Gedetailleerde informatie (at)

Atalanta

Groot Arkadisch jaagster en favoriet van Artemis. Werd na haar geboorte door haar vader te vondeling gelegd, maar door een vrouwtjesbeer aanvankelijk meegenomen en verder opgevoed door jagers. Ze zwoor tegen Artemis dat ze haar maagdelijkheid voor altijd zou verdedigen en toen 2 centaurs haar grot binnen drongen schoot ze ze beiden dood met haar pijlen. Ze reisde mee met de Argonauten en versloeg de heros Peleus op spelen ter ere van het overlijden van Pelias. Toen meleagros jagers vroeg om het Kalydonische zwijn te doden ging Atalanta mee en was zij de eerste die het dier raakte. Ze kreeg de huid als beloning van Meleagros en toen haar ooms probeerden de huid van haar af te pakken werden ze door hem gedood. Ze verenigde zich later weer met haar vader Skhoineus (Iasios) die er op stond dat zij zou trouwen. Ze ging akkoord onder voorwaarde dat de vrijers met haar zouden wedlopen en dat iedereen die langzamer dan haar was ter dood gebracht zou worden. Hippomenes verzocht om raad bij Aphrodite die hem 3 gouden appels gaf welke hij voor de voeten van Atalanta moest gooien. Zo gebeurde en Atalanta kon er niet aan weerstaan, raapte de appels op en verloor de wedstrijd van Hippomenes. Hun huwelijk was van korte duur: doordat Hippomenes zijn schulden niet afloste bij Aphrodite. Het stel werd omgetoverd in leeuwen.
De naam Atalanta is afgeleid van het Griekse "Atalantos" wat gelijk in gewicht betekent. Naast haar als beroemd jager kennen we ook Britomartis, Callisto, Cyrene en Prokris.

Ataxerxes II (403-358 v.C.)

Perzisch koning. Zoon van Dareios. Bekend om zijn geloof in de godinnen Anahita en Mithra, waarvan uit zijn periode stèles zijn teruggevonden. Rebelleerde na de dood van zijn vader tegen zijn broer, die toen keizer van Perzië was. Versloeg hem bij Kunaksa, zijn broer werd gedood.

Athamas

Koning van de prehistorische Miniërs in de oude Boeotische stad Orchomenus. Zijn eerste vrouw was Nephele, godin van de wolken. Later begon hij een liefdesrelatie met Ino, dochter van Kadmos en negeerde Nephele volkomen die boos vertrok. Ze haalden zich de woede van Hera op de hals nadat Ino Dionysus verzorgd heeft. Athamas werd krankzinnig en vermoordde zijn eigen zoon Learchus, Ino, doodsbang voor de toorn van Hera gooide zichzelf en haar zoon Melicertes in zee. Athamas vluchtte uit Boeotië om ze vestigen in Thessalië in Phthiotis.

Athena

Grieks godin, van de oudste tijden af vereerd in het gehele Griekse cultuurgebied. Men vermoedt dat Athena van Kreta afkomstig is, daar zij een paleisgodin was en zodoende tevens patrones geworden is van de Mykeense vorsten. Haar naam is vooral verbonden met de stad Athene en Attika, waar zij als stadsgodin (polias) vereerd werd. Haar oudste tempel bevond zich op de Akropolis. Haar strijd met Poseidon (die samen met haar werd vereerd) om Attika was een wedijver in weldaden. Athena blijft overwinnares vanwege haar geschenk: de olijfboom. Later krijgt Athena ook een eigen tempel: het Parthenon. Volgens de legende was Athena geboren uit het hoofd van Zeus. Hesiodos kent Metis nog als moeder van Athena. Zeus verslindt Metis wanneer zij zwanger is en baart de dochter zelf. Ook in de stad en op het land riep men haar aan, hier als patrones van het handwerk (Ergané), daar als beschermster van de paarden (Hippia). Talrijk waren de feesten ter ere van Athena in Athene gevierd, de bekendste: de Panathenaeën, vonden jaarlijks plaats, religieuze plechtigheden wisselden af met atlethishe wedstrijden. Het hoogtepunt van dit feest vormde de processie, die zich naar de Akropolis begaf, om plechtig de peplos, het door Atheense meisjes geborduurd gewaad, aan de godin aan te bieden (afgebeeld op een fries van het Parthenon). Buiten Attika zijn de voornaamste plaatsen waar Athene vereerd wordt en een rol speelt in lokale sagen: Korinthe (Bellerofon), Argos (Diomedes, Perseus), Tegea, in Laconië, op Kreta, Rhodos en ook in Troje, waar Athena stadsgodin was en het Palladion (vandaar haar naam Pallas) één der eerste Griekse beeltenissen van haar was. Haar bijna kameraadschappelijke verhouding tot Odysseus, bekend uit de Odyssee van Homerus, wijst er op hoe sterk het koele, verstandelijke karakter in deze godin domineerde. Strijdbaar verschijnt zij in de strijd der goden met de giganten, hulpvaardig en beschermend in haar verhouding tot Herakles. Bekend was in de oudheid het geweldige bronzen beeld van "Athena Promachos" (= voorvechtster) van de hand van Fidias/Feidias, dat te Athene stond en ver uit zee zichtbaar was. Bij de Romeinen werd Athena gelijkgesteld met Minerva.

Athene

Hoofdstad van Griekenland en nomos Attika. 5 k.m. van de zee en de voorhaven Piraios. De tegenwoordige stadskern ligt aan de voet van de Akropolis en dateert uit de Turkse tijd met in het noorden en oosten klassicistische bouwwerken. Uit de klassieke oudheid zijn o.a. buiten de Akropolis bewaard gebleven: het Theseion (tempel van Hefaistos) bij de agora, het Olympeion (Zeustempel) en het Dionysostheater. Verder bevinden zich daar het Akropolismuseum, een universiteit en een technische hogeschool. Athene was reeds een nederzetting in het derde millenium v.C. en spoedig de hoofdstad van Attika, sedert ca. 1600 v.C. door koningen en vanaf de 7e eeuw v.C. door archonten bestuurd. De grootste expansie en culturele bloei vond plaats tijdens de Perzische oorlogen (500-479 v.C.). Overweldigd door Sparta (404 v.C.) kwam Athene tot verval. Athene werd in 86 v.C. door Sulla veroverd en verwoest, waarna het een Romeinse en later Byzantijnse provinciestad werd, die in 375 a.D. door Westgoten werd geplunderd. In 529 werd het filosofisch onderwijs in Athene opgeheven. Onder de kruisvaarders werd Athene een hertogdom (1225) en in 1456 werd Athene veroverd door de Turken waarna de stad in de volgende eeuwen door oorlogen schade leed, met name in 1687. In de Griekse vrijheidsoorlog werd Athene opnieuw zwaar getroffen, in 1830 weer door de Grieken heroverd. Vanaf 1834 is Athene de hoofdstad van Griekenland.

Atlas

In de Griekse mythologie was de Titaan Atlas verantwoordelijk voor het dragen van het gewicht van de hemel op zijn schouders, een last die hem als straf door Zeus was gegeven. Als vader van vele sterren en een hoofdrolspeler in een van Herakles' beroemde 12 werken, stond Atlas ook bekend als een wijs man en de grondlegger van de astronomie. Voor Plato was hij de gelijknamige eerste koning van Atlantis, en deze reus van een god gaf ook zijn naam aan een enorme bergketen in Noord-Afrika, de grote Atlantische Oceaan en elke grote verzameling kaarten.
Met een naam die misschien de betekenis "lijden" of "zeer duurzaam" overbrengt, was Atlas de zoon van de Titanen Iapetus en Clymene (of Themis) en de oudere broer van Epimetheus, Menoetius en Prometheus. Atlas was de vader van de nimf Calypso en de zeven Pleiaden. In een Thebaanse versie van gebeurtenissen is Atlas ook de grootvader van Niobe.
Atlas kreeg de taak om de hemel omhoog te houden als straf van Zeus voor het leiden van de Titanen in hun strijd met de Olympische goden voor controle over de hemel. In dezelfde geest beschrijft Homerus Atlas in zijn Odyssee als "dodelijk van geest", als iemand die de diepten van alle zeeën kent en de pilaren ver weg in de Atlantische Oceaan vasthoudt die de hemel en de aarde uit elkaar houden. Hesiodus beschrijft in zijn Theogonie ook dat Atlas de hemel omhoog houdt en plaatst hem in het land van de Hesperiden (vrouwelijke godheden die beroemd zijn om hun gezang), ver naar het westen, aan de rand van de wereld. Latere traditie, waaronder Herodotos, associeert de god met het Atlasgebergte in Noord-Afrika. Het was hier dat, als straf voor zijn grove gebrek aan gastvrijheid, de Titaan door Perseus werd getransformeerd van een herder in een enorme rotsberg met behulp van het hoofd van de Gorgoon Medusa met haar dodelijke blik. Dit verhaal gaat mogelijk terug tot de 5e eeuw v.C.
Andere associaties met Atlas zijn als de vader van vele sterrenbeelden, als een bron van grote wijsheid en grondlegger van de astronomie, en door Plato in zijn Critias, als de oorspronkelijke koning van Atlantis. Maar misschien wel de meest bekende mythe over Atlas is zijn rol in een van de 12 beroemde werken van Herakles. Eurystheus vroeg de held om de gouden appels te halen uit de legendarische tuinen van de Hesperiden, die heilig waren voor Hera en bewaakt werden door de angstaanjagende honderdkoppige draak Ladon. Op advies van Prometheus vroeg Herakles aan Atlas (in sommige versies de vader van de Hesperiden) om hem de appels te geven, terwijl hij, met de hulp van Athena, de wereld een tijdje op zijn schouders nam en de Titaan een welkome afwisseling gaf. Misschien begrijpelijk, toen Atlas terugkwam met de gouden appels, aarzelde hij om de last van het dragen van de wereld weer op zich te nemen. De sluwe Herakles misleidde de god echter om tijdelijk van plaats te ruilen, terwijl de held een paar kussens voor zichzelf kocht om het enorme gewicht gemakkelijker te kunnen dragen. Natuurlijk, zodra Atlas de hemel weer vasthield, keerde Herakles met zijn gouden buit te voet terug naar Mycene.
In de Griekse kunst is Atlas, vanaf de 6e eeuw v.C., vaak te zien in afbeeldingen van het werk van Herakles, met name in een metoop van de tempel van Zeus in Olympia (ca. 460 v.C.), Waar hij staat in de tuinen van de Hesperiden. Soortgelijke scènes waren ook populair op Grieks aardewerk, vooral bij zijn broer Prometheus. In de Hellenistische en Romeinse tijd wordt Atlas vaak afgebeeld in zijn nu bekende houding met gebogen knieën en rug, terwijl hij zich inspant om de wereldbol op zijn schouders te houden. Misschien wel het meest opvallende voorbeeld van deze pose is het 2e-eeuwse beeldhouwwerk dat nu in het Archeologisch Museum van Napels staat.

Attika

Regio in Griekenland inclusief het Attische schiereiland waar Athene is gelegen, alsmede een aantal eilandjes voor de kust. In de oudheid was Attika zeer voornaam, zetel van de Griekse cultuur en heden ten dage nog een trekpleister voor Archeologen en andere geïnteresseerden. Volgens de overleveringen werd Attika eens bezet door 4 stammen onder leiding van koning Theseus. Dankzij de vele havens werd het een belangrijk handelscentrum. De macht was gevestigd in Athene, misschien wel de machtigste stadstaat tot aan de Peleponnesische oorlogen.
Volgens archeologen moeten er al duizenden jaren vóór de groei van de Griekse cultuur mensen gewoond hebben in het gebied, het was een ideaal terrein met een ideaal klimaat: er stroomden twee grote rivieren doorheen en het lag beschut tussen hoge bergen in.
Er zijn ontzettend veel archeologische vindplaatsen in Attika zoals vele tempels waaronder het Parthenon in Athene. Verder sportterreinen, nederzettingen en artefacten van klei en zilver uit de oude tijd die allemaal in musea uitgestald liggen.

Attila (de Hun)

Attila de Hun was een van de meest succesvolle barbaarse heersers van het Hunnenrijk en viel het Oost- en West-Romeinse rijk aan.
Attila, de 5e-eeuwse koning van het Hunnenrijk, verwoestte landen van de Zwarte Zee tot aan de Middellandse Zee, en zorgde voor angst in het hele laat-Romeinse rijk. Na de bijnaam "Flagellum Dei" (wat "gesel van God" betekent in het Latijn), consolideerde Attila de macht nadat hij zijn broer had vermoord om de enige heerser over de Hunnen te worden, breidde hij de heerschappij van de Hunnen uit tot vele Germaanse stammen en viel hij het Oost-Romeinse rijk aan. Hij is nooit Constantinopel of Rome binnengevallen en liet een verdeeld rijk achter na zijn dood in 453.
Attila en zijn broer Bleda, geboren in Pannonia, een provincie van het Romeinse Rijk (het huidige Transdanubië, Hongarije), rond 406, werden in 434 heersers van de Hunnen genoemd. Na de moord op zijn broer in 445 werd Attila dé grote koning van het Hunnenrijk en de enige heerser van de Hunnen.
Attila verenigde de vele stammen van het Hun-koninkrijk en zou een rechtvaardige heerser zijn voor zijn eigen volk. Maar Attila was ook een agressieve en meedogenloze leider: hij breidde de heerschappij van de Hunnen uit tot vele Germaanse stammen en viel het Oost-Romeinse rijk aan in extractieoorlogen, verwoestte landen van de Zwarte Zee tot de Middellandse Zee en wekte angst in het hele laat-Romeinse rijk. Attila was berucht om zijn felle blik; volgens historicus Edward Gibbon rolde hij vaak met zijn ogen "alsof hij wilde genieten van de terreur die hij zaaide". Hij zou ook anderen bang hebben gemaakt door te beweren dat hij het eigenlijke zwaard van Mars, de Romeinse god van de oorlog, in bezit had.
In 434 betaalde de Romeinse keizer Theodosius II een eerbetoon aan Attila, maar Attila verbrak het vredesverdrag en vernietigde steden langs de rivier de Donau voordat hij naar het binnenland van het rijk trok en Naissus en Serdica met de grond gelijk maakte. Daarna trok hij naar Constantinopel (het huidige Istanbul) en versloeg de belangrijkste Oost-Romeinse strijdkrachten in een aantal veldslagen. Bij het bereiken van de zee, zowel ten noorden als ten zuiden van Constantinopel, realiseerde Attila zich echter dat een aanval op de grote muren van de hoofdstad door zijn leger, dat grotendeels uit ruiters bestond, onmogelijk was. Theodosius II had speciaal de grote muren gebouwd om zich tegen Attila te verdedigen, doch vervolgens vernietigde wat er nog over was van de troepen van het Oost-Romeinse rijk.
In 441 viel Attila de Balkan binnen. Toen Theodosius om voorwaarden smeekte, vroeg Attila het drievoudige aan smeergeld dan wat hij voordien kreeg, maar in 447 sloeg hij opnieuw toe. Toen de nieuwe Oost-Romeinse keizer Marcianus en de West-Romeinse keizer Valentinianus III weigerden hulde te brengen, verzamelde Attila een leger van een half miljoen man en viel Gallië (nu Frankrijk) binnen, maar hij werd in 451 bij Chalons verslagen door Aetius, die zich had verenigd met de Visigoten.
Attila viel in 452 Noord-Italië binnen, maar spaarde de stad Rome vanwege de diplomatie van paus Leo I. Attila stierf het jaar daarop, in 453, voordat hij opnieuw kon proberen Italië in te nemen. Gezegd wordt dat hij stierf aan een bloedneus tijdens zware dronkenschap in een (zoveelste) huwelijksnacht.
Attila liet een verdeeld gezin achter: zijn aangestelde opvolger, zijn oudste zoon Ellac, vocht met zijn andere zonen, Dengizich en Ernakh, om de controle over het rijk van hun vader, dat uiteindelijk onder hen werd verdeeld.
Over zijn machtige heerschappij zei Attila zélf: "Daar waar ik ben gepasseerd, zal het gras nooit meer groeien."

Attis

(zie ook: agdistis).
Attis was de zoon en gemaal van Cybele in de Frygische en Griekse mythologie. Zijn priesters werden eunuchen, de Galli, zoals uitgelegd door oorspronkelijke mythes met betrekking tot Attis en castratie. Attis was ook een Frygische god van vegetatie, en in zijn zelfverminking, dood en opstanding vertegenwoordigt hij de vruchten van de aarde, die sterven in de winter weer herleven in het voorjaar.
We zien de cultus van Attis ontstaan rond 1250 v.C. in Dindymon (hedendaagse Murat Dagi in Gediz, Kütahya). Hij was oorspronkelijk een lokale semi-godheid van Frygië, die is gekoppeld aan de grote Frygische handelsstad Pessinos. De berg werd gepersonifieerd als een demon, welke door buitenlanders gekoppeld werden aan de grote moeder Cybele.
Voor meer uitleg inzake de Attis-cultuur zie: agdistis.
Doordat het naburige Lydië ook onder Frygische besturing kwam, zien we de cultus van Attis ook bij de Lydiërs terug. Van Attis wordt gezegd dat hij de cultus van de moedergodin Cybele naar Lydië gebracht heeft, vanwege de jaloezie van Zeus, die een zwijn stuurde om de Lydische gewassen te vernietigen. Vervolgens werden bepaalde Lydiërs, inclusief Attis zelf, gedood door de zwijnen. Volgens Pausanias is dit de reden dat de Galliërs die Pessinos bewoonden zich onthielden van varkensvlees.
In Rome, werden de eunuchs volgelingen van Cybele "Galli" genoemd.
Julianus de afvallige geeft een overzicht van de verspreiding van de orgastische cultus van Cybele in zijn Oratio 5. Het verspreidde zich van Klein-Azië naar Griekenland, en uiteindelijk naar Rome en nam de cultus van Attis met zich mee. De eerste literaire verwijzingen naar Attis vinden we in 1 van de meest beroemde gedichten van Catullus, maar het lijkt dat Attis niet lang in Rome werd aanbeden. Beelden van Cybele in haar wagen en van Attis (beeldhouwer: "Magna Graecia") vinden we terug in het archeologisch museum in Venetië. Meer artefacten kunnen we bewonderen in het "Rheinisches Landesmuseum" van Trier. 1 stuk toont het Anatolische kostuum van de God: broek met knevels onderaan de benen ingesnoerd en het kenmerkende Frygische hoofddeksel. In de ruïnes van Herculaneum is een houten troon ontdekt versierd met een reliëf van Attis onder een heilige pijnboom, terwijl hij pitten aan het verzamelen was. Verschillende vondsten suggereren dat de cultus van Attis populair was in Herculaneum ten tijde van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 a.D.
 

Sociale (en andere) dingen: