Gedetailleerde informatie (de)

Delfi / Delphi

Oude stad in Griekenland, met een heiligdom/orakel gewijd aan Apollo, ook wel de Sibylle of Pythia, Herophile en Delphica genoemd. Pausanias schreef dat zij geboren werd als halfgodin, anderen beweren dat zij een zuster van Apollo was. Verder lezen we ook dat zij haar krachten kreeg van Gaia/Gaea, de aardgodin, de personificatie van de aarde. Delfi was het bekendste orakel uit de oudheid. Het heiligdom was gelegen in Phocis, Griekenland nabij de voet van de berg Parnassus. De "navel" van de wereld genoemd. Oorspronkelijk werd hier een aard-godin aanbeden, later werd het toegeschreven aan Gaea en uiteindelijk aan Apollo, die volgens een legende Delfi overnam na een gevecht met een python. In de winter werd het heiligdom wel opgedragen aan Dionysus, waarvan beweerd werd dat hij daar lag begraven. Op de tempel stond het Griekse adagium: "ken uzelf" te lezen. De sibille (of Pythia) opereerde in de tempel van Apollo aldaar, kenmerkend voor haar was haar dubbelzinnigheid. De bezoekers dienden zich eerst te baden in de Castalische bron, waarna op het altaar geofferd werd. Na nog enkele andere voorbereidingen kon de voorspellingsprocedure gaan beginnen. Het orakel deed haar uitspraken nadat zij in een trance was geraakt, door het kauwen van laurierbladeren, het drinken van water uit een stroom en stoom dat opsteeg uit een spleet in de grond. Het zou kunnen dat ál wat ze zei niets anders was dan gemompel en dat dit geïnterpreteerd werd op een dusdanige wijze dat het relevant was voor de vraagsteller. Haar gemompel werd meestal door een priester vertaald en doorgegeven aan de vraagsteller(s). Verder zou het eveneens zó kunnen zijn geweest dat gezanten van de toonaangevende Delfische families, die om de orakelzetel zaten, zélf de uitspraken zodanig verwoordden dat zij netjes overkwamen voor de vraagsteller en deze behoedzaam op schrift stelden en als verslag indienden. De Grieken consulteerden haar vóór elke belangrijke gebeurtenis zoals oorlogvoering of het stichten van een kolonie. Ook kopstukken uit andere landen hadden groot respect voor haar en maakten regelmatig gebruik van haar diensten. Croesus van Lydië raadpleegde haar voordat hij tegen Perzië ten strijde trok, de sibille voorspelde dat hij een groot rijk zou vernietigen bij zijn oorlogshandelingen, waarna Croesus ten strijde trok en zélf zijn eigen Lydische rijk ten onder zag gaan; de sibille had het dus bij het verkeerde eind. De Pythia was geen ambtieuze charlatan, maar gewoon een deugdelijke vrouw van lagere klasse. Het orakel riep eens Socrates uit tot wijste man van Griekenland, waarop Socrates antwoordde dat dat alleen maar was omdat alleen hij zich bewust was van zijn eigen onwetendheid. In de derde eeuw verklaarde het orakel (mogelijk omgekocht), dat geen enkele god ooit nog zou spreken op die plaats......, dat was het einde van het orakel te Delfi. Toen de Romeinse keizer Julianus in 362 wilde weten hoe het het orakel van Delfi zou vergaan antwoordde deze: "Meldt de koning, dat het gaaf gebouwde huis in verval is geraakt. Phoebus Apollo is geen toevlucht meer, de heilige laurier verwelkt. Zijn bronnen zwijgen voor altijd; verstomd is het murmelen van het water". De orakeltempel werd in 398 door Arcadios, de zoon van Theodosius verwoest.

Delos

Het eiland Delos, in de buurt van Mykonos in het centrum van de Cycladen-archipel, is 1 van de belangrijkste mythologische, historische en archeologische sites in Griekenland. De opgravingen op het eiland behoren tot de meest uitgebreide in het Middellandse-Zeegebied; lopende werkzaamheden vinden plaats onder leiding van de Franse School van Athene en veel van de gevonden artefacten zijn tentoongesteld in het Archeologisch Museum van Delos en het Nationaal Archeologisch Museum van Athene.
Delos had reeds een positie als heiligdom een millennium vóórdat de Griekse Olympische Mythologie het de geboorteplaats van Apollo en Artemis maakte. Vanaf de heilige haven, toont de horizon twee conische bergen die verwijzen naar heiligdommen aan de goden die op andere locaties aanwezig zijn: 1 daarvan kennen we onder de naam "berg Kynthos" welke bekroond is met een heiligdom van Zeus.
Opgericht als een centrum van cultuur, werd Delos belangrijker dan zij met haar natuurlijke hulpbronnen ooit zou hebben kunnen bereiken. Om deze reden vermoedde Leto dat Delos de geboorte-plaats van Artemis en Apollo zou moeten zijn.

Dengizich

ca.430-476. Middelste zoon van Attila de Hun en leider van een confederatie van Ultzinzures, Angisciri, Bittugures en Bardores. Hij volgde zijn oudere broer Ellac op in 454 en regeerde waarschijnlijk gelijktijdig over de Hunnen in dubbel koningschap met zijn broer Ernakh, maar in gescheiden divisies in afzonderlijke landen.
Herstellend van de nederlaag bij Nedao in 454, lanceerde de Hunnische leider Dengizich een invasie over de Donau met een grote Hun kracht, in 468 verwoestte Dengizich Bassianae, maar leed een grote nederlaag na een poging om de stad te veroveren tijdens de Hun-Ostrogoth-oorlogen. Ostrogoth Valamir kwam als overwinnaar uit de strijd.
Volgens Priscus stuurden Ernakh en Dengizich in 463 vertegenwoordigers van Saraguren, Oghurs en Onogurs naar de keizer in Constantinopel, en legden uit dat ze uit hun thuisland waren verdreven door de Sabirs, die was aangevallen door de Avaren in Binnen-Azië.
De Hunnen, gereorganiseerd onder Dengizich, trokken naar het oosten, waar ze het Oost-Romeinse rijk aanvielen en in 469 definitief werden verslagen.
 

Sociale (en andere) dingen: