Gedetailleerde informatie (el)

Elam / Elamieten

De oude naam van het land ten oosten van Babylonië. Oud-perzisch: Husha (vandaar Choezistan), in het stroomgebied van de Karoen en de Kertsja. Hoofdstad was Susa/Soesa. Waarschijnlijk zijn de Elamieten van centraal-Azië uit, in het latere Elam binnengedrongen. De oudste beschaving in Elam behoort tot het Neolithicum. Reeds spoedig doet de machtige invloed der Sumerische beschaving zich in Elam gevoelen (kunst, kleding, bouwstijl). Ook het spijkerschrift hebben de Elamieten overgenomen van de Sumeriërs. Dit hebben zij zelfstandig verder ontwikkeld en hun oudste documenten zijn niet in het Sumerisch maar in het Elamitisch geschreven. Onder de talrijke Elamitische goden komt in de oudheid geen Babylonische godheid voor. Het aardewerk in Elam vertoont een eigen vorm met een eigen stijl van beschildering. De door hen geometrisch gestileerde planten en dieren komen niet in Mesopotamië, maar wel in centraal-Azië voor. Reeds in heel oude tijden horen we van botsingen tussen Babylonië en Elam. Later sluit Naram-Sin van Agade een verbond met Elam (ca. 2300 v.C.). Dit verdrag, het oudste Elamitische document is gelukkig teruggevonden. Na de derde dynastie van Ur (ca. 2000 v.C.), deed Elam een greep naar de wereldmacht en drong gestadig verder naar het westen. Elam werd meester van Babylonië. In 1750 overwon Hammoerabi Elam weer en horen we niets meer van de Elamieten tot de 13e eeuw v.C. Elam krijgt dan weer het overwicht, in deze tijd ook, voerden de Elamieten de wetboeken van Hammoerabi naar Susa. Later werd dit anders toen Salmanassar III van Assyrië (858-824 v.C.) Babylonië veroverde, zonder verzet van Elam. Tijdens de opstanden tegen de Assyrische koningen stond Elam steeds aan de zijde van de opstandelingen. In 640 v.C. werd Susa door de Assyriërs verbrand. Elams' heerschappij was toen voorgoed voorbij. In het oude testament worden de Elamieten beschreven als een krijgshaftig volk met goede boogschutters. Onder Cyrus vormt Elam een deel van het Medisch-Perzisch rijk.

Elis

Elis, ook wel Elea genoemd, moderne Iliá, oude Griekse regio en stadstaat in de noordwestelijke hoek van de Peloponnesos, bekend om zijn paardenfokkerij en om de Olympische Spelen, die daar naar verluidt in 776 v.C. werden gesticht.
Het gebied werd in het noorden begrensd door Achaea, in het oosten door Arcadië en in het zuiden door Messenië. Elis bestond van noord naar zuid uit drie districten: Hol-Elis, dat het stroomgebied van de rivier de Peneus bezette, Pisatis dat de noordelijke oever van de rivier de Alpheus bezet en Triphylia, een heuvelachtig gebied dat zich ten zuiden van de Alpheus uitstrekt tot aan de noordelijke grens van Messenia. Relatief veel regen zorgde voor goede weiden en bouwland in laaggelegen gebieden, en de regio werd bekend om zijn paarden, runderen en vlas.
De Olympische Spelen werden om de vier jaar gevierd in het heiligdom van Olympia, aan de noordelijke oever van de rivier de Alpheus. De stad Elis, gelegen in Hol-Elis, voerde een lange strijd met de Pisatianen om de controle over de spelen tot 572 v.C., toen de Eleërs de Pisatianen resoluut onderwierpen. Nadat de stad Elis in 580 de controle over de hele regio had gekregen en zich korte tijd bij Sparta in een anti-Perzische alliantie aansloot (479), brak het vervolgens weer met Sparta, nam een ​​democratische grondwet aan (ca. 471) en werd het administratieve centrum van een verbond van kleinere steden. Tijdens de Peloponnesische Oorlog sloot Elis opnieuw een bondgenootschap met Sparta tot 420, toen het overliep naar de kant van Athene. Sparta strafte Elis vervolgens voor zijn afvalligheid door het van Triphylia te ontdoen, en de pogingen van Elis om de laatste terug te krijgen werden herhaaldelijk gefrustreerd door Sparta en vervolgens door Arcadië. Maar door behendige diplomatie en door de nadruk te leggen op de heiligheid van de Olympische Spelen (en de neutraliteit van Elis als gastheer van de spelen), kon de stad haar grondgebied en in zekere zin zelfs haar onafhankelijkheid behouden na de Romeinse bezetting van Griekenland (146 v.C.), om vervolgens uiteen te vallen met de ineenstorting van het Romeinse Rijk.
De huidige plaats bevat een van de mooiste archeologische vindplaatsen in het moderne Griekenland, die van Olympia, het toneel van de spelen. Het gebied maakt nu deel uit van Iliá nomos, en de belangrijkste steden zijn Pyrgos en Amalias.

Ellac

Ellac (ook bekend als Ilek), 425-454, was de oudste zoon en opvolger van Attila de Hun in het Hunnenrijk. Zijn regering duurde slechts 2 jaar, van 453 tot 454, toen hij sneuvelde in de Slag bij Nedao.
Er is weinig bekend over het leven van Ellac. De levensloop van Ellac is alleen bekend uit De origine actibusque Getarum van de Gotische geschiedschrijver Jordanes, en uit de werken van Priskos van Panion.
Ellac wordt voor het eerst vermeld als heerser van de Akatziri. Dit volk woonde tussen de noordelijke Kaukasus en het oosten van het huidige Oekraïne. Waarschijnlijk probeerde zijn vader Attila op deze manier een machtsbasis voor een nieuwe familietak te verkrijgen, met Ellac aan het hoofd. Deze poging mislukte, want al snel bleek dat Ellac zich weer in de hofhouding van zijn vader bevond. Bovendien wordt in de bronnen nergens meer gesproken over een verbond tussen de Hunnen en de Akatziri.
Na het overlijden van Attila in 453 ontstond er tussen zijn zonen een strijd over zijn nalatenschap. Volgens Jordanes kwamen de zonen uiteindelijk met elkaar overeen om de vele stammen die onderdeel uitmaakten van het Hunnenrijk, onderling te verdelen.
Ellac werd na zijn dood opgevolgd door Dengizich.

Eleusis

Het bestuderen van een moderne kaart van Athene maakt het mogelijk om de industriële buitenwijk Eleusis te lokaliseren. De locatie van Eleusis ligt aan het noordelijkste uiteinde van de Saronische Golf en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot het belangrijkste toegangspunt voor olie en brandstof naar Griekenland.
De reden voor het belang van Eleusis was vanwege de connectie met de Griekse godin Demeter, want in Eleusis werden de Eleusinische mysteriën ondernomen.
Demeter was een van de twaalf Olympische goden in de Griekse mythologie, hoewel haar aanbidding dateerde van vóór de opkomst van de Hellenistische religieuze praktijken. In wezen was Demeter echter in de oudheid een zeer gerespecteerde landbouwgodin. Het beroemdste verhaal over de godin Demeter uit de Griekse mythologie draait om de zoektocht van de godin naar haar vermiste dochter Persephone. Persephone was ontvoerd door Hades, want Hades wilde Persephone tot zijn vrouw maken. Demeter putte zichzelf uit om de aarde af te zoeken naar haar dochter, maar ze zou uiteindelijk stoppen en uitrusten bij Eleusis. De mensen van Eleusis zagen echter geen Olympische godin en observeerden eenvoudig een oude dame met de naam Doso. Niettemin werd de oude vrouw verwelkomd, in tegenstelling tot elders op Demeters reis. In Eleusis brachten de dochters van koning Celeus haar zelfs naar het koninklijk paleis om te herstellen. Om het gastvrije welkom dat ze had ontvangen te belonen, besloot Demeter Demophon, het zoontje van Celeus, onsterfelijk te maken, wat ze van plan was te doen door zijn sterfelijke geest weg te branden (de overeenkomsten met de Achilles-mythe zijn duidelijk). Celeus ontdekte echter de "oude vrouw" en werd natuurlijk ongelooflijk boos bij de gedachte dat zijn zoon kwaad zou worden gedaan. Demeter openbaarde zich wie ze was, en beval de koning om een ​​tempel voor haar te bouwen, dit deden de mensen van Eleusis snel. Eenmaal voltooid, verliet Demeter het paleis en maakte van de tempel haar nieuwe thuis, met de belofte niet te vertrekken totdat de locatie van haar vermiste dochter was ontdekt. Toen Demeter weigerde haar landbouwactiviteiten uit te voeren, verspreidde zich een grote hongersnood over de wereld en begonnen mensen te verhongeren. Uiteindelijk moest Zeus aan zijn zus onthullen wat er met Persephone was gebeurd en werden moeder en dochter herenigd, al is het maar voor een deel van het jaar. Vervolgens, wanneer moeder en dochter samen waren, zouden de gewassen groeien, en wanneer het paar gescheiden was, zou de groei stoppen. Nogmaals als dank aan de mensen van Eleusis, zou Demeter Triptolemus, mogelijk een zoon van Celeus, de geheimen van de landbouw leren, en deze kennis zou door Triptolemus van Eleusis worden overgenomen en aan alle bevolkingsgroepen in het oude Griekenland worden onderwezen.
Demeter zou ook koning Celeus inwijden als haar eerste tempelpriester in Eleusis, en het was aan hem en de andere vroege priesters, dat de godin de heilige riten zou onderwijzen die bekeerlingen in staat zouden stellen voorspoedig te zijn. De riten zouden ook de ingewijden hoop geven dat er een gelukkige hereniging zou zijn met degenen die naar het hiernamaals waren gegaan, net zoals Demeter herenigd was met haar dochter. Deze heilige riten zouden natuurlijk leiden tot de Eleusinische mysteriën en de cultus die eromheen ontstond. Vanaf het allereerste moment waren de Eleusinische Mysteriën belangrijk, maar hun faam en omvang groeide toen Eleusis in feite een voorstad werd van haar grotere en machtigere buur, Athene. Iedereen in Eleusis en Athene had de kans om ingewijd te worden, en het maakte niet uit of de persoon man of vrouw, burger of slaaf was.
De volledige details van de Eleusinische Mysteriën waren alleen bekend bij de ingewijden, maar naast zeer persoonlijke elementen van de Mysteriën, was er ook een zeer openbare vertoning van sommige delen van de Eleusinische Mysteriën.
Het eerste deel van de ceremonies vond plaats in Agrae, een klein stadje aan de oevers van de rivier de Illisos, tijdens de maand Anthesterion (februari/maart). Dit deel van de ceremonie stond bekend als de Kleine Mysteriën, en was een ceremonie die bedoeld was om erachter te komen of potentiële ingewijden het waard waren om verder in de mysteries te gaan.
Bij de Kleine Mysteriën waren voornamelijk de ingewijden betrokken die een offer brachten aan Demeter en Persephone, voordat ze zich in de rivier de Illisos reinigden.
Zes maanden later, tijdens de maand Boedromion (september/oktober) zouden de Grotere Mysteriën beginnen, waarbij dit deel van de ceremonie een week zou duren. 1 van de Eleusinische priesters hield een preek, ingewijden zouden zich dan reinigen en dan zou er een processie worden gehouden van Athene naar Eleusis. Gedurende deze tijd zou er geen eten worden gegeten, maar dan zou er in Eleusis een feest worden gehouden.
Bij de laatste handeling van de grotere mysteriën zouden de ingewijden de inwijdingshal in Eleusis binnengaan, een heiligdom dat een heilige kist bevatte. De overtuiging is dat degenen in de zaal dan getuige zouden zijn van krachtige visioenen, mogelijk veroorzaakt door het gebruik van psychedelische middelen. Niemand weet echter precies wat er gebeurde tijdens deze laatste fase van de Eleusinische mysteriën, aangezien er geen schriftelijke verslagen werden gemaakt en ingewijden tot geheimhouding werden gezworen door een eed die tot hun dood zou leiden als ze deze zouden breken.
De Eleusinische Mysteriën zouden 2000 jaar duren, en naarmate de macht van Rome toenam, werden de ceremonies opgenomen in de religieuze riten van het Rijk. Uiteindelijk begon echter een daling. Tijdens het bewind van Marcus Aurelius werd Eleusis geplunderd door de Sarmaten (in circa het jaar 170), hoewel de keizer wel betaalde voor de herbouw van Demeters tempel. Het Romeinse rijk zou echter uiteindelijk afstand nemen van de religieuze connotaties van meerdere goden, en het christendom zou de staatsgodsdienst worden. Keizer Theodosius I zou in 379 oproepen om alle heidense sites te sluiten, en Eleusis werd bijna vernietigd in 395 toen de Visigoten onder Alarik door het gebied trokken.
 

Sociale (en andere) dingen: