de Mittani-cultuur en taal adopteerden, welke zeer nauw verwant is aan het Sanskriet). Hun koninkrijk werd vernietigd door de Assyriërs die eveneens andere Hoerritische stammen dan de Mittani onderwierpen, verder assimileerden ze in de Semitische meerderheid, tot niets meer van ze wordt vernomen. De Hoerrieten waren een sterk volk, dat een groot gebied beheerste en veel van hun cultuur, taal en gebruiken achterlieten in andere volken.

Homerus

Legendarische Griekse schrijver/dichter. Zijn bekendste werken waren de "Ilias" (heldenepos over de Trojaanse oorlog) en de "Odyssee" (over de omzwervingen rond de wereld van Odysseus). Ook de "Batrachomyomachia" (de slag tussen kikkers en muizen) wordt aan hem toegeschreven, alhoewel niet iedereen het daarmee eens is. Verder wordt van hem beweerd dat hij blind was en geboren in Ionië (diverse steden worden hiervoor genoemd). Veel meer is niet van hem bekend, er wordt zelfs beweerd dat hij helemaal niet heeft bestaan, maar dat de werken van Homerus door anderen, zelfs een hele groep schrijvers tegelijkertijd zijn gemaakt. Ook is er een theorie dat Homerus wel eens een vrouw zou kunnen zijn geweest. Het meest naar voren komt de theorie dat Homerus ergens rond de 8e à 7e eeuw v.C. moet hebben geleefd, maar niets is zeker: we weten er te weinig van.

Hongarije

Hongarije (Magyarország) is een geheel door land omgeven grondgebied in Centraal-Europa. Het beslaat 93.030 vierkante kilometer van het Karpatenbekken en wordt begrensd door Slowakije in het noorden, Oekraïne in het noordoosten, Roemenië in het oosten en zuidoosten, Servië in het zuiden, Kroatië en Slovenië in het zuidwesten en Oostenrijk in het westen. Hongarije heeft 10 miljoen inwoners, voornamelijk etnische Hongaren en een aanzienlijke Roma-minderheid. Hongaars, de officiële taal, is 1 van de weinige niet-Indo-Europese talen die veel in Europa worden gesproken. Boedapest is de hoofdstad en grootste stad van het land, andere grote stedelijke gebieden zijn Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs en Győr.
Het Hongaarse koninkrijk werd opgericht in het jaar 1000. Het grootste deel van Hongarije viel in 1526 onder Turkse bezetting. De overige gebieden, langs de westelijke en noordelijke randen, werden het domein van de Habsburgse dynastie van Oostenrijk. Aan het einde van de 17e eeuw verdreven de Habsburgers de Turken uit Hongarije.
Het protestantisme had in de jaren 1400 en 1500 brede acceptatie gekregen in Hongarije, het calvinisme heerste onder de Magyaren, terwijl de Duitsers en sommige Slowaken lutheranen werden. De Habsburgers waren vrome katholieken. Hoewel een groot deel van de bevolking opnieuw tot het katholicisme was bekeerd, moest de keizer uiteindelijk in 1645 de religieuze en politieke vrijheden van Hongarije opnieuw bevestigen. Vier religies werden wettelijk erkend in Hongarije: katholiek, luthers, gereformeerd calvinistisch en unitair.
In 1848 kwam Hongarije tevergeefs in opstand tegen de Oostenrijkse overheersing. Waarna in 1866 het Hongaarse nationalisme erkend werd door de oprichting van de dubbele Oostenrijks-Hongaarse monarchie.
Na de Eerste Wereldoorlog in 1918 werd het gebied van het Hongaarse koninkrijk teruggebracht tot een derde van de vooroorlogse omvang; Hongaars grondgebied werd overgedragen aan Roemenië, Joegoslavië, Tsjechoslowakije en Oostenrijk met kleine aanpassingen aan de grens met Italië en Polen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd een deel van het deel van Tsjechoslowakije afgestaan ​​aan de Sovjetrepubliek Oekraïne. Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije braken in 1990-1992, 1993 en 2003 in kleinere republieken, waardoor de voormalige Hongaarse gebieden verder werden gefragmenteerd.

Tijdlijn van Hongarije:

 • 1521 - De vroege opkomst van het protestantisme.
 • 1699 - De Ottomanen stonden bijna heel Ottomaans Hongarije af en de nieuwe gebieden werden verenigd met het grondgebied van het Koninkrijk Hongarije.
 • 1848 - 1849 Een van de vele Europese revoluties van 1848 en nauw verbonden met andere revoluties in de Habsburgse gebieden. De revolutie in het Koninkrijk Hongarije groeide uit tot een oorlog voor onafhankelijkheid van het Oostenrijkse rijk, geregeerd door de Habsburgse dynastie.
 • 1867 - De dubbele monarchie van Oostenrijk-Hongarije werd gevormd.
 • 1873 - De oude hoofdstad Buda en Óbuda werden officieel verenigd met Pest en creëerden de nieuwe metropool Boedapest.
 • 1914 - Oostenrijk - Hongarije heeft 9 miljoen soldaten opgeroepen in de Eerste Wereldoorlog en meer dan 4 miljoen uit het Koninkrijk Hongarije aan de kant van Duitsland, Bulgarije en Turkije.
 • 1919 - Communisten zetten de regering af en roepen de Hongaarse Sovjetrepubliek uit.
 • 1920 - Hongarije verloor 71% van zijn grondgebied en 66% van zijn vooroorlogse bevolking.
 • 1939 - Hongarije heroverde met geweld verder gebied van Tsjechoslowakije. Hongarije trad op 20 november 1940 formeel toe tot de Asmogendheden en nam in 1941 deel aan de invasie van Joegoslavië, waarbij het enkele van zijn voormalige gebieden in het zuiden veroverde.
 • 1944 - Duitse troepen bezetten Hongarije.
 • 1945 - Na de nederlaag van nazi-Duitsland werd Hongarije een satellietstaat van de Sovjet-Unie.
 • 1948 - 1956 Ongeveer 350.000 functionarissen en intellectuelen werden in deze periode gevangengenomen of geëxecuteerd.
 • 1956 - 150.000 troepen en 2.500 tanks kwamen het land binnen vanuit de Sovjet-Unie en bijna 20.000 Hongaren werden gedood in hun verzet tegen de interventie, terwijl nog eens 21.600 daarna werden opgesloten om politieke redenen. Ongeveer 13.000 werden geïnterneerd en 230 voor de rechter gebracht en geëxecuteerd. bijna een kwart miljoen mensen ontvluchtten het land tegen de tijd dat de revolutie werd onderdrukt.

Hoplieten

Griekse soldaten uit de archaïsche en klassieke tijd (800-00 v.C.). Ze droegen een groot, zwaar schild (de aspis), een helm, harnas, scheenplaten, een zwaard en een speer. Hun gevechtslinie heet een falanx: lange rijen dicht op elkaar gepakte soldaten, waarbij elke hopliet zijn schild aan zijn linkerkant zó droeg dat hij de rechterkant van de man links van hem dekte.
Maar in principe was een klassieke hoplietenslag geen gevecht vol tactische manoeuvres. De commandant hoefde geen bevelen te geven. Beide partijen, gewapend met speren, probeerden de vijand weg te duwen, en zodra de ene falanx daarin slaagde, liep ze over de verliezende soldaten heen. Achter de linie stonden soldaten klaar waarvan het de taak was de verslagen, gewonde soldaten te doden.

Horai / Horae

Dochters van Themis, in verschillende generaties bekend:
Generatie 1: Thallo, Auxo en Carpo; de drie seizoenen die Grieken kenden; lente, zomer en winter.
Generatie 2: Eunomia, Dike and Eirene; godinnen van repsectievelijk wetgeving, moreel recht en gezondheid/welzijn, die de stabiliteit in de maatschappij bewaarden. Werden met name aanbeden in Athene, Argos en Olympia.
Generatie 3: Pherusa/Pherousa (vermogen en landgoed), Euporia/Euporie (overvloed) en Orthosie (rijkdom).
Generatie 4, de uren: oorspronkelijk waren dit er 10, ze stellen de uren van de dag voor, van zonsopkomst tot zonsondergang;
-Auge: het eerste licht
-Anatole of Anatolia: zonsopkomst
-Mousika of Musica: het ochtenduur van muziek en studie
-Gymnastika, Gymnastica or Gymnasia: het ochtenduur van gymnastiek en oefening
-Nymphe: het ochtenduur van reiniging en baden
-Mesembria: het middaguur
-Sponde: plengoffers (drinken) na de lunch
-Elete: bidden en het eerste middag-werkuur
-Akte, Acte of Cypris: eten en plezier, het tweede middag-werkuur
-Hesperis: de avond
-Dysis: zonsondergang
-Arktos: het laatste licht
 

Sociale (en andere) dingen: