Gedetailleerde informatie (oe)

Oekraïne

Gelegen in Zuidoost-Europa, het land bestaat grotendeels uit vruchtbare steppen. De bergachtige gebieden omvatten de Karpaten in het zuidwesten en de Krim-keten in het zuiden. Oekraïne is in het noorden en oosten begrensd door Rusland, aan de Zwarte Zee in het zuiden, door Moldavië en Roemenië en in het zuidwesten en door Hongarije, Slowakije en Polen. In het westen is Oekraïne begrensd door Wit-Rusland.
Oekraïne stond tot de 16e eeuw bekend als "Kiëvan Rus" (waarvan "Rusland" een afgeleide is). In de 9e eeuw was Kiëv het belangrijkste politieke en culturele centrum in Oost-Europa. "Kiëvan Rus" bereikte het hoogtepunt van haar macht in de 10e eeuw en heeft het Byzantijnse christendom aangenomen. Door de Mongoolse veroveringen in 1240 eindigde de Kiëvse macht. Kiëv stond van de 13de tot de 16de eeuw, onder invloed van Polen en West-Europa. De onderhandelingen over de Unie van Brest-Litovsk in 1596 verdeelde de Oekraïners in orthodoxe en katholieke groepen. In 1654, vroeg Oekraïne de tsaar van Moskou om bescherming tegen Polen, en het Verdrag van Pereyasav dat dat jaar werd ondertekend erkent de soevereiniteit van Moskou. De overeenkomst werd geïnterpreteerd door Moskou als een uitnodiging om Kiëv over te nemen en de Oekraïense staat werd uiteindelijk opgenomen in het Russische Rijk.
Na de Russische revolutie verklaarde Oekraïne zich onafhankelijk van Rusland op 28 januari 1918, en verscheidene jaren van oorlogvoering volgde met verschillende groepen. Het rode leger zegevierde ten slotte over Kiëv en in 1920 werd Oekraïne een Sovjetrepubliek. In 1922 werd Oekraïne een van de oprichters van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken. In de jaren 1930 stuitte de Sovjet-regering bij de invoering van "collectivisatie" op veel weerstand bij de boeren, gevolg was de confiscatie van graan van de Oekraïense landbouwers door de Sovjet-autoriteiten, de resulterende hongersnood ontnam naar schatting 5 miljoen mensen het leven. Oekraïne was één van de meest getroffen Sovjet-republieken na de Tweede Wereldoorlog. (Zie voor meer informatie over de Tweede Wereldoorlog, kop geschiedenis, tweede Wereldoorlog.) Op 26 April 1986 was het kernongeluk van de kerncentrale in Tsjernobyl werelds ergste kernongeluk. Op 29 oktober 1991 werd unaniem door het Oekraïense Parlement besloten om de reactor binnen twee jaar tijd af te sluiten, de Oekraiense regering vroeg draabij om internationale hulp bij het ontmantelen. Einde 2014 begint een nieuwe crisis: het verdeelde Oekraïne (Oost-West) dreigt op een burgeroorlog af te stevenen, het gevaar voor escalatie blijft groot waarbij veel landen betrokken kunnen worden.
 

Sociale (en andere) dingen: