Gedetailleerde informatie (aj)

Ajax

Ook wel Aias genoemd. 1 van de grootste Griekse helden in de trojaanse oorlog. Zoon van Telamon, koning van Salamis en een vriend van Hercules. Vóór zijn geboorte smeekte Hercules tot Zeus om Telamon een dappere zoon te geven. Ajax werd vernoemd naar een arend, "Aietos" die Telamon zag vliegen vóór de geboorte van zijn zoon.
Volgens de Ilias was alleen Achilles een grotere krijger dan Ajax. De ilias zegt: "Hij leek gelijk een toren wanneer hij zijn schild hoog hield terwijl hij in de aanval ging". Hij was dapper en goedhartig en vocht liever dan dat hij sprak. Hij mengde zich tussen de vrijers om de hand van Helena, toen bekend werd dat Menelaus de uitverkorene was, hielp hij het huwelijk te beschermen.
Ajax bracht 12 oorlogsschepen mee in de strijd tegen Troje. Gedurende de oorlog bleek hij een superieur krijger te zijn. Tijdens de afwezigheid van Achilles nam Ajax de strijdbijl op tegen Hector, een speer van Hector ketste af op zijn zwaard en schild waarna Ajax een een grote steen oppakte en Hector daarmee tegen de vlakte wist te gooien. Na dit duel schudden de vijanden elkaar de hand en toonden wederzijds respect. Van Hector kreeg Ajax een zwaard, in ruil daarvoor gaf Ajax aan Hector een paarse zwaardriem.
Ajax was 1 van de Grieken die naar Achilles gestuurd werden om hem te proberen over te halen weer aan de strijd deel te nemen. Helaas tevergeefs. Ajax vocht de gehele oorlog dapper door en redde nog het leven van de Griekse heros Menestheus. Toen de Trojanen de Griekse schepen aanvielen, leidde Ajax de verdediging gebruik makende van een lange paal om de vijand op afstand te houden. Door zijn reusachtige postuur was hij een gewild doelwit voor de Trojaanse speren en pijlen. Tot de laatste snik bleef Ajax strijden en toen het leek dat de Grieken ten onder zouden gaan werden ze op de valreep gered door de vloot van Achilles die de dood van zijn beste vriend Patrokles kwam wreken die gedood was door Hector. Ajax beschermde het lijk van Patrokles direct na diens dood met zijn schild zodat het niet in handen van de Trojanen zou vallen. Tijdens spelen die gehouden werden ter ere van Patrokles deed Ajax aan veel onderdelen mee waaronder het worstelen, dat eindigde in een gelijkspel tussen Ajax en Odysseus.
Achilles werd gedood door Paris, Ajax bracht het lichaam van de grote held terug naar het Griekse kamp en redde zijn wapentuig terwijl Odysseus de Trojanen op afstand hield. Toen Ajax en Odysseus ruzie kregen om het bezit van de wapens van Achilles besloten alle Grieken een stemming te houden, Odysseus was de gelukkige. Ajax was furieus: hij besloot de daaropvolgende nacht de Griekse troepen te zullen aanvallen, maar Athena, godin van de wijsheid, maakte Ajax tijdelijk compleet in de war zodat hij een troep schapen aanviel. Toen hij besefte hoe dom hij had gedaan doodde hij zichzelf uit schaamte met het zwaard dat hij van Hector gekregen had na het duel.
Volgens de traditie groeide op elke plek waar een druppel van Ajax' bloed viel een hyacint. Op de bloembladeren was te lezen "AI", de eerste letters van zijn Griekse naam (Aias). In Salamis werd een standbeeld en een tempel voor hem opgericht en een festival genaamd Aianteia werd ieder jaar ter ere van hem gehouden. Volgens latere verhalen doodde Ajax zichzelf niet maar verdween hij met Achilles naar een Grieks eiland genaamd Leuke, hedentendage is men er nog steeds niet uit waar dat ligt (er wordt "slangeneiland" in de Zwarte Zee beweerd, maar daarvoor is geen enkel bewijs). Men veronderstelt dat dit een eiland is/was in de Donau-delta, maar serieuze opgravingen zijn nergens gaande.
 

Sociale (en andere) dingen: