Gedetailleerde informatie (te)

Telamon

Zoon van koning Aeacus van Egina en de broer van Peleus. Hij was de vader van Ajax en Teucer. Nadat hij zijn andere broer doodde, vluchtte hij met Peleus weg van Egina om zich uiteindelijk in Slamis te vestigen alwaar hij koning werd. Nadat zijn vader overleed, claimde hij de troon van Egina. Vóór de Trojaanse oorlog heeft hij samen met Hercules al eens Troje belegerd. Telamon nam bij deze belegering Hesione, dochter van koning Priamus tot zijn vrouw (2e vrouw). Hij was de oom van Achilles, zoon van Peleus en Thetis en 1 van de Argonauten.

Tempel: piramidetempel

De piramidetempels (ook wel dodentempels of graftempels) werden gebouwd in de buurt van de koninklijke graven van het oude Egypte. De dodentempels waren opgedragen aan de farao en zijn cultus waaronder ze werden gebouwd. De dodentempels, gebouwd rond de piramides in het Oude en Middenrijk, markeert het koningschap van de Egyptische farao's. De farao's van het Nieuwe Koninkrijk bouwden hun dodentempels ver van de graven in de Vallei der Koningen. De tempels van het Nieuwe Koninkrijk, door de Egyptische lokale bevolking bekend als de "herenhuizen van miljoenen jaren", zijn tegenwoordig een hotspot voor bezoekers.
De eerste van de dodentempels was die van Amenhotep I van de 18e dynastie van het Nieuwe Rijk. Verschillende heersers van de 18e dynastie bouwden dodentempels. De beste onder hen is Deir el-Bahari gebouwd onder koningin Hatshepsut naast de graftempel van Mentuhotep II, Amenhotep III en de kolossen van Memnon.
Het Ramesseum was een tempel gebouwd door Ramses II voor zichzelf.
Opgedragen aan de Egyptische zonnegod Amun, ligt de dodentempel van Amun naast die van Mentuhotep II. Het diende als inspiratie en als steengroeve.
Tempel van Hatshepsut, bekend als de Djeser-Djeseru, wat betekent: Heilige der Heiligen, is een antiek grafaltaar in Opper-Egypte. Gelegen onder de heuvels bij Deir el Bahari op de westelijke oever van de Nijl in de buurt van de Vallei der Koningen, werd de dodentempel gebouwd voor de 18e dynastie van de Egyptische farao's. De kamers die de open ruimte van de dodentempel omringen zijn verwoest en kapot. Op de muren van de tempels zijn maar heel weinig overblijfselen met afbeeldingen van de lokale festivals te zien. De pilaren van de veranda's, gebouwd van rood graniet, vormen een aanvulling op het witte kalkstenen plafond. De ruïnes van de valleitempel liggen onder de grond van het dorp Nazlet es-Simman dat nog moet worden opgegraven.
Van de dodentempel van Khufu is helaas niets anders over dan de basalten vloer.

Tempel / beeld van Zeus te Olympia

Een 12 meter hoog beeld in een tempel van deze god, belegd met goud en ivoor. Deze tempel is in 426 door brand verwoest. Gelegen in Olympia, in de Griekse Peloponnesos (schiereiland in het zuiden van Griekenland). Één van de 7 wereldwonderen.

Zie ook de pagina binnen de 7 wereldwonderen

Tempel van Artemis

Een kolossale tempel, gebouwd door Kroisos (Croesus) in 550 v.C. ter ere van Artemis (de godin van de jacht, de natuur en de geboorte). Één van de 7 wereldwonderen. Hij was versierd met prachtige bronzen beelden die gemaakt waren door de allerbeste kunstenaars van die tijd. Hij had een afmeting van 110 x 55 meter. Door invallende Goten in 262 vernietigd. Sommige delen ervan bevinden zich nog steeds in het "British Museum".

Zie ook de pagina binnen de 7 wereldwonderen

Tempel van Juno Moneta

De tempel van Juno Moneta (het resultaat van een gelofte van L. Furius Camillus tijdens de oorlog tegen de Auruncii) werd in 344 v.C. op de Arx gebouwd. De overblijfselen van een vierkante muur, gebouwd in cappellaccio en tufsteen uit Fidene, die bewaard zijn gebleven in dezelfde tuin en die sommige geleerden hebben toegeschreven aan het fortificatiewerk van de Arx, zouden mogelijk teruggaan tot de veronderstelde archaïsche en mid- Republikeinse fasen van de Juno Moneta-tempel. Voorbeelden van de verbouwing van het gebouw uit de keizerlijke tijd zijn te zien in de twee parallelle muren van cementachtig materiaal die haaks op de tufstenen constructies lopen.
De benaming Moneta, verwijzend naar het bijzondere vermogen van de godheid om te waarschuwen, zou later worden gebruikt voor de naam van de werkplaats die verantwoordelijk was voor het slaan van munten, die voortaan ook bekend werd als Moneta; in de Republikeinse tijd was het gelegen in de buurt van de tempel van Juno.
De overblijfselen van een gebouw gemaakt in blokken van cappellaccio, toegeschreven aan het Auguraculum, zijn te zien in de tuin voor de Sixtus IV-ingang van Palazzo Senatorio. Deze ruimte, ingericht in overeenstemming met rituele canons, kijkt uit op het Forum en het was van hieruit dat de voortekenen het vluchtpatroon van vogels observeerden om de wil van de goden te interpreteren.

Tepe Gawra (Koerdisch: grote heuvel)

Locatie in Noord-Irak, 24 km. ten noordoosten van Mosul. In 1927 ontdekte de archeoloog Ephraim Speiser, dat er een oude nederzetting in de grond lag. In totaal zijn er 24 lagen blootgelegd, daterende van het 5e tot het 2e millennium v.C. De bovenste lagen waren lastig te onderscheiden, ze stammen uit een periode dat een minder ontwikkelde cultuur in de stad aanwezig was. In de diepere lagen zien we heel duidelijk de lagen uit de periodes van Halaf, de Ubaïd-periode en de Jemdet-Nasr periode. De mooiste architectuur op de hele site vinden we in de dertiende laag, waar 3 monumentale tempels op een Akropolis zijn gebouwd. Vanwege het grote aantal gevonden artefacten is Tepe Gawra één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Mesopotamië.

Teucri - Teucer

Naam van het oude volk in de Troas waarover Teucer als koning heerste. Volgens Herodotus woonden er in zijn tijd nog steeds afstammelingen van de Teucri bij de Hellespont. Volgens de sage waren de Trojanen met de Teucri verwant. Tros, de Trojaanse held waar de stad zijn naam van gekregen heeft, was een achterkleinzoon van Teucer.
Teucer was de zoon van Scamander (Riviergod, zoon van Oceanus en Thetys, volgens Hesiodos. Wordt eveneens vermeld als vader van Glaucia) met als moeder Idaea.
Dardanus van Samothrace kwam bij de Teucri en kreeg van Teucer zijn dochter Arisbe of Bateia ten huwelijk en volgde Teucer op als koning van zijn rijk. Volgens enkele overleveringen was Dardanus een prins van Troje en kwam hij bij Teucer in Troas terecht die op zijn beurt met Scamander vanuit Kreta dat gebied had bezet. Op die manier zou Dardanus koning van Troje geworden zijn.
 

Sociale (en andere) dingen: