Gedetailleerde informatie (do)

Dodona

Oude Griekse stad, gelegen te Epirus, nabij het huidige Ioanina (16 km. ten zuiden ervan), het op één (Delfi) na belangrijkste orakel van Griekenland, gewijd aan Zeus, Heracles en Dioonè. Volgens Herodotos, transformeerde een oude eikenboom tot orakel toen een zwarte duif, afkomstig van het Egyptische Thebe, er in ging wonen. Priesteressen interpreteerden het ruizen der bladeren, het geluid van de duiven in de boom en het geklingel van koperen potten die in de takken werden gehangen, of gewoon het geluid van de wind zelf. De sprekende eiken van Dodona waren zéér beroemd, niet één enkele boom werd gebruikt voor het geven van een orakel, maar een hele groep eiken bijelkaar. De priesteressen begaven zich tussen de bomen en luisterden naar alle geluiden die hen ter ore kwamen. De duiven en priesteressen hadden dezelfde naam: "Peleiai", ook werden de priesteressen wel "helloi" genoemd. De priesteressen lagen op de grond en wasten hun voeten nooit. Onder de Romeinsche heerschappij kwijnde Dodona. Toch bleef de heilige eik nog bestaan en werden er nog orakels gegeven. Van keizer Julianus (361 -363 na Chr.) wordt gemeld, dat hij de god nog raadpleegde vóór zijn tocht tegen Perzië. Theodosius de Grote (379 - 395) schijnt het te hebben opgeheven. De plaats werd werd uitgebreid opgegraven in de 20e eeuw.

Doliones

Frygische volksstam, afstammelingen van Poseidon. Het land waar zijn woonden ligt nabij het huidige Turkse Bandirma aan de zee van Marmara. Hun koning en hoofdstad was Cizycus. Jason kwam daar aan land met zijn Argonauten.

Doson

Koning van Macedonië (229-221 v.C.). 1 van de drie antigonen. Hoofd van de Achaïsche bond. Veroverde Sparta.
 

Sociale (en andere) dingen: