Gedetailleerde informatie (mu)

Murad IV (1612?-1640)

Ottomaans sultan van 1623-1640. Neef en opvolger van Mustafa I. Hij heroverde in 1638 Bagdad, dat door Sjah Abbas I van Perzië was ingenomen. Bij zijn overwinning gaf hij eveneens opdracht tot het vermoorden van zijn broer Bayazid. Murad heerste met harde hand. De Grieks patriarch Cyril Lucaris was een ander slachtoffer van hem. Murad werd opgevolgd door zijn broer Ibrahim (regeerde van 1640-1648) en daarna weer diens zoon Muhammad IV.

Mursjilisj I / Murshilish I / Mursilis I

Hittitische koning in het oude Mesopotamië, 2e millennium v.C. Achter?-kleinzoon van Labarna, de stichter van het Hittietenrijk. Volgens de overlevering is hij de geadopteerde kleinzoon van Hattusjilisj die zijn troon erfde. Wellicht is zijn vader, de zoon dus van Hattusjilisj, overleden voordat deze de troon kon opvolgen ? Mursjilisj zette de veroveringscampagnes in Noord-Syrië voort, vernietigde Aleppo en maakte een definitief einde aan het rijk Mari. Daarna richtte hij zich naar het oosten en door Babylon te veroveren maakte hij een einde aan de destijds daar heersende Amoritische dynastie.

Mursjilisj II / Murshilish II / Mursilis II

Koning van de Hittieten in het oude Mesopotamië, 14e eeuw v.C. Zoon van Shuppiluliuma/Suppilluliumas, die overleed aan de pest. Kwam op jonge leeftijd op de troon, nadat zijn broer Arnuwandash II eveneens aan de pest stierf na nog geen jaar te hebben geregeerd. Vergrootte het Hittietenrijk naar het oosten en het westen. Mursjilisj zelf ging eveneens dood aan de pest en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Muvattali, die met 35.000 man optrok tegen de Egyptenaren. Mursjilisj liet een tekst achter waarin hij verhaalt over een "(voor)teken van de zon", een verhaal dat vaak in verband wordt gebracht met Joshua 10-12, het bijbelverhaal dat vertelt over het stil blijven staan van de zon voor een dag lang, teneinde de Israëlieten de kans te geven zich te wreken op de Amorieten. Eveneens worden parallellen getrokken tussen een andere tekst en de plagen die de regio teisterden, men beweert dat de pest die Mursjilisj noodlottig werd een gevolg was van de eipdemie die volgens het bijbelverhaal door Jahwe werd bewerkstelligd, nadat de Hittieten gevangen genomen Egyptenaren deporteerden naar hun eigen grondgebied, waardoor de ziektes verspreid werden onder Hittitische bevolking.
 

Sociale (en andere) dingen: