Gedetailleerde informatie (ig)

Igigi

Ook: Igigu. Een groep van 7 of 8 goden. Marduk, zoon van Enki, was mogelijk 1 van hen. Het totaal aantal is door de tijden heen nogal eens veranderd.
Nét zoals de term Anunna is Igigi gecompliceerd. Igigu is een groep goden in het Medopotamische pantheon, het is echter niet geheel duidelijk wat de Igigi onderscheidt van de Anunnaki.
Het verhaal van Antra-hasis, het Babylonische verhaal over de vloed en gerelateerd aan hetzelfde verhaal in de Gilgamesj-epos geeft enig bewijs voor een verband tussen de Igigi en de Anunnaki. "Toen de goden het werk moesten doen dat de mensen nu doen, viel het ze erg zwaar, ze leden er erg onder: het werk was zwaar en hun onvrede heel groot". Het lijkt later alsof de Igigi het zware werk niet meer wilden doen en de Anunnaki een oplossing moesten vinden. Dit resulteerde in het scheppen van de mens. Het verhaal impliceert dat de Igigi onderschikt waren aan de Anunnaki, echter in latere tijden lijkt het alsof de rollen worden omgedraaid en de Igigi heersen over de hemelen en de Anunnaki zich in de onderwereld bevinden. Het is onduidelijk welke goden precies bij de Igigi hoorden, aangezien Marduk mogelijk 1 van hen was kan dat makkelijk betekenen dat ook andere Igigi tot de hoogste orde der goden behoorden.
In de proloog van de beroemde codex van Hammurabi wordt melding gemaakt dat de Anunnaki de god Marduk tussen de Igigi hebben geplaatst, hem daarmee vergaande macht gevende. Wat de werkelijke betekenis/bedoeling hiervan is is niet geheel duidelijk, beide is mogelijk: hij kan gelijk gesteld zijn aan hen of als hun leider/mentor zijn aangesteld zoals de Anunnaki als mentoren van de mensen waren aangesteld en de mensen voor hen aan het werk hebben gezet.
Andere goden die tot de Igigi gerekend zouden kunnen worden zijn: Ištar, Asarluhi, Naramṣit, Ninurta, Nuska, en Šamaš.
Sommigen van hen lijken zowel tot de Anunnaki alsook tot de Igigi te behoren, dit behoeft echter nog wat studie.
We kennen geen cult-plaatsen waar de Igigi werden geëerd, mogelijk worden er ooit nog resten aangetroffen van bewijzen van aanbidding van deze aparte groep goden, tot op heden zien we ze alleen als bijverschijnselen in de oud-Mesopotamische godsdiensten.
De naam Igigi heeft verbanden met de naam nun-gal-e-ne "De grote prinses-heerseres" in een tekst voor Enheduanna, dochter van koning Sargon, de stichter van de oud-Akkadische dynastie. Er worden ook verbanden gelegd tussen nun-gal-e-ne en Anunna die later weer onder Akkadische invloed Igigi genoemd werden, maar of die verbanden kloppen is geheel onduidelijk en hier valt verder niets uit af te leiden.
Gedurende de gehele spijkerschrift-periode zien we de Igigi met grote regelmaat genoemd worden zoals in de "Anzu-mythe", de "Enama-eliš" en het "Erra-gedicht", allemaal uit het eerste millennium v.C.
 

Sociale (en andere) dingen: