Over onderwijs Toen zei een leraar: "Vertel ons...

📝 Post updated:   2023-09-25 04:25:38

Over onderwijs

Toen zei een leraar: "Vertel ons over onderricht".
En hij zei:

"Iemand kan u alleen datgene onthullen wat reeds in de morgenschemer van uw kennis sluimert.

De leraar die temidden van zijn volgelingen in de schaduw van de tempel wandelt, geeft niet zozeer van zijn wijsheid als wel van zijn geloof en liefde.

Als hij echt wijs is, vraagt hij u niet het huis van zijn wijsheid te betreden, maar leidt hij u naar de drempel van uw eigen geest.

De sterrenkundige mag u dan vertellen over de sterrenhemel, hij kan u zijn diepere inzicht niet schenken.
De musicus mag dan in zijn lied de muziek der sferen verklanken die overal ritmisch doorklinkt, hij kan u niet de gevoeligheid van gehoor schenken die het ritme oppakt, noch de stem die het vertolkt.
En hij die bedreven is in de wetenschap der getallen kan u vertellen over de wereld van gewicht en maat, maar hij kan u er niet heen brengen.

Het inzicht van de ene mens schenkt immers de andere mens geen vleugels.

En zoals God elk van u afzonderlijk kent, zo leert elk van u God en de aarde op zijn eigen manier kennen".

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.