Gedetailleerde informatie (le)

Leander

Vaak genoemd: Leander van Abydos. Bekend van het verhaal "Hero en Leander", twee geliefden uit de Griekse mythologie. Hero, priesteres (maagd) van Afrodite te Sestos, werd door Leander opgemerkt tijdens een festival, ze werden verliefd en Leander zwom elke nacht de Hellespont over om haar te ontmoeten, geleid door het licht van haar vuurtoren. Op een stormachtige nacht doofde het licht en Leander verdronk. Verslagen van verdriet sprong Hero in de Hellespont waar ze eveneens verdronk.

Lemnos

Lemnos is een eiland in de Noordelijke Egeïsche Zee. De bewoners worden Lemniërs genoemd maar de eerste inwoners waren de Thracische Sintiërs die volgens sommigen dezelfde zijn als de Saii die op Samos woonden en het aanliggende vasteland ook onder hun hoede hadden. Lemnos was een heiligdom van Hephaestus, die volgens de legende door Zeus op het eiland geworpen was en daarbij zijn benen brak. De Sintiërs hielpen hem en verzorgden hem tot hij weer helemaal hersteld was. Zijn zonen en dochters van zijn vrouw Cabiro (Thracische dochter van Proteus 2), de zogenaamde Cabiroi en de nymfen (Cabiroides) werden op het eiland geëerd.
De Argonauten deden eveneens Lemnos aan en merkten dat alle mannen waren vermoord. Dit bleek uit wraak gedaan te zijn door hun vrouwen vanwege hun ontucht. Hun mannen waren ontuchtig omdat de vrouwen zo vreselijk stonken, dat was een straf van Afrodite aan wie ze hun schuld niet inlosten. Ook koning Thoas III werd ontmaskerd en als hij niet door zijn dochter Hypsipyle gered was had hij ook het leven moeten laten. Diverse overleveringen zeggen: toen de andere vrouwen ontdekten dat zij haar vader behoedde werd ze gevangen genomen en als slavin verkocht. Vele jaren later keert zij terug in de geschiedenis wanneer de zeven tegen Thebe van haar de weg naar een bron in Nemea doorkregen, waar zij diende als een verpleegster voor de zoon van de koning. Volgens de meeste verhalen wisten de vrouwen niets van wat Hyposipyle met haar vader gedaan heeft en bleef Hypsipyle op het eiland en werd daar koningin.
De Argonauten gingen met de Lemnische vrouwen naar bed, hun kinderen waren de Myniërs. Deze werden later van het eiland verdreven en vestigden zich in Lacedaemon.
Lemnos zien we ook terug in het verhaal van Philoctetes, hij werd daar door een slang gebeten en door zijn kameraden voor dood achter gelaten. Tijdens de Trojaanse oorlog ondersteunde Lemnos de Grieken door bootladingen vol wijn te brengen, in die tijd werd Lemnos geregeerd door Eneus, zoon van Jason.

Leochares (4e eeuw v.C.)

Grieks beeldhouwer, waarschijnlijk uit Athene. Werkte mee aan de versiering van het Mausoleum te Halikarnassos. Maakte beeldportretten van beroemdheden uit de oudheid voor Olympia. Samen met Lysippos maakte hij de "leeuwenjacht van Alexander" na 321 v.C. Een kopie van zijn: "Ganymedes en de adelaar van Zeus" is te vinden in het Vaticaan. Ook van de "Apollo Belvedere" en de "Diana van Versailles" wordt aangenomen dat deze van zijn hand zijn.

Lerna

Lerna was een regio in de Peloponnesos in Griekenland, die het decor was voor een van de werken van Herakles in de Griekse mythologie. Het was de plaats waar een van de bekendste mythische monsters woonde, de Lernaïsche Hydra. Het was een waterslang met negen koppen: acht van hen waren sterfelijk, maar zodra er 1 werd afgesneden, zouden er 2 nieuwe verschijnen. Het negende hoofd was onsterfelijk en kon niet met normale middelen worden gedood. Het doden van de Lernaïsche Hydra was het tweede werk dat koning Eurystheus aan Herakles gaf, zoals werd geëist door de godin Hera.
Lerna was een regio met veel bronnen en moerassen, en was ook een van de toegangen tot de onderwereld. In dit gebied werden de Lernaïsche mysteries gehouden als eerbetoon aan de godin van de natuur, Demeter. Het was ook hier dat de god Poseidon sliep met Amymone, de dochter van Danaus, aan wie hij het geheim van het Lernaïsche meer onthulde.
 

Sociale (en andere) dingen: