Galathea siet den dach comt aen. T. Galathea...

📝 Post updated:   2023-09-28 04:45:14


Galathea siet den dach comt aen. T.

Galathea
Neen mijn lief wilt noch wat marren
T sijn de starren,
Neen mijn lief wilt noch wat marren t is de maen. T.

Minnaer
Galathea t’ is geen maneschijn. T.

Galathea
Hoe t’ is noch geen een geslagen
Wat soud ‘t dagen?
Hoe? t’ is noch geen een, t’ en can den dach niet sijn. T.

Minnaer
Galathea’ aenschout den hemel wel. T.

Galathea
Las! ick sie den dagerade
T’ onser schade,
Las! ick sie den daegeraedt de tijt is snel. T.
Waerom duirt de nacht tot t’ avont niet? T.
Dat wij bleven met ons beyen
Sonder scheyen
Bleven vrolyck tot dat ons de doot verriedt. T.
Nu Adieu mijn troost en blijft gesont. T.

Minnaer
Wilt mij noch een kusgen geven
Och mijn leven!
Jont mij nog een kusgen van u blije mont. T.

Galathea
Och mijn leven coomdij t’ avont weer? T.

Minnaer
Las u moeder mocht het hooren
En haer stooren,
Maer al sou s’ haer stooren ick coom even seer. T.

Galathea
Och mijn hart hoe raeck ick van u hals?

Minnaer
Las den dach en wil niet lijen
T’ langer vrijen,
Danck hebt van u sachte kuskens en van als.

Galathea.
J.C.B.

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.