Gedetailleerde informatie (ai)

Aiane

Hoofdstad van Elimiotis of Elimeia of ook wel Elimaea. Een regio in het Noorden van Macedonië, ten noorden van Thessalië en ten Zuiden van Orestis. ooit zelfstandig, later ingelijfd bij Macedonië rond 350 v.C.

Aietes

Ook wel Aeetes genoemd. Broer van Circe, vader van Medea. Aietes was koning van Colchis, een barbaars koninkrijk aan de oostkant van de oude wereld. Doel van de reis van de Argonauten die daar het gulden vlies moesten gaan halen dat verborgen zat in een rots. Aietes wilde het vlies niet zomaar aan Jason overhandigen en gaf hem een aantal taken op. Toen de taken voltooid waren bleek dat Aietes nog steeds niet van plan was om het gulden vlies te overhandigen, wat in een strijd resulteerde met als gevolg dat Jason het vlies wegstal en er vandoor ging met de dochter van de koning "Medea" die later nog een belangrijke rol zou spelen in Jasons' leven.

Ain Ghazal

Ain Ghazal is een neolithische archeologische vindplaats gelegen in de stad Amman, Jordanië. Ontstaan ca. 7.500 v.C. Ain Ghazal is één van de belangrijkste vindplaatsen van de pre-aardewerk neolithische periode. De nederzetting werd in 1974 ontdekt door bouwontwikkelaars. De opgraving begon in 1982, maar veel was reeds beschadigd. Ondanks de schade die de stadsuitbreiding met zich meebracht, leverde wat er over was van Ain Ghazal een schat aan informatie. Een andere reeks opgravingen, onder leiding van Gary O. Rollefson en Zeidan Kafafi, vond plaats in het begin van de jaren negentig. De nederzetting is ontstaan in het Midden post-aardewerk Neolithicum en bestaat uit twee lagen van ca. 8.300 v.C. (BP) en 9.950 v.C. Op haar hoogtepunt (circa 7.000 v.C.), strekte de site zich uit over 10-15 hectare en werd bewoond door ca. 3.000 mensen. Na 6.500 v. C. daalde de bevolking echter sterk tot ongeveer een zesde binnen slechts enkele generaties, waarschijnlijk als gevolg van aantasting van het milieu. Het is gelegen direct grenzend aan de rivier de Zarqa (Wadi Zarqa), in het hoogland van Jordanië op een hoogte van ongeveer 720 meter. Het stond op een terrasvormig terrein in een vallei en was gebouwd met rechthoekige huizen van leem die een vierkante hoofdkamer en een kleinere voorkamer bevatten. De muren waren aan de buitenkant met modder bepleisterd en aan de binnenkant met kalkpleister dat om de paar jaar vernieuwd werd. Bewijs dat bij de opgravingen is teruggevonden, suggereert dat een groot deel van het omliggende platteland bebost was en de inwoners een grote verscheidenheid aan economische middelen bood. Maar ondanks zijn schijnbare rijkdom is het gebied van Ain Ghazal klimatologisch en ecologisch kwetsbaar. Als een vroege boerengemeenschap verbouwden de Ain Ghazal-mensen granen (gerst en oude soorten tarwe), peulvruchten (erwten, bonen en linzen) en kikkererwten in velden boven het dorp, en hoedden ze gedomesticeerde geiten. Daarnaast jaagden ze op wilde dieren zoals herten, gazellen, paardachtigen, varkens en kleinere zoogdieren zoals vossen of hazen. Het dieet van de bewoners van Ain Ghazal was opmerkelijk gevarieerd. Gedomesticeerde planten omvatten tarwe- en gerstsoorten, maar peulvruchten (voornamelijk linzen en erwten) lijken de voorkeur te hebben gehad, waarnaast eveneens veel soorten wilde planten. Geiten waren voor de bewoners een belangrijke soort. Archeologen denken dat in het hele Midden-Oosten een groot deel van het land na zo'n 700 jaar beplanting uitgeput was en daardoor ongeschikt werd voor landbouw. De mensen uit die kleine dorpen verlieten hun onproductieve velden en migreerden, met hun huisdieren, naar plaatsen met betere ecologische omstandigheden, zoals Ain Ghazal, dat grotere populaties zou kunnen ondersteunen. In tegenstelling tot andere sites, toen nieuwe mensen migreerden naar Ain Ghazal, waarschijnlijk met weinig bezittingen en mogelijk uitgehongerd, begonnen zich klassenverschillen te ontwikkelen. Er zijn bewijzen van mijnbouwactiviteiten. Aangenomen wordt dat de populatie voornamelijk bestond uit twee groepen: de vroege Natufische beschaving en een populatie die het gevolg is van immigratie uit het noorden (Noordoost-Anatolië). In de oudste lagen van Ain Ghazal vinden we kleine keramische figuren die lijken te zijn gebruikt als persoonlijke of familiale rituele figuren. Er zijn beeldjes van zowel dieren als mensen. De dierfiguren zijn van gehoornde dieren. De mensen bouwden rituele gebouwen en gebruikten grote (standb)eelden als manier voor een elitegroep om haar gezag te demonstreren over degenen die de gemeenschap of de elite arbeid verschuldigd zijn. Het belang van gejaagd vee voor de huiselijke rituele sfeer van Ain Ghazal is veelzeggend. Het was schijnbaar van belang voor individuele huishoudens om leden te hebben die zowel deelnamen aan de jacht op vee, waarschijnlijk een groepsactiviteit, alsook de daaropvolgende feesten. Ain Ghazal staat bekend om een ​​reeks antropomorfe beelden die in kuilen zijn gevonden in de buurt van enkele speciale gebouwen die mogelijk rituele functies hadden. Deze beelden zijn menselijke figuren gemodelleerd in wit gips rond een kern van gebundelde twijgen. De figuren hebben beschilderde kleding, haar en in sommige gevallen decoratieve tatoeages. De ogen zijn gemaakt met behulp van kaurischelpen. De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke bewijzen voor postmortale verwijdering van de schedel, soms inclusief de onderkaak beschreven. Ain Ghazal-mensen begroeven sommige van hun doden onder de vloeren van hun huizen, anderen buiten op het omliggende terrein. Van degenen die binnen werden begraven, werd vaak het hoofd later teruggevonden en de schedel begraven in een aparte ondiepe kuil onder de vloer van het huis. Ook zijn er veel menselijke resten gevonden in wat lijkt op vuilnisbakken waar huishoudelijk afval werd weggegooid, wat aangeeft dat niet elke overledene ceremonieel werd begraven. Waarom slechts een klein, geselecteerd deel van de inwoners netjes werd begraven en de meerderheid eenvoudigweg werd weggegooid, blijft onopgelost.
 

Sociale (en andere) dingen: