Gedetailleerde informatie (ac)

Acamas

Zoon van Antenor en Theano, vocht in de Trojaanse oorlog onder leiding van zijn neef Aeneas, samen met zijn broer archelochus als bevelhebber van een Trojaanse divisie. Hij wraakte de dood van zijn broer, die gedood was door Ajax, door Promachus de Boeotiër te doden. Mogelijk is hij gedood door Meriones in boek 16 van de Ilias maar deze Acamas wordt niet specifiek genoemd als de zoon van Antenor, wat wel gebruikelijk was te doen, is dus niet helemaal zeker. Volgens Quintus van Smyrna is hij gedood Philoctetes.

Achameniden

Oud-Perzisch vorstenhuis, dat de grote koning Cyrus voortbracht. Cyrus integreerde het Medische rijk met dat van de Perzen. De dynastie eindigde met de overwinning van Alexander de Grote.

Achilles

Zoon van Peleus en Thetis. Vader van neoptolemus, geboren uit Deidameia, dochter van koning Lycomedes. De sterkste strijder aan Griekse kant tijdens de Trojaanse oorlog. Tijdens de reis naar de onderwereld ontmoette Odysseus Achilles weer nadat deze gedood was door een pijl van Paris, die hem raakte in zijn hiel, de enige plek waar hij niet beschermd was als gevolg van een blad dat op die plek lag bij een bad dat hij kreeg van zijn moeder in het water van de Styx dat hem onsterfelijk zou maken, volgens andere overleveringen was zijn hiel de plek waar zijn moeder hem vasthield. Weer andere overleveringen vertellen dat het niet het water van de Styx was maar ambrozijn waarmee hij door zijn moeder werd ingesmeerd dat hem onsterfelijk maakte. Achilles doodde hector in de Trojaanse oorlog waardoor een kentering plaatsvond: de grieken die eerst in het nauw gedreven waren, voelden zich nu sterk genoeg om terug te slaan en uiteindelijk viel Troje. Achilles' bemoeienis was doorslaggevend. Achilles was een complex persoon, hij twijfelde om aan de oorlog deel te nemen en aanvankelijk weigerde hij ook, later werd hij door Odysseus omgehaald toch mee te doen maar doordat Agamemnon Briseis tot vrouw neemt, waar Achilles verliefd op was, trekt hij zich weer terug uit de oorlog. Pas nadat Patrocles, Achilles' grootste vriend, in de oorlog gedood wordt ontsteekt bij Achilles de furie en voegt hij zich definitief aan de zijde van de Grieken in de strijd tegen de Trojanen.
Achilles werd overal in griekenland en buiten Griekenland geëerd, vooral door schippers. Maar daarnaast strekte zijn roem zich over het grootste gedeelte van Griekenland uit, hij werd o.a. door de Tessaliërs, de Perzen en Alexander de grote geëerd, deze laatste beweerde een directe afstammeling van Achilles' bloedlijn te zijn.
De cultus van Achilles bleef tot in de Romeinse tijd voortbestaan.

Acrisius

Akrisios was een mythische koning van Argos en een zoon van Abas en Aglaia, kleinzoon van Lynceus, achterkleinzoon van Danaos. Zijn tweelingbroer was Proitos, met wie hij voortdurend ruzie zou hebben gehad, zelfs in de moederschoot. Toen Abas stierf en Akrisios volwassen was, onterfde hij Proitos maar gesteund door zijn schoonvader Amphianax, de Lyciër, keerde Proitos keerde terug en Akrisios werd gedwongen om zijn Koninkrijk met zijn broer te delen doort Tiryns aan hem te geven terwijl hij Argos behield voor zichzelf.
Akrisios en Perseus: Teleurgesteld door zijn gebrek aan geluk vanwege het achterwege blijven van een zoon, raadpleegde Akrisios het orakel in Delfi, die hem waarschuwde dat hij op een dag zou worden gedood door zijn kleinzoon. Danaë zijn dochter was kinderloos en om dat zo te houden, zette hij haar gevangen in een bronzen kamer die geen plafond had op de binnenplaats van zijn paleis. Zeus had geslachtsgemeenschap met haar in de vorm van een douche van goud. Danaë werd zwanger en baarde Perseus. Akrisios gooide moeder en kind in de zee. Zeus vroeg Poseidon om het water tot bedaren te brengen. Hij deed dat en Danaë en Perseus overleefden beiden, ze spoelen aan op het eiland Serifos. Een visser met de naam Dictys, broer van koning Polydektes, vond het paar en verzorgde hen.
Perseus groeide op als een held, Hij doodde Medusa en redde van Andromeda. Perseus en Danaë keerden terug naar Argos maar koning Akrisios was naar Larissa vertrokken. Toen Perseus in Larissa aankwam, na hij deel aan enkele begrafenisspelen en sloeg per ongeluk Akrisios op het hoofd met een discus, doodde hem hierdoor en de profetie was voltrokken. Volgens Euripides was Akrisios de oprichter van de Delfische amphictyonie. Strabo is van mening dat deze amphictyonie bestond al vóór de tijd van Akrisios.

Acropolis

Acropolis betekent in het grieks "Hoge stad". De meeste steden in het oude Griekenland hadden in het centrum een bergachtige plaats of een heuvel, een rots enz., waar ze hun belangrijke tempels bouwden en waar ze zich konden terugtrekken bij gevaar of voor een samenzijn. De beroemdste Acropolis is die van Athene, deze bevat het Parthenon, 1 van de beroemdste gebouwen ter wereld. Het is gebouwd voor de godin Athena en versierd met de prachtigste beeldhouwwerken van beroemde Griekse beeldhouwers. Er staan verder nog diverse andere tempels en gebouwen op de acropolis van Athene, allemaal in Ionische en Dorische bouwstijl.

Acrostichon

Ook wel: naamdicht, letterdicht, lettervers. Samenvoeging van de Griekse woorden akros (uitstekend) en stichos (rij, vers) en ontleend aan het Griekse woord "akrostikhis". Een gedicht waarbij iedere eerste letter van een zin, strofe of couplet, achter elkaar geschreven, een boodschap weergeeft. Deze boodschap is vaak een naam, zoals bij het Nederlandse Volkslied zichtbaar wordt wanneer je elke eerste letter van de coupletten achter elkaar ziet: "Willem van Nassov". Maar een acrostichon kan ook heel kort zijn:
[T]oekomstig of verleden
[I]ets wat er altijd is
[J]e hebt er te kort van door bezigheden
[D]it is een grote gebeurtenis
 

Sociale (en andere) dingen: