Gedetailleerde informatie (zo)

Zonneboot

Ook wel bootkuil / bootput.
Er werden verschillende lange en smalle kuilen gevonden ten zuiden en ten oosten van de piramide van de koning, ten noorden van de verhoogde weg en ook tussen de piramides van de koninginnen. Sommige kuilen bevatten de overblijfselen van de boten die vermoedelijk werden gebruikt tijdens de laatste reis van de koning, zijn begrafenis. 1 boot, begraven in een van de zuidelijke kuilen, is herbouwd en is nu te zien in het bootmuseum, naast de piramide van de koning. De opnieuw in elkaar gezette boot, gemaakt van cederhout dat werd geïmporteerd uit Libanon, heeft een lengte van 43,3 meter. De boeg en achtersteven hadden de vorm van papyrusstelen.
De andere zuidelijke bootput is in de jaren tachtig onderzocht en bleek ook een boot te bevatten, die ter plaatse was achtergelaten.
In tegenstelling tot de oostelijke kuilen, bevinden de twee zuidelijke kuilen zich buiten de nu verloren muur die de grenzen van het piramidecomplex markeerde. Dit lijkt te impliceren dat de boten van de oostelijke kuilen ooit deel hebben uitgemaakt van de begrafeniscultus van de overleden koning voor zijn vervoer in het hiernamaals, terwijl de zuidelijke boten dat niet waren. De zuidelijke putten verschillen ook van de oostelijke putten, doordat ze rechthoekig waren in plaats van bootvormig. Het feit dat ze werden ontmanteld wordt gezien als een indicatie dat ze deel hebben uitgemaakt van de koninklijke begrafenis. Alle objecten die deelnamen aan de koninklijke begrafenis werden als oneigenlijk beschouwd voor verder gebruik en lijken ritueel uit elkaar te zijn gehaald, in plaats van vernietigd en begraven. Als dit ook geldt voor de twee boten in de zuidelijke kuilen, dan hebben we hier misschien de twee boten die ooit het stoffelijk overschot van de koning droegen, samen met enkele van de voorwerpen die hij nodig zou hebben in het hiernamaals.
 

Sociale (en andere) dingen: