Gedetailleerde informatie (fa)

Falanx

Oude infanterie-formatie. De soldaten werden gegroepeerd in 8 of 16 rijen met de wapens in slaghouding. Met veel snelheid werden de gelederen van de vijand aangevallen waarbij de rijen over elkaar heen schoven op de zwakke punten zodat er altijd voortgang bleef bestaan. Veel toegepast in Griekenland, vooral eerst door de Spartanen. Later met succes vaak gebruikt door Alexander de grote die de formatie verstevigde door de voorste rij(en) met Sarissa's uit te rusten (zware lange speren, recht naar voren gestoken, die vér voor de eerste rij de voorste gelederen van de vijand uitdunden). De Macedoniërs gebruikten de falanx door met maximale snelheid op de vijand af te stormen, waarbij iedereen tegelijkertijd herhaaldelijk "Alalalalai" riep, geflankeerd door de ruiterij die op haar beurt de zijkanten van de falanx beschermden en probeerden de flanken van de tegenstander te overvleugelen zodat deze eveneens in de rug kon worden aangevallen. Tot aan het Romeinse rijk was de falanx een veel gebruikte gevechtsmethode, daarna werd hij vooral defensief gebruikt, omdat een falanx die eenmaal in slag is, bijna niet meer te manouvreren is.
Falange was eveneens tot 1967 de naam van de Spaanse nationale beweging, de eenheidspartij van het Franco-regime: de "Falange Española", letterlijk "Spaanse slagorde", was de naam van de in 1933 opgerichte fascistische partij, die in de burgeroorlog samensmolt met de Carlisten (de aanhangers heetten eveneens falangisten).
Zie ook: De Macedonische phalanx
 

Sociale (en andere) dingen: