Gedetailleerde informatie (li)

Liboon (van Elis) (5e eeuw v.C.)

Grieks architect, ontwierp de tempel van Olympia. Elis: Westelijk kustlandschap van de Peloponnesos (met Olympia). Elis is ook bekend van de "Elische school"; een wijsgerige school, gesticht door Sokrates.

Lindos

Historische havenstad op Rhodos. Ca. 1150v.C. ontstaan nadat de Doriërs de Myceense overheersers hadden verdreven. Toen Rome nog een klein Etruskisch dorpje was, bloeide Lindos van kunst, cultuur en bedrijvigheid. Woonplaats van Cleoboulos. De apostel Paulus leed schipbreuk bij Lindos. Op de heuvel bij Lindos bouwde men een tempel ter ere van hun koningin Athena Lindia, en onder Romeinse invloed kwam er later nog een tempel bij. Een ander imposant bouwwerk was de Johannietersburcht die werd omsloten door de burchtmuren. De resten van deze bouwwerken zijn daar nog steeds te vinden. Na een stevige beklimming van de trappen, kom je bij de poort van de Johannietersburcht. Nog verder ligt de Akropolis.
 

Sociale (en andere) dingen: