Gedetailleerde informatie (ge)

Gegeines

Gegeines is de Griekse naam voor aardgeborenen. Hun moeder is Gaea. Deze reuzen hebben elk zes armen en dragen niets anders dan kanvas lendendoeken. Bij de landing op een eiland ontmoeten Jason en de Argonauten. De Gegeines overvielen hun schip toen de anderen het bos in gingen om voorraden te zoeken. Hercules slaagde erin een aantal van hen te doden totdat Jason terugkeerde. Toen zij ook enkele van de andere Gegeines hadden gedood, vertrokken de Argonauten.
De Gegeines zijn de dienaren van de Giganten en zijn uit de aarde geboren als hun troepen. Jason en zijn helden ontmoetten de reus Enceladus en doodden er vijf. Nadat Porphyrion echter opstond, kwamen ze weer tot leven.
Gegeines zien eruit als kleibeelden van reuzen met zes armen. Ze zijn ca. 2,5 meter lang, hebben bovenmenselijke kracht en werpen zware rotsen naar hun belagers.
In tegenstelling tot de meeste monsters smelten de Gegeines om tot klei in plaats van in stof te veranderen.

Genesis

1e boek van de bijbel, beginnende met het scheppingsverhaal. Verder opgenomen: verhaal over de verboden vrucht en de verbanning uit Eden, Kaïn en Abel, de zondvloed met de ark van Noach, de toren van Babel met de Babylonische spraakverwarring. Andere bekende passages zijn de verhalen over Abraham, Sodom en Gomorra, Isaak, Jacob, Esau, Josef.

Gepiden

De Gepiden waren een Oost-Germaanse Gotische stam die het meest bekend was in de geschiedenis vanwege het verslaan van de Hunnen na de dood van Attila. De staat van de Gepiden was algemeen bekend als Gepidia of Koninkrijk van de Gepiden, wiens grondgebied bestaat uit delen van het moderne Roemenië, Hongarije en Servië.
Al in 260 vielen zij samen met de Goten de toenmalige Romeinse provincie Dacië binnen. Ze vestigden zich later op de oostelijke oever van de rivier de Tisza. Ze werden vazallen van het Hunnenrijk en vormden de rechterflank van het leger. Na de dood van Attila sloten ze zich aan bij de Ostrogoten om het rijk op te breken waarvoor ze eerder hadden gevochten. Vervolgens, na ruzie met hun bondgenoten, vestigden ze zich in de Karpaten. Er zijn graven gevonden uit de 6e eeuw die keramiek, bronzen voorwerpen en wapenrustingen bevatten. De Gepiden werden in 567 door de Longobarden veroverd.
De Gepiden werden vrijwel zeker geassimileerd in de Roemeense ruimte, waar veel etnische groepen zich door de eeuwen heen hebben gemengd en vermengd, waaronder Slaven, Duitsers, Grieken, Hongaren, Turken, zigeuners en joden. Vaak een bufferzone tussen rivaliserende machten, zoals het Ottomaanse rijk en het Oostenrijks-Hongaarse rijk, heeft deze ruimte zijn aandeel in conflicten gekend. Maar ondanks eeuwen van verdeeldheid en buitenlandse bezetting ontstond er een rijke cultuur die Oost en West vermengde en een culturele brug sloeg tussen rivaliserende beschavingen. De erfenis van de mensen van het oude Gepedia en van hun opvolgers, de Roemenen, suggereert dat, hoewel een botsing tussen beschavingen 1 optie is, wederzijdse verrijking en een zich ontwikkelend bewustzijn dat we allemaal leden zijn van 1 enkele menselijke familie, een andere is en er dus volledige assimilatie heeft plaatsgevonden.
De Gepiden werden voor het eerst genoemd rond 260, toen ze met de Goten deelnamen aan een invasie in Dacië, waar ze zich in het midden van de zesde eeuw vestigden.
De eerste nederzetting van de Gepiden was aan de monding van de rivier de Vistula, die van het zuiden van de Poolse Karpaten naar het noorden loopt. Dit gebied wordt nu bewoond door het ras van de Vividarii, aangezien de Gepiden zelf naar betere landen zijn verhuisd.
Hun eerstgenoemde koning, Fastida, overreedde zijn volk hun grenzen door oorlog te vergroten en overweldigde de Bourgondiërs, hen bijna vernietigend in de vierde eeuw, eiste vervolgens vruchteloos van de Goten een deel van hun grondgebied, een eis die de Goten met succes afsloegen in een gevecht. Net als de Goten werden de Gepiden bekeerd tot het Ariaanse christendom.
In 375 moesten ze zich onderwerpen aan de Hunnen, samen met hun Ostrogotische opperheren en werden de favoriete Hunvazallen. Onder hun koning Ardarik, sloten Gepiden-krijgers zich aan bij de strijdkrachten van Attila de Hun in de Slag bij Chalons (de "Catalaanse velden") in Gallië. Aan de vooravond van de belangrijkste ontmoeting tussen geallieerde hordes, ontmoetten de Gepiden en Franken elkaar, de laatsten vechtend voor de Romeinen en de eersten voor de Hunnen en lijken elkaar tot stilstand te hebben gebracht met 15.000 doden gemeld door Jordanes, de belangrijkste bron voor de gebeurtenissen. Hun troepen vormden de rechterflank van Attila's leger.
Zulke loyaliteiten waren persoonlijke banden tussen koningen, en na Attila's dood door een dronken bloedneus in 453, sloten de Gepiden en andere volken een alliantie om Attila's horde potentiële opvolgers te verslaan, die de onderworpen volkeren als vee verdeelden en geleid door Ardarik, braken ze de Hunnische macht in de slag bij de rivier de Nedao in 454. Na de overwinning wonnen ze eindelijk een plek om zich te vestigen in de Karpaten.
Niet lang na de slag bij de Nedao laaide de oude rivaliteit tussen de Gepiden en de Ostrogoten weer op en werden ze in 504 uit hun vaderland verdreven door Theodorik de Grote.
Ze bereikten het hoogtepunt van hun macht na 537 en vestigden zich in het rijke gebied rond Belgrado. Korte tijd was de stad Sirmium het centrum van de Gepiden-staat en de koning Cunimund sloeg er gouden munten in. In 546 sloot het Byzantijnse rijk zich aan bij de Longobarden om de Gepiden uit deze regio te verdrijven. In 552 leden de Gepiden een rampzalige nederlaag onder Alboin in de Slag bij Asfeld en werden uiteindelijk veroverd door de Longobarden in 567. Alboin liet een drinkbeker maken van de schedel van Cunimund, die later in Italië de aanleiding was voor zijn dood, door toedoen van een huurmoordenaar die was gestuurd door Rosamund, de dochter van Cunimond.
Veel Gepiden volgden Alboin naar Italië, maar velen bleven. In 630 meldde Theophylact Simocatta dat het Byzantijnse leger het grondgebied van de Avaren was binnengedrongen en een Gepiden-feest aanviel, waarbij 30.000 Gepiden werden gevangengenomen (ze ontmoetten geen Avaren). Bij recente opgravingen door de Tisza-rivier bij Szolnok werd een Gepide-edelman uit een graf uit de Avar-periode ontdekt die ook Turks-Avarische-stukken droeg naast de traditionele Germaanse kleding waarin hij werd begraven.
Archeologische vindplaatsen van de Gepiden:
In Vlaha, Cluj County, Roemenië, werd in augustus 2004 een necropolis ontdekt met 202 geïdentificeerde graven uit de 6e eeuw. 85 procent van de ontdekte graven werd in dezelfde periode beroofd. De overige artefacten zijn keramiek, bronzen voorwerpen en een arsenaal. Ook in Roemenië, bij Miercurea Sibiului, is er nog een necropolis met rijke artefacten.

Andere necropoli in Roemenië zijn:

Moreşti, district Mureş
Noşlac, Alba
Brateiu, Sibiu
şeica Mică, Sibiu
Timişoara Freidorf
Koninklijke necropolis in Apahida
Turda: Het rijkste Germaanse graf gevonden in Roemenië is hier. Het "Franziska"-graf werd gevonden op een Romeinse plaats en dateert uit de vijfde eeuw. Gepiden-schatten werden ook gevonden in Someşeni en şimleul Silvaniei.

Koningen van de Gepiden:

  • Fastida, 250
  • Ardarik, 454
  • Gunderit ?
  • Trapstila, 488
  • Trasericus, 505
  • Mundonus ?
  • Gelemund, 549
  • Thurisind, 552
  • Cunimund, 560

De Gepiden verdwijnen uit de geschiedenis als volk kort na de Slag bij Asfeld. Ze hebben misschien hun leiders verloren, gedood in de strijd, waarna ze zouden zijn opgenomen in de algemene bevolking. De Lombarden bleven niet. Ze werden vervangen door de Avaren, die de heerschappij over dit gebied van 567 tot 867 uitoefenden. Tegen de negende eeuw werden de dominante Avaren verdrongen door de Magyaren.
Het deel van de wereld waarin de Gepiden zouden zijn "verdwenen" (het moderne Roemenië) blijft een grensgebied tussen verschillende culturen en beschavingen waar verschillende etnische groepen zich hebben gevestigd. Gelegen op een cultureel en beschaafd kruispunt, werd dit gebied de thuisbasis van mensen van Slavische, Saksische, Oekraïense, Romeinse, Zigeuner-Turkse, Magyaarse en Duitse afkomst (en andere etniciteiten). Desondanks ging het leven op lokaal niveau vaak door, ongeacht wie er op het slagveld won of verloor. Op lokaal niveau waardeerden mensen wat ze in verschillende culturen als nuttig of mooi zagen en pasten ze zich aan. Dit hielp om een ​​culturele brug te slaan tussen rivaliserende beschavingen. Deze erfenis suggereert dat, hoewel een botsing tussen beschavingen een optie is, wederzijdse verrijking en een zich ontwikkelend bewustzijn dat we allemaal leden zijn van 1 enkele menselijke familie, een andere is.

Gergithae

Ook wel gergis genoemd. Volgens Herodotus afstammelingen van de Teucri. Namen deel aan de Ionische opstand tegen de Perzen en de vroege 5e eeuw v.C. Ze werden overwonnen door Hymeas. Later zien we de term Gergithae terugkomen in geschriften van Heracleides Ponticus die over dit volk spreekt als inwoners van Milete, maar of dit juist is wordt betwijfeld.

Germanen

Indo-Europeanen in Europa: vanaf 1800 v.C.:

De eerste Indo-Europese stammen die we aantreffen in Europa is in Griekenland. Ze bevolkten Zuid Griekenland en de Egeïsche zee in de 18e eeuw v.C. Geleidelijk verspreidden andere Indo-Europese stammen zich over Europa. In die tijd waren Germanen gevestigd in Denemarken en Zuid-Zweden. Balten vinden we langs de zuidelijke en oostelijke kust van de Baltische Zee. Andere stammen dalen af tot in Italië. Via het centrum van Europa verplaatsen de Kelten zich geleidelijk naar het Westen via Duitsland naar Frankrijk, noordelijk Spanje en Groot-Brittannië.

Germanen onderweg: 2e eeuw v.C.

In de 2de eeuw v.C. verplaatsen Germaanse stammen zich naar het zuiden en oosten van Scandinavië. De Goten en de Vandalen drijven de Balten naar het Oosten langs de kust van de Oostzee. Andere Germanen zetten druk op gebieden in het Zuiden langs de Rijn en de Donau en dwingen de Helvetii - een Keltische stam - hun toevlucht te nemen tot het gebied ten Zuiden van de Zwitserse Alpen. Twee Germaanse stammen, de Teutonen en de Cimbren, kwamen zó ver Zuidelijk dat zij de Romeinse legers in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië bedreigden. Ze werden echter verslagen en teruggedreven in 101 v.C. maar vanuit Romeins oogpunt gezien vormden zij een bedreiging op lange termijn, het grondgebied van de Germaanse barbaren werd vastgesteld, tegenwoordig de regio ten Oosten van de Rijn en de Donau.

De stilte voor de storm: 3de eeuw

Vanaf de 3e eeuw zullen verschillende Germaanse stammen-confederaties een blijvende stempel op de Europese geschiedenis drukken, we treffen ze aan langs de natuurlijke grenzen van het Romeinse Rijk. Ze vestigden zich in de gebieden ten Oosten van de Rijn en ten Noorden van de Donau en de Zwarte Zee. Vanaf hier, tijdens de grote omwentelingen van de 4e en 5e eeuw (bekend als de Völkerwanderung, "migratie van de volkeren"), zullen ze zich verspreiden door heel West Europa. In het Noordwesten, voorbij de benedenlopen van de Rijn, vinden we de Franken. Verder zuidwaarts, rond de belangrijkste vallei, de Bourgondiërs. Ten oosten van de Alpen, in de buurt van de rivier van de Tisza, woonden de Vandalen. Ten Oosten van de vandalen leefden de Goten, zij bezetten een veel groter grondgebied dan de andere stammen. De Goten zijn gesplitst in twee groepen: de Ostrogotenen (Oost-Goten) en de Westerse Visigoten. De Visigoten zelf verklaarden hun naam als "dappere" Goten. De Visigoten bezetten het gebied tussen de Donau en de Dnjestr. Het rijk van de Ostrogoten strekte zich uit over een groot gebied ten Noorden van de Zwarte Zee tot de rivier Don.
Al deze naaste buren van de Romeinen maakten hun aanwezigheid voelbaar door voortdurende invallen in het rijk. Zij worden de hoofdactiviteit van de Romeinse legioenen. Maar geleidelijk aan worden nauwere betrekkingen aangegaan door diplomatie en handel - wat vooral het leveren van slaven door de stammen in ruil voor graan, wijn en textiel van de Romeinen betekende. In de vroege 4de eeuw, tijdens de regering van Constantijn, werd stabiliteit bereikt in het belang van zowel van de Romeinen alsook hun primitieve buren. Deze stabiliteit werd echter verstoord rond 370, door de verwoestende invallen vanuit het Oosten.

De komst van de Hunnen: AD c.370

De Hunnen, die hun naam danken aan hun rivalen de Vandalen, betekenende zoiets als "destructief geweld", komen plotseling op mysterieuze wijze de geschiedenisboeken binnen. Ze verschijnen in de late 4e eeuw in de steppes ten Noorden van de Zwarte Zee. Ze zijn geen Germaanse stam. Er wordt algemeen van uitgegaan, echter zonder duidelijk bewijs, dat ze op de één of andere manier moeten afstammen van de even felle Xiongnu die vier eeuwen eerder al vanuit China diverse regio's ten Noorden en Westen van dat land veroverden. In ongeveer 370 verslaan de Hunnen de Ostrogoten. Zes jaar later dalen zij neer op de Visigoten en rijden Zuidwaarts over de Donau heen. Voor een poosje verdoen ze hun tijd in de gebieden van de Ostrogoten en de Visigoten, maar ze hebben inmiddels al een mega-kettingreactie in gang gezet.

De Visigoten: 376-418

De Visigoten werd door de Romeinen toegestaan de gebieden ten zuiden van de Donau te regelen, maar door diverse Romeinse eisen die door hen als provocatie werden gezien kwamen zij in opstand. Bij Adrianopolis in 378 bewerkstelligden zij een verpletterende nederlaag op het Romeinse leger. Tweederde van de Romeinen werden gedood, met inbegrip van de keizer Valens, wiens lichaam is nooit gevonden. De relatie tussen het Romeinse rijk en hun Barbaarse buren verslechterde dramatisch. De volgende keizer Theodosius, overhandigt de provincie Moesia aan de Visigoten, in ruil daarvoor wordt van hen verwacht dat zij het grondgebied verdedigen tegen andere Barbaren. Voor Rome is dit een gevaar: de loyaliteit van de stamleden gaat vooral uit naar hun eigen leiders. Vanaf 395 zijn de Visigoten rusteloos. Ze hebben een nieuwe heerser, Alarik, die meer geld wil van de Romeinen, een beter grondgebied en een belangrijkere plaats binnen het rijk. Tijdens het nastreven van deze doelstellingen leidt hij een leger zuidwaarts naar Griekenland, veel daarvan is geplunderd. Vanaf 401 vinden we Alarik en zijn Visigoten in Italië. Na verschillende campagnes bereiken de Visigoten Rome. Hun beleg wordt tweemaal weerstaan, maar in 410 bezetten ze de stad. Zij zijn de eerste vijandige indringers na precies acht eeuwen, sinds de komst van de Kelten in Rome in 390 v.C. Wanneer de Visigoten Rome verlaten, zijn ze beladen met goederen uit hun plunderingen, de stad hebben ze echter niet vernietigd. Alarik beweegt zich richting het Zuiden, zijn voornemens bestaan uit een invasie in Afrika, maar hij sterft later in het jaar, nog steeds in Italië. Zijn mensen zwierven Noordelijk uit tot in Frankrijk en verplaatsten zich over de Pyreneeën tot in Spanje. In 418 keren ze terug naar Zuidwest Frankrijk, of Aquitanië waar hen door de Romeinen land werd aangeboden om te verdedigen. Rome heeft alle vriendschap nodig die ze onder de barbaren vinden kan, Gallië is niet langer veilig. Aan alle zijden zijn er indringers.

De Franken: late 4e eeuw

De meest significante van alle Germaanse stammen vestigden zich ten Zuiden van de Rijn tot aan de Noordzee, zij verplaatsten zich vanuit wat nu Nederland en België is, zij zijn de uiteindelijke Franken. Tegen het einde van de 4e eeuw zijn ze, evenals de Visigoten, verenigd met de Romeinen, ze woonden op Romeins grondgebied en van hen werd verwacht dat zij de Keizerlijke grenzen verdedigden. In plaats daarvan, ca. 430 probeerden ze verder Zuidelijk in Gallië door te drukken. Tegengehouden door een Romeins leger in het volgende jaar, vestigden ze zich in de buurt van Doornik. Dit wordt de basis van waaruit onder Clovis de Franken bijna het hele Gallië tot het einde van de 5de eeuw zouden gaan bedwingen.

Geryoneus

In de Griekse mythologie, de zoon van Chrysaor en Callirrhoe (dochter van Oceanus) die op het eiland Erytheia woonde, gelegen in het uiterste westen, het land van de rode zonsondergang, later geïdentificeerd met Spanje. Hij wordt voorgesteld als een monster met drie koppen of drie lichamen, soms met vleugels, en als de eigenaar van kuddes rood vee, die werden verzorgd door de reusachtige herder Eurytion en de tweekoppige hond Orthrus. Hij lijkt een figuur van de onderwereld te zijn. Het vervoeren van dit vee naar Griekenland was een van de 12 werken die door Eurystheus aan Heracles werden opgelegd. De held reisde door Europa en Libië, zette de twee pilaren op in de Straat van Gibraltar om de omvang van zijn reis te laten zien, en bereikte de grote rivier de Oceanus. Toen hij het eiland had bereikt, doodde Herakles Orthrus, Eurytion en Geryoneus en joeg het vee weg. Na verschillende avonturen slaagde hij erin ze veilig naar Griekenland te brengen, waar ze door Eurystheus aan Hera werden geofferd. In sommige verhalen steekt Herakles Oceanus over in de gouden beker of boot van de zonnegod Helios. De euhemeristische verklaring van de strijd met het drievoudige monster was dat Herakles tegen drie broers vocht.
 

Sociale (en andere) dingen: