Gedetailleerde informatie (nu)

Nubië

Vroegere naam voor Noord-Soedan, 950.000 km2. Bij de oude Egyptenaren bekend als Wewet, bij Israël als Koesj. Streed al tegen vorsten van de 1e Egyptische dynastie. 3 maal door Egypte bezet. Bij het verval van Egypte in ca. 1100v.C. vormde het rijk zich. Het had een apart schrift: Meroitisch hiërogliefenschrift. In de eerste eeuw van onze jaartelling drong het christendom in Nubië door, in de 12e eeuw vormden zich diverse islamitische staatjes. In 1821 werd het onderworpen door Ismail Pasja, zoon van Mehemet Ali. Tot 1883 was het Egyptisch, daarna een zelfstandige staat, waaraan Engeland in 1898 een eind maakte. Sinds 1922 behoort Neder-Nubië tot Egypte en Opper-Nubië tot Soedan. Het heeft tegenwoordig een sterk gemengde Afrikaans-Arabische bevolking. Het Nubisch is een Nilotische taal.
 

Sociale (en andere) dingen: