Gedetailleerde informatie (ab)

Abae

Ook wel Abai. oude stad in de noordoosthoek van Fokis, Griekenland. Beroemd vanwege het orakel van Apollo Abaeus, die bezocht werd door o.a. de koningen Croesus en Mardonius.
Abae was rijk aan schatten maar in 480 v.C. werd het door het leger van Xerxes (Perzië) veroverd en verwoest. Nadien deden de Boeotiërs nog eens hetzelfde. Hadrianus heeft het tijdens zijn bewind laten herbouwen. Het orakel bleef men raadplegen, ook in de tijden dat de stad verwoest was.
De bevolking en het heiligdom zijn over het algemeen redelijk gespaard gebleven, in die tijd was het niet verstandig de toorn van de goden te ontsteken door hun heiligdommen eveneens te verwoesten, maar de Perzen geloofden in heel andere dingen en hadden geen enkele moeite ermee om de tempel(s) te vernietigen. Ondanks dat Hadrianus het heeft laten herbouwen was het in zeer slechte staat toen Pausanias het in de tweede eeuw a.D. aantrof. De Grieken lieten het in puin liggen om als voorbeeld en herinnering te dienen aan de Perzische overheersing.
Naast het heilgdom dat gelegen is nabij de tegenwoordige plaats "Kalapodi" zijn allerlei overblijfselen aangetroffen die erop wijzen dat de plek vanaf de Myceense tijd al een heiligdom was, dit toont aan dat, ondanks diverse overheersingen van andere volken, de Griekse cultuur onafgebroken is blijven bestaan.
Er zijn behoorlijk wat delen bewaard gebleven van de bouwwerken, waardoor er veel te zien is en men een goede indruk kan krijgen van de inrichting van het gebied in de oude tijd.

Abbassieden

Dynastie van Moslim-Khaliefen die van 750-1285 over het Oosterse kalifaat heersten. Sinds 1258 hadden zij alleen nog geestelijke macht.

Abderos

In de Griekse mythologie was Abderos een goddelijke held, zoon van Hermes en naamgever van de stad Abdera.
Om zijn 8ste werk te vervullen, bracht Herakles zijn eromenos Abderus en enkele andere jongeren om hem te helpen de vier woeste merries van de Thracische koning Diomedes te vangen. Herakles dreef de merries van Diomede naar de zee en liet ze onder de hoede van Abderos. Terwijl Herakles weg was, verslonden de paarden Abderos. Uit wraak voerde Herakles het nog levende vlees van Diomedes aan zijn eigen merries. Herakles stichtte de stad Abdera in de buurt van het graf van de jongen, waar ter ere van Abderos' pijnen, atletische spelen bestaande uit boksen, pancratium en worstelen werden gehouden.
Van Abderos werd ook gezegd dat hij een inwoner was van Opus in Locris en in dienst was van Diomedes. Sommigen beweerden dat hij een zoon van Hermes was, terwijl anderen beweerden dat hij de zoon was van Herakles' vriend Opian Menoetius, waardoor Abderos een broer werd van Patroclus die stierf in Troje.

Abou Haggag al Andaloussi

Middeleeuws reiziger, bezocht in 1117 Alexandrië, waaronder eveneens de vuurtoren. Zijn beschrijving van het bouwwerk is heden ten dage nog steeds de meest precieze waarover we kunnen beschikken. Hij schreef: "De ingang van de vuurtoren is zeer hoog gelegen, men bereikt hem via een lage helling van 183 meter, welke rust op een reeks bogen. Vanaf de eerste etage hebben we de hoogte gemeten met een koord waaraan we een steen bevestigden, we maten 57,53 meter boven de grond. Vanuit het midden van het terras op de eerste verdieping, gaat het gebouw verder omhoog, middels een achthoekig gevormd tussengedeelte. Het tweede gedeelte was minder hoog dan het eerste. Aan het einde van het tweede gedeelte bestegen we een trap met 18 treden en bereikten via deze trap het centrum van het tweede platform. Het gebouw ging verder omhoog middels een cilindervormige constructie. We telden en bestegen 31 treden, om de derde etage te bereiken. De hoogte die we maten was 7,32 meter boven het tweede platform. Op het terras van de derde etage was een moskee met vier deuren en een koepel".

Abzu

1.: De Babylonische, Akkadische en Sumerische god van vers water en van de binnenwateren van de wereld. Ook bekend als Apsu en Absu. Hij circelde om de aarde en mengde de verse wateren met het zoute water van zijn evenknie Tiamat. Vanuit hun vereniging zijn alle goden geboren. Hij werd gedood door zijn zoon Enki, die de oorlog van de goden met Tiamat uitlokte. Het verhaal van Abzu wordt verteld in de "Enuma Elish".
2.: De Abzu was eveneens het water dat onder de aarde stroomde, daar was een oceaan waarvan gezegd werd dat Enki daar woonde.
3.: De Abzu was tevens de naam van het volk van de Abzu, de levende wezens in de ondergrondse oceaan waar Enki woonde.
 

Sociale (en andere) dingen: