Gedetailleerde informatie (af)

Augias

Ook: Augeas. Zoon van Helios, of, volgens een ander verhaal, van Phorbas en Hermione. Hij was koning van de Epeiërs in Elis, en 1 van de Argonauten. Naast zijn andere bezittingen, waarvoor Agamemnon en Trophonius een schatkamer voor hem bouwden, was hij de eigenaar van een enorme kudde schapen en ossen, waaronder twaalf witte stieren, gewijd aan de zon. Toen Herakles, op bevel van Eurystheus, zijn erf kwam schoonmaken, beloofde Augias hem het tiende deel van zijn kudde. Maar toen de taak voltooid was, weigerde hij de beloning, omdat het werk in dienst van Eurystheus was gedaan. Herakles antwoordde daarop door een leger tegen hem ten strijde te sturen, dat in de bergpassen van Elis werd verslagen door Eurytus en Cteatus, de zonen van Molione. Maar Herakles verscheen op het toneel en doodde de Molionidae en met hen hun oom Augias en zijn zonen.

Augur / Augures

Een college van helderzienden met aanvankelijk drie en later zestien leden. In plaats van "de toekomst voorspellen", was hun doel het verkrijging van goedkeuring of afkeuring der goden met betrekking tot bepaalde voornemens. Meestal gebruiken de augures vogels voor hun werkzaamheden; in de vlucht genomen, wordt dan een gedeelte van hemel daarvoor afgebakend, of bij het voeren van kippen wordt het als een gunstig voorteken gezien indien de vogels voer verspillen. Ze zijn nauw verbonden met de haruspices en de auspices, deze manieren van "helderzien" staan bekend onder de term: divinatio.

Augustus (Octavianus) (63 v.C. - 14 a.D.)

Romeins keizer van 27 v.C. tot 14.a.D. Geadopteerd door zijn oom Julius Caesar. Vormde na Caesars dood het tweede driemanschap met Antonius en Lepidus. Versloeg met Antonius in 42 v.C. Caesars moordenaars en ontzette Lepidus uit zijn macht. Daarna beheerste Augustus het westen en Antonius het oosten van het Romeinse rijk. Op bevel van de senaat daarna weer, voerde hij oorlog tegen Antonius die hij in 31 v.C. bij Actium versloeg, echter hij wenste niet de alleenheerschappij. Zijn positie als "princeps" (eerste) berustte op de volgende drie ambten: 1. Proconsul van Spanje, Gallië en Syrië, 2. Volkstribuun en 3. Pontifex maximus (opperpriester). Onder zijn regering bestond in het Romeinse rijk een periode van rust en vrede.

Aunaros rivier

De rivier Aunaros is bekend vanwege de legende van Jason en de Argonauten. Jason verloor een sandaal bij het helpen oversteken van een oude vrouw, later werd hij herkend als de man met maar 1 sandaal. Waar de rivier precies lag is niet bekend, we kunnen aannemen dat het in de buurt van Iolcos in Thessalië lag, waar Jason naartoe onderweg was toen hij zijn sandaal verloor, maar aanwijzingen daarvoor hebben we niet kunnen vinden.

Auspices / Auspicium

Een auspice was een soort voorspeller in de Romeinse geloofsovertuiging die tot doel had de toekomst te voorspellen door de vlucht van vogels te bestuderen. Het meervoud is auspices. Men bakende een gedeelte van de hemel af, waarbinnen men de vliegende vogels observeerde. Ze zijn nauw verbonden met de beoefenaars van haruspicium en met de augures, deze manieren van "helderzien" staan bekend onder de term: divinatio.
 

Sociale (en andere) dingen: