Gedetailleerde informatie (pi)

Pineios

De god van de gelijknamige rivier de Pineios in Thessalië, een zoon van Oceanus en Tethys. Door de Oceanid Creusa werd hij de vader van Hypseus, Stilbe en Daphne die werd achtervolgd door Apollo. Cyrene wordt door sommigen als zijn vrouw genoemd en door anderen als zijn dochter en daarom wordt Pineios de voorouder van Aristaeus genoemd. Andere kinderen zijn Andreios, Atrax en Menippe.
Verhalen:
Wanneer Phaethon de controle over de zonnewagen verliest, wordt Pineios verschroeid door zijn vlammen.
Medea verzamelde vroeger magische kruiden op de oevers van de rivier.
Herakles gebruikte de rivier tijdens zijn 12 werken om de stallen van Augias schoon te spoelen.

Piramide (van Cheops)

Grootste piramide van Egypte te Giza (Gizeh). Één van de 7 wereldwonderen. Egyptisch piramidevormig koningsgraf met een vierkant grondvlak. Gebouwd ca. 2600 v.C. tijdens de 4e dynastie. De kern van het muurmetselwerk bestaat uit schelpkalk, de bekleding uit blokken fijnkorrelige kalksteen, ook graniet. In het binnenste bevindt zich de grafkamer met de sarcofaag, waarheen vanaf de noordzijde een gang voert. Gelegen bij de sfinx Giza en de piramides van Khefren en Mykerinos.

Er zijn vier soorten piramides:

  1. Mastabagraf, een laag uitgevoerde piramide zonder punt, een soort grafheuvel.
  2. Trappiramide, een piramide waarvan de zijden trapsgewijs zijn opgebouwd.
  3. Knikpiramide, een piramide waarbij op een gegeven moment de hellinghoek richting de top minder wordt zodat er een knik komt in de zijlijn en
  4. Gewone piramide, ongeveer gelijk aan de trappiramide, echter met vlakke zijden, dus niet trapsgewijs opgebouwd.

Zie ook: Piramide van Cheops

Pisa

Plaats in het land van Elis in Zuid Griekenland. Harpina de Naiadische waternimf leefde daar in een bron. Zij was de moeder van Oenomaus na gemeenschap met Ares. Mogelijk ging het hier niet om Harpina maar om Sterope de Pleiadische nimf, het is niet zeker of dit twee verschillende figuren waren of 1 en dezelfde. Volgens de verhalen ging het zo dat Pelops op een gegeven moment scheeps ging richting Pisa om mee te doen aan wedstrijd om de hand van Hippodamia, de dochter van Oenomaus, die haar helemaal liever niet kwijt wilde omdat hij zelf bijzondere gevoelens voor zijn dochter had. Pelops echter kocht Myrtilus om om de renwagen van Oenomaus te saboteren die vervolgens omkwam nadat de wagen instortte en hij werd meegesleurd. Omdat Myrtilus ervoor gezorgd heeft dat Oenomaus de wedstrijd verloor mocht hij eigenlijk haar hand hebben maar dat wilde Pelops niet en gooide Myrtilus in zee. Hij werd koning van Pisa en noemde de streek Peleponnessos.

Lucius Calpurnius Piso Frugi

Lucius Calpurnius Piso Frugi was een Romeins politicus en historicus. Hij was consul in 133 V.C. en is vooral bekend vanwege zijn "Annalen". Hij doorliep de gewone Romeinse "Cursus honorum" en werd tribuun in 149 V.C. Daarna werd hij in 139 V.C. praetor en in 133 V.C. consul. Waarschijnlijk heeft hij ook het ambt van censor bekleed. Hij heeft een historisch werk over de geschiedenis van Rome geschreven, namelijk de "Annales". Het werk was zeer rigide in opbouw en strikt annalitisch. Het behandelde de geschiedenis vanaf Aeneas tot de eigen tijd (ca. 146 V.C.) en het bestond uit zeven boeken. De invloed van Cato is duidelijk zichtbaar: er werden verschillende redevoeringen in opgenomen en ook had het werk een sterk moraliserend karakter en was het in het Latijn opgesteld. Van Piso Frugi's Annales is amper iets overgeleverd en het werk werd dan ook zeer bekritiseerd door Cicero omwille van zijn stijl en door Livius omwille van de onbetrouwbaarheid. Gnaius Calpurnius Piso behoorde tot een prominente senatoriale familie, gelieerd aan de keizerlijke huishouding door Julius Caesar's huwelijk met Calpurnia, de dochter van Lucius Calpurnius Piso. Gnaius was zelf een goede vriend van Tiberius en diende als consul van de samenwerking met hem in 7 V.C. Kort nadat Tiberius keizer werd werd Piso benoemd tot gouverneur van Syrie (ca. 16 A.D.). Seneca kenmerkte hem als een autocraat die direct keihard optrad tegen iedereen die hem tartte. Toen Tiberius' erfgenaam Germanicus, tot vice-regent van de oostelijke provincies werd gemaakt (17 A.D.) werd Piso zijn rivaal. Toen Germanicus plotseling stierf (19 A.D.) verspreidden zich geruchten dat hij was vergiftigd door de vrouw van Piso. Piso werd teruggeroepen om terecht te staan voor de moord op Germanicus. Maar nadat hij zijn loyaliteit aan Tiberius toonde, pleegde Piso zelfmoord. Hierdoor ontstond het vermoeden dat Piso gehandeld heeft in opdracht van Tiberius zelf.
 

Sociale (en andere) dingen: