Over werk Toen sprak een ploeger: "spreek tot...

📝 Post updated:   2023-09-25 04:24:06

Over werk

Toen sprak een ploeger: "spreek tot ons over werk" en hij antwoordde, zeggende:

"Je werkt om gelijke tred te houden met hemel en aarde, want de nietsdoener vervreemdt van de seizoenen en stapt uit de processie van het leven, die marcheert in majesteit en trotse toegevendheid naar de eeuwigheid.
Als je werkt wordt je tot een fluit in het hart waarvan de fluistering van de uren veranderen in muziek.

Wie van u zou een riet willen zijn, stom en zwijgend, terwijl al de anderen samen zingen in harmonie?"

Jou is ook gezegd dat het leven duisternis is, en in je vermoeidheid herhaal je hetgeen wordt gezegd door de vermoeiden.
En ik zeg dat het leven inderdaad duisternis is, behalve als er een noodzaak is.
En alle noodzaak is blind behalve als er kennis is.
En alle kennis is waardeloos behalve als er werk is.
En alle werk is leeg behalve als er liefde is.
En als je werkt met liefde verbind je je met jezelf, met elkaar, en met God.

En wat is dat werken met liefde?
Het is het weven van een kleed met draden getrokken uit je hart als ware het je geliefde die het kleed zal dragen.
Het is het bouwen van een huis met genegenheid, als ware het je geliefde die er zal wonen.
Het is het zaad te zaaien met tederheid en de oogst te maaien met vreugde als ware het je geliefde die de vruchten zal eten.
Het is hetgene dat je maakt te bezielen met je eigen adem en te weten dat al de gezegende doden rond je staan toe te kijken.

Vaak heb ik je gehoord als sprekende in een droom: "hij die in marmer werkt en het beeld van zijn eigen ziel vindt in de steen, is nobeler dan degene die de aarde ploegt en hij die de regenboog op een doek legt in de beeltenis van de mens is meer dan hij die de sandalen aan onze voeten maakt".
Maar ik zeg je, niet vanuit een droom, maar in het volle waken van het middaguur, dat de wind niet zoeter spreekt tot de geweldige eiken dan tot de kleinste blaadjes van het gras.
En alleen hij is groot die de stem van de wind maakt tot een zoeter lied door zijn eigen liefde.

Werk is liefde zichtbaar maken.
En als je niet met liefde kunt werken, dan is het beter dat je je werk verlaat en op de trappen van de tempel de aalmoezen ontvangt van degenen die wel met vreugde werken.

Want als je een brood bakt met onverschilligheid bak je een bitter brood dat slechts de helft van een man zijn honger voedt.
En als je het persen van de druiven verafschuwt, destilleert je afschuw een gif in de wijn.
En als je zingt, al is het als een engel, en je houdt niet van het zingen, dan maak je de oren van de mensen doof voor de stemmen van de dag en de stemmen van de nacht.

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.