Gedetailleerde informatie (am)

Am(m)ar-Sin / Am(m)mar-Suen

Koning van Ur in het oude Sumerië, Mesopotamië. Zoon van Shulgi, vader van Shu-sin. Vele teksten van hem zijn gevonden in spijkerschrift over handelsovereenkomsten, veroveringen enz. Sommige bronnen vermelden "Amar-Suen, koning van de vier windstreken". Op een kleitablet uit 2039 v.C. lezen we dat Amar-Sin de stad Sasrum veroverde. Verondersteld wordt dat hij getrouwd was met Abi-Simti en dat zij dus ook de moeder van Shu-sin moet zijn, maar 100% zeker is dat niet.

Amasis II / Ahmose II

Koning/farao van Egypte van 569-525 v.C., 26e dynastie. In een militaire opstand onttroonde hij Apries, bouwde vele tempels en andere gebouwen te Memfis en Saïs en moedigde Griekse en andere kooplui aan om zich in Egypte (Naucratis) te vestigen. Legde ook goede banden met Griekse leiders, zijn pro-Griekse opstelling zorgde dat hij een lange periode kon blijven regeren. Hij stierf vlák voor de Perzische invasie in 525 onder Cambyses.

Amazonen (Grieks voor borstlozen)

Een mythisch, krijgshaftig volk uit Voor-Azië, dat uit louter vrouwen bestond. Zij verwijderden de rechterborst om beter te kunnen (boog)schieten. In de Griekse mythologie waren de Amazones een stam van sterke vrouwelijke krijgers. In sommige versies van de mythe leefden ze geïsoleerd, aan de rand van de beschaafde wereld, en communiceerden ze alleen met mannen om zich voort te planten. Trots om in hun eigen gemeenschap te leven, lieten de Amazones mannen niet toe hun land binnen te komen en zouden ze hen slechts 1 keer per jaar ontmoeten om te voorkomen dat hun samenleving zou uitsterven. Na de bevalling hielden ze alleen hun vrouwelijke baby's en lieten de jongens achter bij de naburige stam.

De Amazones en hun liefde voor oorlog:

De Amazones stonden bekend om hun brutaliteit, moed en agressiviteit. En terwijl de meeste Griekse vrouwen hun tijd besteedden aan het zorgen voor de opvoeding van hun kinderen, was de grootste zorg van de Amazones in het leven oorlog voeren. De meeste Griekse kunstenaars en beeldhouwers beeldden hen af ​​te paard, gekleed in hoplietenpantser en sommige mythologische legendes vertelden dat ze zó van de strijd hielden dat ze zelfs hun rechterborst afsneden om efficiënter een boog te kunnen gebruiken.

De Amazones en Theseus

Voor de Grieken vormden de Amazones een grote bedreiging. Het is dus geen verrassing dat ze in veel mythen en legendes voorkomen en vechten met enkele van de meest gevierde Griekse helden. Een beroemd verhaal is dat van Theseus, die de Amazones boos maakte door een van hun metgezellen, Antiope, te ontvoeren en te trouwen. De Amazones hielden niet van het idee om er een van hun eigen land te verliezen en vielen Athene aan om haar te redden. Theseus en zijn troepen versloegen hen, maar tijdens de slag werd Antiope per ongeluk gedood door Molpadia, een andere Amazone, die op zijn beurt werd gedood door Theseus.

De Amazones en Herakles

Een nog bekender verhaal is de strijd tussen de Amazones en Herakles, de grootste van alle Griekse helden. Eurystheus, de koning van Tyrins, vroeg de held om hem de gordel van Hippolyte, de Amazone-koningin, te brengen. Geen gemakkelijke taak voor Herakles: Ares, de god van de oorlog zelf, had Hippolyte de riem gegeven omdat ze de beste krijger van alle Amazones was. Herakles en zijn vloot bereikten het land van de Amazones, doodden Hippolyte en namen haar riem. Ja, de Amazones hadden opnieuw verloren... maar niet voordat ze hun kracht en scherpzinnigheid hadden bewezen in een grote strijd.

Griekse Amazones als metafoor voor de onbeschaafde wereld

De Grieken waren slim genoeg om de mythologische verhalen van de Amazones in hun voordeel te gebruiken. Naast het verliezen van alle legendarische veldslagen tegen de Grieken, belichaamden de krijgersvrouwen en hun culturele praktijken het idee van de "onbeschaafde". Het verhaal zou daarom het ideologische doel van de Grieken kunnen dienen en iedereen laten zien dat ze sterk en onverslaanbaar waren. En dus begonnen Griekse kunstenaars en beeldhouwers hun gebouwen te versieren met veldslagen van Amazones tegen Griekse winnende krijgers. Dergelijke oorlogen worden "Amazonomachies" genoemd en er is een geweldig voorbeeld op een fries van het Mausoleum van Halikarnassos in het British Museum.

Amon / Ammon

Ammon is de naam van een Libische godheid en een orakel in de woestijn. Het orakel werd beroemd nadat Alexander de grote een omweg maakte om het orakel te raadplegen. De moderne naam is Siwa (het orakel was gevestigd in de Siwa-oase), ongeveer 500 kilometer ten westen van Memfis, de hoofdstad van het oude Egypte. De Egyptenaren hebben de god geïdentificeerd met hun eigen oppergod Amon; hij werd de god van het orakel: "Amon van Siwa, heer van goede Raad" genoemd. De site was moeilijk te bereiken, dat moet hebben bijgedragen aan het idee dat het orakel van Amon iets speciaals was en dus betrouwbaar.

Amorieten / Mur-Tu / Amurru

Nomadenvolk uit de oudheid, aan het westen van Irak, Mesopotamië, tot de Jordaan. Kwamen aan het einde van het derde millennium v.C. in opmars en deden uitvallen naar het oosten en het westen. Met name Shu-Sin, vierde koning van Ur III had veel met hen te stellen. Ook zijn zij meerdere malen in de bijbel genoemd.

Amphiaraüs / Amfiaraos

Een Heros die anticipeerde in de strijd van de zeven tegen Thebe. Zoon van Oicles en echtgenoot van Eriphyle. Tesamen met Adastrus, een broer van Eriphyle, had hij het koningsschap van Argos. Liet zich door zijn vrouw overhalen om mee te doen aan de strijd van de zeven tegen Thebe, alhoewel hij van tevoren wist dat hij daarbij zou omkomen. Hij vroeg zijn zonen Alcmaeon and Amphilochus hem te wreken, mocht hij komen te overlijden. In de strijd trachtte hij te vluchten van Poriclymenus, de zoon van Zeus, die hem wilde vermoorden, maar Zeus gooide zijn donderslagen en de aarde opende zich om Amphiaraüs tesamen met zijn strijdwagen te verzwelgen. Te Oropos, in het noord-westen van Attica, werd Amphiaraüs geëerd als een cultus. Hij werd geassocieerd met Asclepius (god van de geneeskunst) en gezien als een genezend en toekomst-voorspellend orakel. Deze gaven zou hij hebben geërfd van zijn voorvader, de beroemde ziener Melampus. Na wat geld of soms een ram te hebben geofferd, diende men in de tempel te gaan slapen, waarbij men een droom ontving met een boodschap betreffende de gestelde vraag. Uit de Romeinse overleveringen kennen we een verhaal over een zoon van Ampiaraüs, genaamd Catillus, die een kolonie stichtte in Italië waar nadien de stad Tibur (het huidige Tivoli) verrees.

Amphitryon

Amphitryon was een zoon van Alcaeus, de koning van Tiryns. Nadat hij per ongeluk zijn oom Elektryon (de koning van Mycene) had gedood, vluchtte Amphitryon met Alkmene (een dochter van Elektryon) naar Thebe, waar hij van zijn schuld werd gereinigd door Creon, zijn oom van moederskant en koning van Thebe. Alkmene weigerde haar huwelijk met Amphitryon te voltooien totdat hij de dood van haar broers had gewroken, die allemaal (op 1 na) waren gevallen in de strijd. Amphitryon slaagde en bij zijn terugkeer naar Thebe trouwde hij met Alkmene.
Het bekendere deel van de mythe betreft Alkmene, de vrouw van Amphitryon. Tijdens de afwezigheid van Amphitryon werd zij zowel zwanger van Zeus, die vermomd als haar echtgenoot, haar bezocht en van Amphitryon zelf. Uit deze zwangerschap werd een tweeling geboren: Iphicles de zoon van Amphitryon en Heracles de zoon van Zeus.

Amytis

(Waarschijnlijk) de vrouw van Nebukadnezar II, dochter van koning Cyaxares van Medië (prinses). Volgens de overlevering zijn voor haar door Nebukadnezar de hangende tuinen van Babylon gebouwd, deze zouden haar doen denken aan de bergen in haar geboorteland Medië (Zagros gebergte van noord-Perzië). Trouwde met Nebukadnezar II als gevolg van een akkoord tussen haar vader en Nebukadnezars' vader Nabopolassar.
 

Sociale (en andere) dingen: