Gedetailleerde informatie (xe)

Xenophon

Xenophon (430-354 v.C.) was een Grieks filosoof, soldaat, historicus, memoirist en schrijver van vele practische verhandelingen van uiteenlopende aard. Hoewel hij het meeste bekend was vanwege zijn beschrijvingen van Socrates' conversaties, beter bekend als de "Memorabilia", schreef hij ook werken waarin we portretten van Socrates terugzien die beter bij de wijsgeer pasten dan die van zijn tijdgenoot Plato.
Xenophon's invloed in de oudheid, de Middeleeuwen en moderne intellectuele kringen is zeer groot, hij was een pionier in verschillende literaire genres, zijn wellicht belangrijkste werk is de "Anabasis", gevolgd door de biografische roman "Opvoeding van Cyrus", en het geschiedkundige werk "Hellenica".
Zijn schrijfstijl en feitenkennis doen ons vandaag de dag nog steeds boeien. Bijvoorbeeld in zijn werken inzake "morele filosofie", benadrukt hij het belang van zelfbeheersing wat als role-model dient voor de Griekse beschaving van die tijd. Volgens Xenophon is Socrates het allerbelangrijkste voorbeeld van deze filosofische denkwijze.
Een voorbeeld van hoe het niet moet wordt door Xenophon in het volgende verhaal verteld: Cyrus is op zoek naar een partner en bezoekt de allermooiste vrouwen in Asia (klein-Azië), 1 daarvan, de mooiste van allemaal is krijgsgevangene. Hij kan zich wondergoed beheersen maar zijn generaal Araspas staart haar eindeloos aan, kan zich niet meer inhouden en vergrijpt zich aan haar. Hij start hiermee een kettingreactie die eindigt in zelfmoord van de vrouw bij het lijk van Cyrus. Hiermee geeft Xenophon duidelijk aan wat hij bedoelt met "moraal" en "zelfbeheersing".

Xerxes

Koning van Perzië van 486-465 v.C., overleed in 465. In oud Perzisch werd hij genoemd: "Khshayarsha", in de bijbel: "Ahasuerus". Hij was de zoon van Darius I en Atossa (dochter van Cyrus de Grote). Nadat Xerxes in 484 v.C. Egypte wederom wist te onderwerpen, maakte Xerxes zich klaar voor een invasie in Griekenland. Vertrekkende vanaf Sardes, marcheerde hij op tot Thracië en Macedonië en ondanks de heldenmoed van Leonidas en zijn 300 Spartanen, wist Xerxes bij Thermopylae de vijand te overmeesteren. Daarna bezette hij Athene. In dat zelfde jaar werd zijn vloot verslagen bij Salamis. Nadat hij het leger overdeed aan zijn opvolger Mardonius, ging hij naar Azië om zijn oude dag door te brengen. Hij werd vermoord door de bevelhebber van zijn lijfwachten en opgevolgd door zijn zoon Ataxerxes I.
 

Sociale (en andere) dingen: