Gedetailleerde informatie (ae)

Aeaea

Mystiek (virtueel) eiland uit de Griekse mythologie, thuisland van de nimf Circe. Zus van Aietes (en dus tante van Medea), Het was gelegen tussen de zee en de rivier Okeanos die om de aarde stroomde. Ook wel Aia genoemd, het land van het verre oosten. Ook bekend als Colchis, koninkrijk van Aietes waar hij het gulden vlies in een rots verborgen had.
Volgens enkelen is Aeaea gelijk aan Monte Circeo aan de Zuidwestkust van Italië.

Aegisthus

Minnaar van Clytemnstra, de vrouw van Agamemnon, tijdens diens afwezigheid vanwege de Trojaanse oorlog. Kreeg twee kinderen van haar: Erigone en Aletes. Aegisthus was een kind uit de incestueuze relatie tussen Thyestes en diens dochter Pelopeia. Na de terugkomst van Agamemnon vermoordde Aegisthus hem met hulp van Clytemnestra. Aegisthus zelf werd 8 jaar later gedood door Orestes en Electra, die hun vader kwamen wreken.

Aenaeas

Ook wel Aeneas. Mythische held van Troje en Rome, zoon van de godin Afrodite en Anchises. Aeneas was een lid van de koninklijke lijn in Troje en neef van Hector. Hij speelde een prominente rol in de oorlog bij het verdedigen van zijn stad tegen de Grieken, na Hector is hij de gevaarlijkste Trojaanse krijger. Homerus impliceert dat Aeneas niet blij was met zijn ondergeschikte positie, daaruit ontstond de suggestie dat Aeneas bijgedragen heeft aan het verraad van Troje waardoor de Grieken de oorlog wonnen. De algemeen aangenomen versie echter, maakte Aenaeas de leider van de Trojaanse overlevenden. In ieder geval: Aeneas overleefde de oorlog en zou de stichter van de Romeinse staat worden, na een zelfde soort omzwerving als die Odysseus heeft moeten ondergaan in zijn "Odyssee". Dit verhaal is door Vergilius prachtig vertolt in zijn boek "Aeneïs".
De vereniging van Homerische helden met Italië en Sicilië gaat terug tot de 8e eeuw v.C., Griekse kolonies werden gesticht, met name in Latium. Bij de opkomst van het Romeinse Rijk zien we de Trojaanse helden in hun literatuur geroemd worden, afkerig als de Romeinen waren van de Griekse mythologie.
De Aeneis, (geschreven ca. 29-19 v.Chr.) vertelt in 12 hoofdstukken over de legendarische stichting van Lavinium (bovenliggende stad van Alba Longa en van Rome) door Aeneas nadat hij de brandende ruïnes van Troje verliet met bovennatuurlijke begeleiding, om een nieuwe stad met een glorieuze bestemming in het westen op te bouwen. Op zijn lange reis deed hij achtereenvolgens aan: Thracië, Kreta en Sicilië en beleefde talrijke avonturen die in een schipbreuk op de kust van Afrika in de buurt van Carthago resulteerden. Hij werd ontvangen door Dido, de weduwe koningin, aan wie hij zijn verhaal vertelde. Ze werd verliefd, en hij bleef hangen tot hij eraan werd herinnerd door Mercurius dat Rome zijn doel was en niet Carthago. Zich schuldig en ellendig tegenover Dido voelende, verliet hij Carthago onmiddellijk, Dido pleegde jammerlijk zelfmoord.
Aeneas bereikte eindelijk de monding van de Tiber. Hij werd goed ontvangen door Latinus, de koning van de regio, maar andere Italianen, met name Turnus, leider van de Rutuli, nam Latinus de vriendschap met de Trojanen kwalijk en veroordeelden het geënsceneerde huwelijk tussen Aeneas en Lavinia, Latinus' dochter. Oorlog brak uit, maar de Trojanen waren succesvol en Turnus werd gedood. Aeneas trouwde Lavinia en richtte in haar naam Lavinium op.
De dood van Aeneas is beschreven door Dionysius van Halicarnassus. Nadat hij was gevallen in de strijd tegen de Rutuli, die opstandig bleven, kon zijn lichaam niet worden gevonden en hij werd daarna aanbeden als een lokale God. Voor de Romeinen was de Aeneïs, naast een heldenverhaal, ook een boek dat liet zien hoe een Romein behoorde te zijn: moedig, doorzettingsvermogen, vriendschappelijk en meer van die goede eigenschappen. Vergilius maakte heel handig en met grote vaardigheid gebruik van de figuur Aenaeas om zijn eigen overtuiging en "de Romeinse zaak" hiermee te dienen.

Aeson

Zoon van Cretheus de stichter van Iolcos en diens vrouw Tyro, dochter van Salmoneus. Zijn deel van het koninkrijk Thessalië werd door zijn stiefbroer Pelias van hem afgenomen. Hij was de vader van Jason en Promachus. Als zijn vrouw zien we vele namen de revue passeren: Polymede, Alcimede, Amphinome, Polypheme, Polymele, Arne en Scarphe.
Pelias dacht de troon voor zich veilig te kunnen stellen door Jason met zijn Argonauten weg te sturen op zoek naar het gulden vlies maar bij hun terugkeer schrok hij en trachtte Jason te doden, wat niet lukte aangezien Jason zichzelf reeds had omgebracht. Volgens enkele overleveringen lukte het hem wél doordat hij Jason stierenbloed liet drinken, weer andere verhalen stellen dat Jason het overleefde dankzij Medea, zijn vrouw, die hem weer jong maakte.
Als zoon van Aeson zien we Jason ook terugkomen als Aesonides.
 

Sociale (en andere) dingen: