Gedetailleerde informatie (vo)

Grote volksverhuizing

De "grote volksverhuizing" was een periode van migratie die ruwweg tussen 300 en 700 in Europa plaatsvond. Het markeerde de overgang van de late oudheid naar de vroege middeleeuwen. Deze bewegingen werden aangejaagd door ingrijpende veranderingen binnen zowel het Romeinse Rijk als de zogenaamde "barbaarse grens". Migrerende volkeren in deze periode waren de Hunnen, Goten, Vandalen, Bulgaren, Alanen, Suebi, Friezen en Franken, naast andere Germaanse en Slavische stammen.
De volksverhuizing kan in twee fasen worden verdeeld: De eerste fase, tussen 300 en 500, gaf Germaanse volkeren de controle over de meeste gebieden van het voormalige West-Romeinse rijk. De eersten die formeel Romeins grondgebied betraden, als vluchtelingen voor de Hunnen, waren de Visigoten in 376. Ze werden door de Romeinen getolereerd op voorwaarde dat ze de Donau-grens zouden verdedigen, ze kwamen in opstand, vielen uiteindelijk Italië binnen en plunderden Rome zelf in 410, voordat ze zich vestigden in het Iberische schiereiland en stichtten daar een koninkrijk dat 300 jaar zou duren. Ze werden op Romeins grondgebied opgevolgd door de Ostrogoten onder leiding van Theodorik de Grote, die zich in Italië zelf vestigde.
In Gallië trokken de Franken (een samensmelting van West-Germaanse stammen waarvan de leiders sterk verbonden waren met Rome) in de 5e eeuw geleidelijker en vreedzamer het Romeinse land binnen en werden algemeen aanvaard als heersers door de Romeins-Gallische bevolking. Door de uitdagingen van de Allemannen, Bourgondiërs en Visigoten af ​​te weren, werd het Frankische koninkrijk de kern van de toekomstige staten Frankrijk en Duitsland. Ondertussen werd Romeins Groot-Brittannië langzamerhand binnengevallen en gekoloniseerd door Angelen en Saksen.
In de tweede fase, tussen 500 en 700, vestigden Slavische stammen zich in Midden- en Oost-Europa, met name in het oosten van Magna Germania, en maakten het geleidelijk overwegend Slavisch. De Bulgaren, een nu Slavisch volk dat mogelijk van Turkse afkomst was en sinds de 2e eeuw aanwezig was in het verre Oost-Europa, veroverden het oostelijke Balkangebied van het Byzantijnse rijk in de 7e eeuw. De Lombarden, een Germaans volk, vestigden zich in Noord-Italië in de regio die nu bekend staat als Lombardije. De migraties van diverse volkeren gingen door tot na het jaar 1000, gekenmerkt door invasies van de Vikingen, Magyaren, Moren, Turken en Mongolen en hadden ook grote gevolgen, vooral in Centraal- en Oost-Europa.

Voor-Azie

Het zuidwesten van Azië. Omvat Aziatisch Turkije, Transkaukasië, Perzië, Afghanistan, Irak, Syrië, Libanon, Israël, Jordanië, Saoedi-Arabië, Jemen, Aden, de staatjes aan de Perzische golf en Sinaï (Egypte).
 

Sociale (en andere) dingen: