Gedetailleerde informatie (ha)

Hades

Hades was zowel de naam van de oude Griekse god van de onderwereld (Romeinse naam: Pluto) als de naam van de schimmige plaats onder de aarde die werd beschouwd als de eindbestemming voor de zielen van de doden. Misschien wel als de meest gevreesde van alle goden, wordt hij door zowel Homerus als Hesiodus beschreven als "meedogenloze", "walgelijke" en "monsterlijke" Hades. De vrouw van de god was Persephone, die hij ontvoerde om zich bij hem in de onderwereld te voegen en zijn symbool is een scepter of hoorn des overvloeds.

Hades De God:
Na de omverwerping van eerst de Titanen en daarna de Cyclopen door de Olympische goden, lootte Hades met zijn broers Zeus en Poseidon om te beslissen welk deel van de wereld elk zou regeren. Zeus ontving de lucht, Poseidon de zeeën en Hades de onderwereld. Misschien een minder prominente hoofdrolspeler in de mythologie dan de andere Olympische goden, maar Hades moest niettemin door veel gewone Grieken met ontzag zijn benaderd. Zelfs het uitspreken van zijn naam werd vermeden. Er zijn ook verslagen van offerpraktijken ter ere van Hades, die 's nachts werden uitgevoerd en waarbij het bloed van de slachtoffers werd achtergelaten om in de aarde te sijpelen om de god van de onderwereld te bereiken.
Hades was de enige god die niet op de berg Olympus woonde, maar in een donker paleis onder de aarde. De god had ook een helm gemaakt door Hephaistos die de drager onzichtbaar maakte, en het was deze helm die werd gebruikt door Athena toen ze tegen Ares vocht in Homerus' verslag van de Trojaanse oorlog in de Ilias en door Perseus in zijn zoektocht naar het hoofd van Medusa.
In de mythologie werd Hades verliefd op Persephone, de dochter van Zeus en Demeter, en ontvoerde haar om bij hem te wonen. Toen Hermes dit ontdekte, eiste hij dat Persephone zou worden teruggebracht naar Demeter en er werd besloten dat als ze geen voedsel van Hades had gegeten, ze naar de bovenwereld kon terugkeren. Echter: Hades misleidde het meisje om een ​​granaatappelzaadje te eten en daarom kon ze maar voor de helft van het jaar terugkeren naar de levenden. Deze mythe stond misschien symbool voor de cyclus van leven en dood, planten en oogsten. De viering van Persephone's terugkeer naar de bovenwereld was waarschijnlijk een onderdeel van de beroemde Eleusische mysteriën die werden opgevoerd in het heiligdom van Demeter in Eleusis.
In de archaïsche en klassieke Griekse kunst wordt Hades meestal voorgesteld als een meer volwassen man, met een baard en met een scepter, een tweeledige speer, een plengoffervaas of een hoorn des overvloeds, symbolisch voor de minerale en plantaardige rijkdom die uit de grond komt. Soms zit hij op een ebbenhouten troon of rijdt hij op een strijdwagen getrokken door zwarte paarden, vaak met Persephone aan zijn zijde.

Hades De Onderwereld:
Men geloofde dat de god Hermes de zielen van overledenen naar de rivier de Styx in de onderwereld leidde, waarna de oude schipper Charon hen naar de poorten van Hades bracht waar Cerberus, de woeste driekoppige hond (of vijftigkoppige volgens Hesiodus) met slangen uit zijn lichaam komend, hield de wacht om zielen binnen te houden in plaats van anderen buiten te houden. Het was om Charon te betalen dat nabestaanden een muntstuk in de mond van de overledene stopten. De onbegravenen en degenen die de bootsman niet betalen konden waren veroordeeld om als geesten over de aarde te zwerven. Dit geloof zinspeelt op de dubbelzinnige aard van Hades. Het was niet per sé een plaats van kwelling en lijden, maar in de meeste gevallen gewoon de laatste rustplaats van de ziel. Bij aankomst bij de poorten van Hades werd de eindbestemming van de zielen bepaald door een beoordeling van hun daden tijdens hun leven. Traditioneel waren de drie zielenrechters Minos, Rhadamanthys en Aiakos, die zelf bekend stonden om hun eervolle leven. Zielen die een bijzonder goed leven hadden geleid, werden eerst meegenomen om het water van de rivier de Lethe te drinken, waardoor ze alle slechte dingen vergaten, en daarna werden ze meegenomen naar de idyllische Elysische velden. De zielen waarvan werd vastgesteld dat ze een slecht leven hadden geleid, werden in handen van de Furiën gelegd en naar Tartarus gebracht, het laagste niveau van Hades, om gestraft te worden voor hun wandaden. De zielen die de goden hadden beledigd met hun goddeloosheid, werden veroordeeld tot eeuwige pijniging. Voorbeelden van degenen die zo werden gestraft waren Sisyphus die voor altijd een rots een heuvel op moest rollen, Tantalos die zijn dorst nooit kon lessen, Oknos die eeuwig het ene uiteinde van een touw vlecht terwijl een ezel het andere uiteinde opeet, de dochters van Danaus die moesten proberen een zeef met water te vullen, en Ixion die was vastgebonden aan een altijd draaiend rad.
Hoewel het een angstaanjagende plek was voor de levenden, werd Hades bezocht door verschillende helden in de loop van hun avonturen, waaronder Hercules om Cerberus te vangen in de laatste van zijn twaalf werken, door Odysseus om het advies in te winnen van de wijze Tiresias en door Orpheus.

