Gedetailleerde informatie (ju)

Julianus

Vroege leven: Julianus was een jongere zoon van Julius Constantius, de halfbroer van Constantijn I (de grote), en zijn tweede vrouw Basilina. In 337, Julianus was toen vijf jaar oud, werd zijn neef (de derde zoon van Constantijn I), ook bekend als Constantius, keizer in het Oosten onder de naam Constantius II en in 350, na de dood van zijn broer de enige legitieme keizer.
Het leger bepaalde dat niemand anders dan Constantijn's zonen als zijn opvolgers mochten optreden en vermoordde de andere mogelijke kandidaten. Constantius II had de vader van Julianus gedood in of net na 337, en een oudere broer van Julianus werd gedood in de 341. Doordat Basilina kort na de geboorte van Julianus stierf, was deze al vroeg wees. Met zijn halfbroer Gallus, werd hij opgevoed eerst door Eusebius, ariaanse bisschop van Nicomedia in Bithynië, en later aan het externe landgoed van Macellum in Cappadocië.
Door de bescherming van Eusebia, vrouw van Constantius II, werd Julianus, op 19-jarige leeftijd toegestaan om door te gaan met zijn onderwijs, eerst aan het Comomeer en later in Griekenland.
In 351 werd hij bekeerd tot het heidense Neoplatonisme door Iamblichus en ingewijd door Maximus van Efeze.
Door zijn vriend en brother-in-arms Ammianus Marcellinus werd hij als volgt beschreven beschreven:
Hij was van middellange statuur, zijn haar was zacht, alsof het gekamd was, zijn ruige baard eveneens. Zijn ogen waren helder en glinsterden, een indicatie van de lichtvoetigheid van zijn geest. Hij had forse wenkbrauwen, een rechte neus en een grote mond met een hangende onderlip. Zijn nek was dik en enigszins gebogen, zijn schouders waren breed en gespierd.
Julianus' vrijheid als student had een grote invloed op hem en zorgde ervoor dat voor de eerste keer in de geschiedenis de toekomstige keizer een man van cultuur zou zijn. Hij studeerde aan Pergamum, in Efeze, en later in Athene. In zijn teksten lezen we zijn literaire talent, zij illustreren zijn diepe liefde voor de Griekse cultuur. Julianus was gedoopt en opgevoed als christen maar hij vond veel meer troost in zijn filosofische speculaties. Deze reactie werd soms als natuurlijk en soms als excentriek gezien. Julianus hoefde geen geheim te maken van zijn liefde voor de Griekse cultuur, de Romeinen hebben altijd eer betoond voor de goden en de heiligdommen, het was absoluut geen taboe.
In 351 benoemde Constantius Gallus als zijn caesar; dat wil zeggen, als zijn co-adjutor en uiteindelijke opvolger. Echter Gallus was een mislukking en werd geëxecuteerd in de buurt van Pola (nu Pula, Kroatië) in 354. Constantius die weer behoefte aan een caesar van zijn eigen huis had, riep na veel aarzelingen Julianus uit Griekenland op. Op 6 November 355, op de leeftijd van 23, werd hij aangekondigd als caesar, een eer die hij met een goed gevoel aanvaardde. De keizer gaf Julianus zijn zuster Helena tot vrouw. Ze stierf na vijf jaar huwelijk, hoe is onbekend.
Julian werd weggezonden naar Gallië, waar hij bewees een vastberaden en succesvol commandant te kunnen zijn. Hij versloeg en verdreef de Alemannen en de Franken: heldendaden die de jaloezie van Constantius opwekten waarop deze de geldkraan behoorlijk toedraaide.
In 360, terwijl Julianus overwinterde in Parijs, stuurde de keizer een verzoek om een aantal van zijn beste troepen, zogenaamd voor dienst in het Oosten maar in werkelijkheid om Julianus zwakker te maken. Het gevolg was oorlog tussen de twee maar, voordat het tot een treffen kwam, overleed Constantius in de buurt van Tarsus in november 361, op zijn sterfbed droeg hij zijn rijk aan Julianus over.

Julius II (paus)

Leefde van 1443-1513, was paus van 1503-1513. Ontdeed zich van Cesare Borgia, veroverde Bologna en andere steden. Sloot in 1508 tegen Venetië de Ligue van Cambrai, ontbond deze weer en sloot met Venetië en Spanje de heilige liga tegen Frankrijk in 1510. Riep in 1512 de algemene kerkvergadering samen te Rome (het 5e Lateraans Concilie).

Juno

Juno,de Romeinse godin van huwelijk, huis en gezin, was een voorvechter van vrouwen en beschermer van de Romeinse staat. Ze was getrouwd met Jupiter, de koning van alle goden, en maakte deel uit van het goddelijke heersende driemanschap dat bekend staat als de Capitolijnse Triade. Juno was een bewerking van de Griekse godin Hera, en haar essentiële kenmerken en mythologie waren bijna identiek aan haar Griekse voorganger. Juno was een van de eerste Romeinse goden en godinnen en nét als haar tegenhanger werd gedacht dat goden toezicht hielden op zowel de privézaken van haar aanbidders als de zaken van de Romeinse staat. Afhankelijk van de tijd en plaats van haar aanbidding, belichaamde ze verschillende verschillende personae. Ze was moeder, vroedvrouw, koningin en lichtbrenger. Ze werd ook beschouwd als een maangodin, waarschijnlijk vanwege haar associatie met het wassen en afnemen van het hemellichaam, dat op zijn beurt de cycli van groei en verval symboliseerde die het hele bestaan ​​bepaalden. Ze was 1 van de meest aanbeden Romeinse godheden, zoals blijkt uit het enorme aantal tempels dat ter ere van haar is gebouwd en festivals die in haar naam worden gehouden. Hoewel ze eeuwenlang een geliefde figuur bleef, begon Juno's belang af te nemen met de komst van het Romeinse rijk.
Men denkt dat de naam "Juno" is voortgekomen uit een groot aantal woorden die jeugd, jeugdigheid en verjonging betekenen. Algemeen werd aangenomen dat de naam is afgeleid van het Latijnse iuvenis, wat "jeugd" betekent. De wortel van iuvenis werd vaak gezien in Latijnse woorden zoals iunex, wat "vaars" betekent, of een koe die geen kalf heeft gehad. Het was ook duidelijk in het werkwoord iuvare, wat "hulp verlenen" of "hulp bieden" betekent. evenals iuvenescere, wat "verjongen" betekent, of letterlijk "weer jong maken". Beide werkwoorden hadden betrekking op Juno's personae als moeder en verjonger, waarvan de laatste werd gezien in haar rentmeesterschap over maan- en menstruatiecycli.
In de oudheid en bij de Romeinen werd Juno gezien als een tegenhanger van de Etruskische godin Uni, de oppergod van het Etruskische volk. De Etrusken waren een pre-Romeins Italiaans volk dat een verfijnd koninkrijk bouwde en de cultuur van de Romeinen sterk beïnvloedde. De Etruskisch-Romeinse connectie, evenals de opvallende gelijkenis tussen de namen van de godinnen, suggereerden een andere oorsprong voor Juno als een godin en een naam.
Juno was bekend onder een aantal scheldwoorden, die elk een duidelijk personage van de godin vertoonden. Voor haar rol in het helpen van de behoeftigen, werd ze Juno Sospita of Juno de Verlosser genoemd. Ze werd ook Juno Moneta of Juno de Waarschuwer genoemd omdat ze nieuws over gevaar bracht en de bedreigden voorbereidde. Ze heette Juno Regina of Koningin Juno, vanwege haar rol als staatshoofd en lid van de Capitolijnse Triade (met Jupiter en Minerva), maar werd ook Juno Opigena of Juno de Vroedvrouw genoemd vanwege het toezicht op de bevalling en Juno Lucina (Juno die licht brengt), voor het brengen van leven en verlichting aan degenen die haar aanbaden.
Attributen: als matrone-godin van het Romeinse pantheon hield Juno toezicht op alle zaken die verband hielden met de gezondheid en groei van de Romeinse staat en de mensen die er deel van uitmaakten. Ze werd vooral geassocieerd met de cycli en processen die verband houden met vrouwen. Ze zegende huwelijken, hield toezicht op seksuele voortplanting en zorgde voor de veilige komst van kinderen. Haar controle over de vrouwelijke menstruatiecyclus, een manifestatie van haar verjongende geest, werd weerspiegeld in de hemel via haar controle over het wassen en afnemen van de maan. Dus in plaats van de maan daadwerkelijk te belichamen of daadwerkelijk te zijn, diende Juno als de bron van cyclische transformaties.
Familie: Juno was een dochter van Saturnus, de god van de hemel die regeerde vóór Jupiter, en Opis, de godin van de aarde en groei. Haar broers waren Jupiter, Neptunus en Pluto. Haar zussen waren Ceres en Vesta. Juno trouwde met haar broer Jupiter met wie ze de kosmos regeerde en de Romeinse staat. Ze kregen samen verschillende kinderen, waaronder Mars, Bellona en Vulcanus. Een andere van hun kinderen was Juventus, een godin die Juno's associatie met jeugd en verjonging deelde en toezicht hield op de overgang van kindertijd naar volwassenheid.
 

Sociale (en andere) dingen: