Grafschrift voor koning Frederik Hendrik...

Grafschrift voor koning Frederik Hendrik

Originele tekst:
Waar noCh baarD’ hoLLant heLt, zoo VVeIrt, zoo VVIIs, zoo groot,
aLs DeLft ontfIng, eerst op, Lest In, (aCh VVee!) zIIn sChoot?

Vertaling:
Waar noch baarde Holland een held, zo waardig, zo wijs, zo groot,
als Delft ontving, eerst óp, toen ín (ach wee) haar schoot?

Anders:
Noit Hollant baard’ een Helt, zoo goet, zoo groot,
als Delft ontfing, eerst op, lest in zijn’ schoot.

Anders:
Prins Freedrick was zoo rijck van vreed’ in zijn gemoet,
Dat hy noit t’ onvreê bleeck in ‘t mid van brant en bloet.

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.