Gedetailleerde informatie (hi)

Hippolyte

Hippolyte was een koningin van de Amazones in de Griekse mythologie, beroemd om haar bezit van een gouden gordel die Herakles moest verkrijgen. Hippolyte werd genoemd als een dochter van Otrera, koningin van de Amazones, en Ares, de Griekse god.
Otrera wordt soms genoemd als de moeder van alle Amazones, hoewel dit ook wordt gezegd van de nimf Harmonia. In het bijzonder wordt Otrera genoemd als moeder van Amazone-koninginnen, waaronder Hippolyte, Antiope en Penthesileia.
Als teken van haar recht om over de Amazones te heersen, zou Hippolyte van haar vader, Ares, een prachtige Gouden Gordel krijgen. De faam van de Gouden Gordel, ook wel "de gordel van Hippolyte", reikte over de hele antieke wereld, en koning Eurystheus wilde deze aan zijn dochter Admete presenteren. Herakles werd door de koning gestuurd, het ophalen van de gordel werd de negende arbeid van de held. Herakles, en een groep kameraden, waaronder misschien Theseus, zeilden naar Themiscyra, daar eiste Herakles de gordel van Hippolyte op. Hippolyte ging aan boord van zijn schip om hem te overhandigen, maar op dat moment begaf Hera, vermomd als een Amazone, zich tussen de andere Amazones en verspreidde het gerucht dat Herakles probeerde hun koningin te ontvoeren. De Amazones haastten zich daarom naar het schip van Herakles met getrokken wapens. Herakles, die de inkomende dreiging vernam, zou Hippolyte hebben gedood en de aanvallende Amazones hebben afgeweerd, voordat hij wegvoer.
De dood van Hippolyte is misschien wel de meest logische versie van de mythe van de Amazone-koningin, maar in sommige bronnen stierf Hippolyte niet, maar werd in plaats daarvan ontvoerd. Op dit punt overlappen de verhalen van Hippolyte en Antiope elkaar, en aantoonbaar verwijst alles wat daarna komt naar Antiope in plaats van naar Hippolyte. Hoe dan ook, als Hippolyte in leven was en aan boord van het schip van Herakles was toen het uit Themiscyra voer, dan zou Herakles de Amazone-koningin aan Theseus hebben voorgesteld als zijn vrouw. Hippolyte zou dan het leven hebben geschonken aan de zoon van Theseus, Hippolytus. Deze gebeurtenissen zouden echter de Attische Oorlog hebben veroorzaakt, toen de Amazones Athene binnentrokken.
Sommigen vertellen over de Amazones die komen om Hippolyte terug te halen, terwijl anderen vertellen over het Amazone-leger dat wordt geleid door Hippolyte, want Theseus had haar nu aan de kant geschoven, terwijl hij probeerde te trouwen met Phaedra, de dochter van Minos. Uiteindelijk zou Hippolyte in Athene worden gedood, hoewel er onenigheid is over de manier waarop ze stierf. Sommigen vertellen dat Hippolyte stierf terwijl ze samen met Theseus vocht, want de koningin van de Amazones was verliefd op haar man, in welk geval Hippolyte werd gedood, mogelijk per ongeluk door Penthesileia of een andere Amazone genaamd Molpaida. Of anders: Hippolyte werd gedood in een gevecht met Theseus, waarbij de doodswond werd toegebracht door Theseus, of opnieuw, per ongeluk door Penthesileia of Molpaida.
​In ieder geval: nu Hippolyte dood was, trokken de Amazones zich verslagen terug van het slagveld.

Hittieten / Hethieten

Oudste Indo-Germaanse cultuurvolk, bewoners van Hatti (voorheen Hattieten). Dringen samen met de Luwi rond 2000 v.C. binnen in Klein-Azië, het gedeelte dat tot dusver bewoond werd door proto-Chatti. De talen destijds waren het Chattili van de Chatti, het Luwili van de Luwi en het Nasili van de Hittieten. De naam Hittieten is niet Indo-Germaans maar afkomstig uit de bijbel en de Assyrische geschiedschrijving. Na een zware strijd met de inheemse Klein-Aziatische bevolking vindt de stichting plaats van een rijk in Anatolië, met als hoofdstad Kusjsjara/Kushara.

Van 1640-1380 v.C. kennen we het oude Hittietenrijk.
De eerste belangrijke koning, zijnde de stichter van het rijk was Labarna, diens naam wordt de titel van de latere Hittietenkoningen, die worden aangewezen door hun voorgangers en na hun dood als god worden vereerd. De koning is opperrechter, priester en legeraanvoerder. De koningin had eveneens een sterke positie (tawannanna), alsmede de adel (stand van vrije krijgers). De invloed van de adel wordt later teruggedrongen door de ambtenaren. Onder Labarna's opvolger Shattushilish/Sjattusjilisj vond een overheveling van het politieke centrum plaats naar Hattusjasj. De Hittieten dringen op naar Syrië. Murshilish, opvolger van Shattushilish, onderwerpt Aleppo en verovert Babylon in 1531. Na Murshilish' gewelddadige dood verzwakte het Hittietenrijk door binnenlandse verwarring (koningsmoorden).In ongeveer 1460 v.C. onder Telepinus zien we herstel van de rust in het Hittieten-binnenland door o.a. een wettelijke regeling voor de troonopvolging. De adel behoudt zijn rechten. Onder Telepinus' opvolgers vindt een verdere versterking van het rijk plaats.

1380-1200 v.C.: nieuwe Hittietenrijk.
1380-1346 v.C.: Onder Shuppiliuliuma erkenning van het Hittietenrijk als grote mogendheid. Onderwerping van grote gebieden in Klein-Azië en vernietiging van het Mittani-rijk der Hoerrieten. Onder Murshilish II, zoon van Shuppiluliuma, uitbreidingen naar het oosten en het westen. Muwatallish behaalt bij Kadesh in Syrië de grote overwinning op de Egyptenaren.
Rond 1200 v.C. stort het Hittietenrijk ineen in de "zeevolkenstorm".
De Hittieten kenden een humane oorlogvoering en wetgeving; geld- en vrijheidsstraffen, bescherming van de rechten van man en vrouw. Ze hadden een patriarchale, hoog ontwikkelde, agrarisch-gerichte economie. Verder waren ze bekend om hun ijzer dat ze uit de bodem haalden en verhandelden met de Assyriërs, eveneens gebruikten ze het metaal voor fabricage van hun eigen wapens en waren berucht om hun 3-mans strijdwagen. Hun samenleving stond open voor invloeden van buitenaf, we zien dan ook namen, godenvereringen en gebruiken die afkomstig zijn van omliggende volkeren, met name de Hoerrieten hebben een belangrijke steen bijgedragen, deze openheid heeft ons geholpen in het kraken van de hiërogliefencode van de Hittieten, door dit naast Akkadische teksten te leggen die dezelfde inhoud bevatten. Niet alles hebben we kunnen ontcijferen, daarom moeten we vooral bij benamingen vaak gebruik maken van de Hoerritische of Akkadische equivalenten.

Oude Hittitische koninkrijk: 1660 - 1460 v.C.

Pithana Begin 18e eeuw ?
Anitta Midden 18e eeuw ?
Labarna 1680-1650
Hattusjilisj I 1650-1620
Mursjilisj I 1620-1590
Hantilisj I 1590-1560
Zidanta I 1560-1550
Ammuna 1550-1530
Huzzia I 1530-1525
Telepinus 1525-1500
Tahurwaili 1500-1450
Alluvamna 1450-1452
Hantilisj II 1452-1453
Zidanta II 1453-1457 ?
Huzziya II 1457-1460 ?

Grote (nieuwe) Hittitische koninkrijk: 1460 - 1190 v.C.

Tudhaliya II 1450-1420
Arnuwanda I 1420-1400
Hattusjilisj II 1400-1395
Tudhaliya III 1395-1380
Suppiluliuma I 1380-1340
Arnuwanda II 1346-1345
Mursjilisj II 1339-1306
Muwattalli(sj) 1306-1282
Mursjilisj III 1282-1275
Urhi-Teshup=Mursilis III 1282-1275
Hattusjilisj III 1275-1250
Tudhaliya IV 1250-1220
Arnuwanda III 1220-1215
Suppiluliuma II 1215-1190 ?
 

Sociale (en andere) dingen: