Over het huwelijk Toen sprak Almitra Opnieuw en...

📝 Post updated:   2023-09-25 04:27:00

Over het huwelijk

Toen sprak Almitra Opnieuw en zei: "En het huwelijk, meester" ?
En hij antwoordde als volgt:

Samen kwam je ter wereld en samen zul je voor altijd zijn.
Je zult tezamen zijn als de witte wieken van de dood jullie dagen verstrooien.
Ja, zelfs in de stille herinnering van God ben je bijeen.
Maar al ben je samen, laat er ruimten tussen je beiden bestaan en laat de winden van het luchtruim tussen je dansen.

Hebt elkander lief, maar maakt de liefde niet tot een band, laat zij liever een zee zijn die deint tussen de kustlijnen van jullie zielen.
Vult elkanders beker, maar drinkt niet uit een en dezelfde bokaal.
Geeft elkaar te eten, maar eet ieder van je eigen brood.
Zingt en danst tezamen, maakt het leven tot een feest, maar laat elkaar vrij, zoals de snaren van een luit op zichzelf staan, al doortrilt hen dezelfde muziek.

Geeft uw hart, maar geef het niet bij elkaar in bewaring, want alleen de hand des levens kan uw beider hart bevatten.
Sta bij elkander, maar niet te dicht opeen,
immers: de zuilen van de tempel staan op zichzelf
en de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.