Hadrianus (76 - 138)

Keizer van Rome van 117 - 138. Opvolger van Tajanus, voorganger van Antoninus Pius. Geboren als Publius Aelius Hadrianus. Derde van de adoptiefkeizers. O.a. bekend van het door hem herbouwde pantheon en de muur van Hadrianus in Engeland, dit is slechts een klein deel van hetgeen hij allemaal heeft laten verrichten op bouwkundig gebied, waaronder eveneens de aanleg van complete nieuwe steden. Hervormde daarnaast nog de rechtspraak en stelde een ambtenarenapparaat in. Vocht o.a. tegen de Daciërs, de Westgoten en de Parthen.

Haia

Oude Sumerische godheid, vader van Ninlil. God van de voorraden en de overloed.

Halaf / Tell-Halaf

Archeologische site van een groep terpen/nederzettingen, in de Khabur-vallei in het noordoosten van Syrië, dicht bij de Turkse grens. Geeft naam aan de cultuur (Tell-Halaf-cultuur) die wijd verspreid in het noorden van Mesopotamië leefde, in de periode van 5500 tot 4500 v.C. Het wordt gekarakteriseerd door fijn geschilderd aardewerk, met figuren in zwart, rood en wit op een licht-bruingele achtergrond. Er is een verschil te zien in het aardewerk tussen de oostelijke nederzettingen enerzijds en de westelijke nederzettingen, waaronder Halaf anderzijds. Alhoewel nog geen sites uitgebreid zijn onderzocht en geheel zijn opgegraven, zijn er toch wel al wat gebouwen blootgelegd. De bouwstijl bestond uit ronde gebouwen of meerdere huizen in het rond aan elkaar vast, toegankelijk via een rechthoekig voorvertrek. De muren werden opgetrokken met klei-stenen. Sommige gebouwen wijzen op religieuze doeleinden, er zijn enige figuren van vrouwengestaltes gevonden, maar de meeste gebouwen waren waarschijnlijk gewoon woningen. De Halaf-mensen beoefenden "droge landbouw" (gebaseerd op natuurlijke regens zonder vormen van irrigatie). Ze verbouwden emmer, twee-rijïge gerst en vlas. Ze hielden huisdieren, vee, schapen en geiten. Naast het fijne aardewerk zijn ook stenen zegels/stempels gevonden, die waarschijnlijk gebruikt werden om persoonlijke bezittingen mee te markeren, zoals we in andere culturen eveneens zien. De Halaf cultuur werd opgevolgd door de Ubaïd-cultuur.

Halikarnassos

Oude Karische havenstad in het zuidwesten van klein Azië, door Doriërs gekoloniseerd. Tegenwoordig Bodrum (Turkije). Leverde een klein aantal schepen voor de Perzische vloot tijdens de tocht van Xerxes in de Perzische oorlogen. De stad beleefde zijn grootse bloei in het midden van de 4e eeuw v.C. onder de satraap Mausollos, wiens monumentale graftombe (Mausoleum) wereldberoemd was.

Hammurabi (1792-1750 v.C.)

Ook genoemd: Amraphel (bijbel, genesis 14:1), Ammurapi, Khammurabi en Khammuram, Khammuragas.
Koning van Babylonië. Aangenomen wordt dat zijn vader Sin-Muballidh begonnen is met de bouw van de beroemde toren van Babel welke nu kan worden geïdentificeerd met de tempeltoren in Babylon die door de Babyloniërs Etemenanki genoemd werd. Hammurabi voltooide het bouwwerk (E-saggil). Op een stèle (diorieten zuil) welke in 1902 bij Soesa werd gevonden, waren de wetten van Hammurabi ingebeiteld in spijkerschrift. Deze wetten waren doorgaans humanitair, opmerkelijk was echter de wet: oog om oog, tand om tand, welke uit de toon viel t.o.v. de andere opschriften en welke ook in vele andere geloven later werd verkondigd.
Hammurabi werd opgevolgd door zijn zoon Samsu-iluna.
Zie ook: Hammurabi's wetten Nederlands vertaald
Zie ook: E-saggil

Hangende tuinen van Babylon

Terrasvormige verhogingen, begroeid met tropische planten en bomen, op elkaar gestapeld. Gebouwd door Nebukadnezar II om zijn vrouw te behagen (ca. 7e eeuw v.C.). 1 van de 7 wereldwonderen.
Zie ook: De hangende tuinen van Babylon

Haran

Stad in Assyrië. Ook wel Harranboth genoemd. Oude (Assyrische) stad in Mesopotamië, tegenwoordig gelegen in Turkije. Het was een belangrijk handelscentrum aan een route van Ninevé naar Karchemisj en de zetel van de Assyrische maangod. De Babyloniërs overwonnen tesamen met de Meden en de Scythen de stad. Wordt veel genoemd in de bijbel.

Harpij(en)

De harpijen waren de geesten van de snelle winden of windvlagen, ook wel bekend als de honden van Zeus die hij gebruikte om allerlei zaken en mensen voor hem van de aarde weg te pakken. Eens waren ze door Zeus naar koning Phineas gestuurd om hem telkens zijn eten te ontnemen als straf voor het blind maken van zijn eerste zonen. De harpijen werden afgebeeld als gevleugelde vrouwen, soms met lelijke gezichten of met het onderlichaam van een vogel. We zien de harpijen ook genoemd worden in de Aeneïs van Vergilius, als snelle paarden en als bewoners en bewakers van de onderwereld.

Harsag-Kalama

Zusterstad van kisj, met een gelijknamig heiligdom. Dit heiligdom is gewijd aan de godin Inanna.
Er wordt ook gesproken over een zelfde tempel, de tempel van Nergal in Cuthah, eveneens valkbij Kisj gelegen. Deze steden worden ook wel eens Kisj2 en Kisj3 genoemd.
Zie ook: Nergal

Haruspex / Haruspices / Haruspicium

Een haruspex was een soort voorspeller in de Romeinse geloofsovertuiging die helderziendheid beoefende door de ingewanden van geofferde dieren te bestuderen, vooral levers van schapen en ingewanden van vogels waren erg in trek. Het meervoud is haruspices. Verondersteld wordt dat deze vorm van voorspellen afkomstig is van de Etrusken; te Piacenza is een bronzen lever gevonden voorzien van tekens en godennamen, hiervan neemt men aan dat het gebruikt is door een haruspex. Gedurende het gehele Romeinse keizerrijk is haruspicium beoefend geweest, keizer Claudius bijvoorbeeld studeerde Etruskisch en opende een college om hun kunst te bewaren en verbeteren, dit college bleef bestaan tot aan Theodosius I. De haruspices boden hun diensten aan toen in 408 de Goten onder leiding van Alarik Rome bedreigden, paus Innocentius I stemde toe in het aannemen van deze hulp, zolang de rituelen geheim gehouden zouden worden. Ze zijn nauw verbonden met de beoefenaars van auspicium en met de augures, deze manieren van "helderzien" staan bekend onder de term: divinatio.

Hassuna

Volk dat leefde in het noorden van Mesopotamië van ca. 6000-5250 v.C., in dorpen met meestal niet meer dan 500 inwoners. Deze landbouwers vestigden zich in het noorden omdat daar genoeg regen viel voor vormen van "droge" landbouw. Gewassen o.a.: einkorn, emmer en een variant op gerst. Bekende voortbrengselen zijn het specifieke "Hassuna-aardewerk", roodachtig van kleur met rechtlijnig motief. Eerst ruw aardewerk, werd later verfijnder. Ongeveer hetzelfde soort aardewerk is ook in Jericho teruggevonden. Verder maalstenen, bakovens en overblijfselen van dieren waaruit blijkt dat zij die domesticeerden. Brachten irrigatie naar de streek. Aanbidding van vrouwelijke goden en geloof in leven na de dood.

Hazael

Werd ca. 845 koning van Damascus, vermoordde Benhadad en volgde hem op. In de bijbel verschijnt hij als bondgenoot van Elisha (Ahab van Israël of Jehu van Samaria ?), later als veroveraar van Israël, waarbij hij alle Hebreeuwse bezittingen onteigende en vernietigde, Judah verwoestte en Israël lamgeslagen weer achter liet. Volgens een inscriptie van de Assyrische koning Salmanassar III, weerstond hij een aanval van diezelfde Assyriërs en wist hij Damascus, Syrië en Palestina onafhankelijk te houden.
 

Sociale (en andere) dingen: