Gedetailleerde informatie (py)

Pythagoras (Ca. 580 - 504 v.C.)

Grieks filosoof uit Samos. Bekend om de "stelling van Pythagoras", waarin de verhouding wordt aangeduid tussen de "rechthoekige driehoek"-szijden: a2 + b2 = c2). Hij stichtte in Kroton (Calabrië) een orde met een religieus karakter en politieke en zedelijke oogmerken, die tot in de 4e eeuw bleef doorbestaan (Pythagoreeërs), welke later opsplitste in twee groepen; een groep met een religieus/ethisch karakter en een groep met een meer wetenschappelijk (wiskunde, muziek, astronomie) karakter. Pythagoras onderscheidde in de getallen het wezen der werkelijkheid (irrationale getallen: getallen die niet eindig kunnen worden weergegeven zoals de wortel uit 7 = 2,645751311.............enz.).

Pythische spelen

De Pythische spelen werden bij Delfi gehouden, volgens de overleveringen ingesteld door de god Apollo als blijk van vreugde voor zijn overwinning op de Python aldaar. Vóór 582 v.C. werden de spelen om de 8 jaar gehouden, daarna om de 4 jaar. De eerste Pythische spelen waren muzenspelen, wedstrijden tussen muzikanten, later kwamen daar atletiekwedstrijden en wagenrennen bij. Winnaars kregen een lauwerkrans en toestemming om een beeld te laten vervaardigen voor in de stad. In de tweede eeuw a.D. kwamen de Pythische spelen ten einde.
 

Sociale (en andere) dingen: