Op een afzeggen Lieve lichte Leonoor, ik en...

Op een afzeggen

Lieve lichte Leonoor,
ik en hield u daar niet voor,
als ik lieve lichte zei:
‘k meende uw oogjes allebei.
Niet dat, in hetgeen ik sprak,
al te dobbele waarheid stak.

Op den eenen avondstond
zeide mij uw schoone mond:
“Liefste, liever en heb ik geen”.
‘s andren avonds zegt gij: “neen”.

Harsentjes te wispelziek,
ziet of uw gepluimde wiek
andre reeën van wenden vindt
als het wenden van den wind.

Dikwijls wind nog stadig waaijt;
maar dat gij gedurig draaijt,
of gij “neen” waarachtig zweert,
ge hebt het van een tol geleerd!

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.